Wspiera Cię Niebo i Ziemia.


Strona ta wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji swoich usług i funkcji zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz samodzielnie dostosować warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

poniedziałek, 31 marca 2014

Rozpoczynają się nowe regulacje bankowe


Rozpoczynają się nowe regulacje bankowe: Zasada Volckera wchodzi do gry. Jutro zakończą się spekulacje

http://goldenageofgaia.com/2014/03/31/new-banking-regulations-begin-the-volker-rule-comes-into-play-tomorrow-ending-speculative-tradings/

Nadesłał Stephen Cook 31 marca 2014 r.

Stephen: Zasada Volkera Zasada, zgodnie z którą wszystkie banki amerykańskie muszą przestrzegać ściśle nowych przepisów regulujących ich działalność i zasoby, wejdzie w życie jutro, czyli  we wtorek 1 kwietnia 2014. Realizowana będzie  stopniowo aż do lipca 2015 r., ale zapoczątkuje  natychmiastowo wpływ nie tylko na system bankowy w USA, lecz i  na  globalny system bankowy -  w zakresie sprawozdawczości, przestrzegania przepisów, pokrytych funduszy, zarówno w USA, jak i poza.

Oto memo, które wysłano do wszystkich banków narodowych oraz stowarzyszeń oszczędnościowych z Biura Skarbca USA (US Treasury’s Office) przez Kontrolera Waluty (Comptroller of the Currency):

Dotyczy: Zasada Volckera.


Data: 25 marca 2014 r

Do: Dyrektorów generalnych wszystkich krajowych banków i federalnych stowarzyszeń oszczędnościowych, agencji  i ekspozytur, szefów departamentów i oddziałów, całego personelu rozpatrującego oraz innych zainteresowanych stron .


Opis: Regulacje końcowe


StreszczenieW dniu 10 grudnia 2013 r. Urząd Kontrolera Waluty (OCC),Rada Gubernatorów Systemu Rezerwy Federalnej (FRB ), Federalnej Korporacji Ubezpieczenia Depozytów, amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd i amerykańskiej Komisji  Kontraktów Terminowych w Handlu Towarami i Surowcami wydał wspólnie opracowane przepisy końcowe, aby wdrożyć punkt 619 z reformy i ustawy o ochronie praw konsumentów z Dodd - Frank Wall Street, zwany artykułem Volckera. Ostateczne regulacje zostały opublikowane w Rejestrze Federalnym w dniu 31 stycznia 2014 r., ze skutkiem od dnia 1 kwietnia 2014 roku.Banki krajowe (inne niż niektóre banki powiernicze o ograniczonym przeznaczeniu), oddziały federalne i stowarzyszenia oszczędnościowe oraz agencje federalne oddziałów banków zagranicznych (łącznie  banki) mają wymóg pełnego przystosowania swojej działalności oraz inwestycji do wymogów przepisów końcowych - do końca programu zgodności, który trwać będzie do 21 lipca 2015 r.Wyróżnienia

Ostateczne regulacje:                                                                                                                                     • zabronić bankom angażowania się w krótkoterminowe własne obroty określonymi papierami wartościowymi, instrumenty pochodne i opcje tych  instrumentów dla ich własnych kont.• nałożyć ograniczenia na inwestycje bankowe oraz inne wynikające z nich relacje, fundusze hedgingowe i fundusze prywatnych akcji.

 

• zapewnić wyłączenia dla niektórych rodzajów działalności, w tym działań związanych z tworzeniem rynku, gwarantowaniem emisji, zabezpieczeniem przed ryzykiem, obrotem zobowiązaniami rządowymi, działalnością firm ubezpieczeniowych oraz organizowaniem i oferowaniem funduszy hedgingowych i funduszy z prywatnych akcji.• wyjaśnić, że niektóre działania nie są zabronione, w tym działalność pełnomocników, maklerów lub powierników.• skalować wymagania jakościowe w oparciu o takie kryteria jak wielkość oraz zakres działalności banku. Większe banki są zobowiązane do ustalenia szczegółowych programów zgodności a ich dyrektorzy generalni muszą wydać oświadczenie dla OCC,  że programy banku są zaplanowane w ten sposób, aby osiągnęły zgodność z końcowymi przepisami. Mniejsze banki zaangażowane w skromniejsze działania podlegają uproszczonej wersji programu zgodności.

 

Banki z aktywami i zobowiązaniami handlowymi na co najmniej 50 000 000 000 (50 miliardów) dolarów będą zobowiązane do raportowania wskaźników służących monitorowaniu ich dopuszczalnych działań handlowych. Banki te muszą:                                                                                                                            • zacząć codziennie mierzyć i rejestrować wymagane wskaźniki, rozpoczynając od dnia 1 lipca 2014 r. i zgłaszać do OCC swoje codziennie rejestrowane wskaźniki w okresie od lipca 2014 r. do 2 września 2014.• kontynuować w roku 2014 podawanie danych wskaźników dla każdego miesiąca kalendarzowego, w terminie 30 dni od końca miesiąca tegoż roku, chyba że OCC powiadomi na piśmie, że sprawozdawczość będzie prowadzona na innej podstawie..• poczynając od informacji na temat miesiąca stycznia 2015 r. wskaźniki sprawozdania należy podawać w terminie 10 dni od zakończenia każdego miesiąca kalendarzowego, chyba że OCC powiadomi na piśmie, że banki muszą sprawozdawczość prowadzić na innej podstawie.Uwaga dla banków wspólnotowych
Banki, które nie angażują się w zabezpieczenie działalności lub inwestycji, nie muszą ustanawiać programu zgodności na podstawie ostatecznych regulacji. Zwolnienie to rozciąga się na działalność handlową w pewnych zakresach rządowych i samorządowych . Mniejsze banki posiadające całkowite skonsolidowane aktywa o wartości 10 miliardów dolarów lub mniej, zaangażowane w skromniejsze własne działania handlowe na własny rachunek, podlegają uproszczonej formie programu zgodności. Banki te mogą spełniać swoje zobowiązania w ramach ostatecznych regulacji, łącznie z istniejącymi zasadami i procedurami odnoszącymi się do wymogów końcowych przepisów. Te zasady i procedury powinny być odpowiednie do rozmiaru, zakresu i stopnia złożoności banków .


Karen Salomon
Zastępca Głównego Radcy OCC


Pod poniższym adresem można przeczytać całą liczącą sobie 271 stronic zasadę Volkera, zatytułowaną: Zakazy i ograniczenia własnego obrotu i niektórych udziałów w funduszach hedgingowych i prywatnych funduszach akcyjnych.:


 

 

Tłumaczenie: Anna Małgorzata Bogusz

 

wtorek, 25 marca 2014

MAJOWY ZJAZD KREATYWNOŚCI W CHATCE NAD MORZEM


 

SOPHIA SERCE ZIEMI  zaprasza:

 MAJOWY ZJAZD KREATYWNOŚCI W CHATCE NAD MORZEM.                                                                                                                                                                               Do niedzieli (30 marca) przyjmujemy zapisy i rezerwujemy noclegi Bądźcie z nami!
Sophia, Jarek i mały Michałek

 


 

1 maja o 15:00 Pobierowo 72-346, ul. Częstochowska 10,

 

 

V Ostatni akt ciemnych mocy


KOD GALAKTYCZNY
(obszerne fragmenty)

Pierwsze trzynaście lat 26-letniego okresu przed skokiem kwantowym w 2013 roku

UWAGA:

16/17 sierpnia 1987 roku to moment tak zwanej Harmonijnej Konwergencji (zbieżności). W tych dniach dokonano podsumowania wcześniejszych cykli ewolucji – od najmniejszych fraktalnych odcinków 20 lat aż do Wenusjańskiego Wielkiego Cyklu 104 000 lat – oraz wyznaczono program na następne 26 lat, którego celem było umożliwienie nisko wibrującej materii przystosowanie się do wyższych częstotliwości.

Jedno jest pewne: PLANETA ZIEMIA ZOSTANIE URATOWANA!

SKRÓCONY PLAN CZASU OD 1987 DO 2013 ROKU

Poniższe informacje zostały zaczerpnięte z książki Jose Arguellesa Arcturus Próbę:

1987
MOMENT HARMONIJNEJ KONWERGENCJI – ODWRACANIE BIEGU SPINU
Rekonstrukcja pierwotnego ziemskiego wzorca, tzw. Paradygmatu >13:20<, przy jednoczesnym odłączeniu dotychczasowego wzorca >12:60<. Wzorzec >12:60< to obca Energia, której udało się wtargnąć na Ziemię i zablokować pierwotny kod na całą niemalże epokę. Od 16 sierpnia 1987 roku – odpowiednio do założeń programu uzdrowienia – dzień po dniu postępuje wsteczny proces harmonizacji; usuwane są zaistniałe dysharmonie; wszystko zaczyna wracać na właściwe miejsce.
1992
ROZPOCZĘCIE PRZYGOTOWAŃ DO WEJŚCIA W NOWĄ EPOKĘ
Aby w 2013 roku osiągnąć niewyobrażalny jeszcze dla nas cel, przeznaczono następne 20 lat (począwszy od 1987) na przegląd programu oraz usuwanie poszczególnych usterek plus jeden rok jako rok sprzężenia. Chcąc cofnąć się do zarodka cyklu ewolucyjnego, włączono wsteczny bieg tak zwanego “skróconego programu oczyszczania".
1992 – 1997
GALAKTYCZNY PLAN MARSHALLA
Wdrażanie metod telepatycznej komunikacji. Rozbudowywanie sieci przekaźników w celu utrzymania stałej łączności z Najwyższą Inteligencją CZASU. Aktywacja pulsarów. Demaskowanie ziemskich iluzji. Równość i dostatek dla wszystkich bez hegemonii władzy. Przełamanie babilońskiego schematu PAN/NIEWOLNIK. Solarny (szósty) zmysł technologii.
1993 – 1994
POWRÓT ENERGII TRZYNASTU KSIĘŻYCÓW
Rok ten podsumował wyniki pierwszych siedmiu lat oddziaływania postępowych Sił CZASU i jednocześnie otworzył drugi etap synchronizacji Ziemi z Kosmosem. Aktywacja Programu na następne siedem lat. Otwarcie pierwszej pieczęci – początek Apokalipsy Majów. Zabrzmiała pierwsza trąba. Babilon został pokonany.
1994/95
i 1995/96
ZDETRONIZOWANIE SIŁY “12" (G 12)
Zaczynają rozmywać się bożkowie EGO. Dźwięk TELEKTONON (“Głos Ziemi") staje się wyraźnie słyszalny. Niebiańscy wojownicy odnoszą serię zwycięstw.
1994 – 1999
PIĘCIOLETNI MARSZ ZWYCIĘSTWA
Siły Galaktyczno-Solarne sprowadzają Niebo na Ziemię: nawiązanie bezpośredniego kontaktu z Wyższym JA; nowy program oczyszczania.
1997 – 2000
UAKTYWNIENIE ENERGII BIEGUNÓW
Osłona przed nadmiernym promieniowaniem. Telepatyczna synteza: zmartwychwstanie kolektywnego Ducha ŚWIATŁA; wspólnota i telepatyczne zjednoczenie ludzkości; wynurzenie się pierścieni energetycznych wokół biegunów ziemskich.
2000 – 2007
POWRÓT PRAPAMIĘCI – MASOWE PRZYPOMNIENIE
– REKONSTRUKCJA PLANETARNEJ PRZESZŁOŚCI
Epoka podróży w CZASIE – czas NOWEJ magii. Odtworzenie planetarnej przeszłości: wspomnienia z czasów Marsa; rekonstrukcja planety Maldek (RAJU!); zbawienie Jowisza i Saturna (obie planety były okupowane przez Energie Lucyferyczne).
2007 – 2012
OTWARCIE TUNELU CZASU
Zew Urana – naprawa i udoskonalenie TUNELU CZASU. Uran znów dostępny, Neptun odciążony, Pluton ustabilizowany.
2012/2013
SYNCHRONIZACJA GALAKTYCZNA – PRZYBYCIE WYSŁANNIKÓW DUCHA SŁOŃCA
– ZSTĄPIENIE SOLARNEGO DUCHA (KINICH AHAU)
Wszechstronne przekształcenia. Dostęp do ziemskiego banku informacji (PSI-Banku). “Przybicie do portu NOWEJ ŚWIADOMOŚCI". Ziemia staje się członkiem Federacji Galaktycznej. Koniec podróży Wehikułu CZASU Ziemia 2013 (w pojęciu ziemskim). Naprawa kosmicznej łodzi ratunkowej “ZIEMIA" została zakończona. JESTEŚMY W DOMU!

TUNEL CZASU (wg mitologii Majów)

Kinich Ahau [Pan Słońca, Najwyższa Inteligencja Układu Słonecznego] zlecił dwudziestu planetarnym partnerom (20 Szczepom Solarnym) przetestowanie określonych odcinków ewolucji w przydzielonych im systemach gwiezdnych.

Centralny punkt badań znajdował się w transferze MIDWAY, a dokładnie między planetami Jowisz (Jupiter) i Maldek – tam, gdzie stykają się grupy Planet Zewnętrznych (Pluton, Neptun, Uran, Saturn, Jowisz) z Planetami Wewnętrznymi (Maldek, Mars, Ziemia, Wenus, Merkury). Właśnie w tym miejscu wybuchły Wojny CZASÓW, które do dziś są prowadzone. Niewłaściwe pojmowanie wolnej woli doprowadziło do konfliktów pomiędzy dwoma klanami wewnątrz transferu MIDWAY (Saturn-Jupiter).

Pierwsza fala wojen zredukowała planetę Maldek do pasa asteroidów, druga zniweczyła eksperyment na Marsie. Gdy obie planety przestały funkcjonować, wszystkie nadzieje skupiono na trzeciej z planet – Ziemi. Dopóki orbita Ziemi pozostawała nietknięta, dopóty można było kontynuować budowę “Tunelu CZASU" (tunelu synchronizacji) pomiędzy trzecią i ósmą planetą. Jego ukończenie pozwoliłoby Kinich Ahau na wypuszczenie w przestrzeń Tonu Najwyższej Harmonii.


W następstwie niepowodzeń na planecie Maldek i Marsie dziesięciu partnerów planetarnych uformowało się w cztery Rasy Kosmiczne: Czerwoną Białą, Niebieską i Żółtą dając początek czterem Rodzinom Kolorów, tak zwanej Tęczowej Nacji. W skład każdej weszło pięć szczepów (pięć pieczęci). Celem ich działań było zaprowadzenie galaktyczno-solarnej harmonii na planecie Ziemi.

HOLON ZIEMI

W czasie trwania Genezy Smoków [Geneza Smoków rozpoczęła się 23 988 lat p.n.e., trwała ok. 13 000 lat] Siły Ewolucji (cztery Klany: Ogień, Krew, Manifestacja i Niebo) stworzyły wielowymiarową strukturę Wehikułu CZASU Ziemia 2013, tzw. Ikosahedron, czyli dwudziestopoziomową formę planetarnego holonu.

Wehikuł CZASU jest galaktyczną stacją przekaźnikową Najwyższej Inteligencji Galaktyk (Źródło trzynastu Tonów Stwórczych, tzw. Piąta Siła lub Siła G). Dzięki tej sieci można przetransformować przekazy z wyższych wymiarów na użytek planety Ziemi. Solarny Wdech odbywa się na Biegunie Północnym, Galaktyczny Wydech na Biegunie Południowym. Tą drogą docierają informacje Najwyższego Źródła do holonu planetarnego w czwartym wymiarze CZASU. Holon ten jest podstawowym wymogiem funkcjonowania stacji przekaźnikowej pomiędzy Całością Kosmiczną a holonem ludzkim.


Holon planetarny

GEOGRAFICZNE ROZMIESZCZENIE
PIĘCIU PLANETARNYCH RODZIN
Polarna (Polar-Kin):
SŁOŃCE
WĄŻ
PIES
ORZEŁ
obejmuje Biegun Północny i strefę podbiegunową do 60° szer. geogr. płn.
Kardynalna (Cardinal-Kin):
SMOK
ŁĄCZNIK
MAŁPA
WOJOWNIK
zlokalizowana jest pomiędzy kołem podbiegunowym północnym a zwrotnikiem Raka, tzn. między 60° a 30° szer. geogr. płn.
Środkowa (Core-Kin):
ZIEMIA
WIATR
RĘKA
CZŁOWIEK
mieści się w strefie równikowej.
Sygnalna (Signal-Kin):
ZWIERCIADŁO
NOC GWIAZDA
WĘDROWIEC
zlokalizowana jest pomiędzy Zwrotnikiem Koziorożca a kołem podbiegunowym południowym, tzn. między 30° a 60° szer. geogr. płd.
Wyjściowa(Gate-Kin):
MAG
WICHER
ZIARNO
KSIĘŻYC
obejmuje Biegun Południowy i strefę podbiegunową do 60° szer. geogr. płd.

Kulę ziemską oplata trójstopniowa energetyczna sieć, którą tworzą: jednostki chromatyczne, rodziny planetarne (= rodziny solarne) i rodziny kolorów.

• Jednostki chromatyczne (system piątkowy) wytwarzają pole elektromagnetyczne wokół Ziemi, będące głównym wymogiem do uaktywnienia telepatii. Dzięki nim wszystko może komunikować ze wszystkim, nasze Niższe Ja może wchodzić w rezonans z grupowym polem planety. Czasochromatyki łączą holon ludzki z holonem ziemskim. Siła elektromagnetyczna wytwarzana jest w polu natężenia pierwszych czterech tonów każdej fali. Telepatia odbywa się w polu elektromagnetycznym Ziemi.

W skład każdej chromatyki wchodzi pięć szczepów (pieczęci). Ich obieg cykliczny postępuje od północy (zob. rysunek), tzn. od lewej strony na górze do prawej strony na dole.

• Rodziny planetarne lub inaczej ziemskie (solarne) niosą w sobie życiodajne elementy, podtrzymujące ziemską biosferę. Ich obieg postępuje poziomo – wzdłuż równoleżników (zob. rysunek).

• Rodziny kolorów: czerwona, biała, niebieska i żółta odpowiadają za pole grawitacji Ziemi. Jednostki te oplatają kulę ziemską poprzecznie, ich obieg postępuje od lewej strony na dole do prawej strony na górze (zob. rysunek).

Tak wygląda kompleksowy wzorzec “sfery Chronosa" [Chronos (mit. gr.) – uosobienie czasu, który wszystko widzi, ujawnia i wyrównuje; budowniczy wszystkiego] w wymiarze czwartym, określanej jako PSI-Bank. W banku tym zgromadzona jest przeogromna ilość informacji dostępnych dla ludzkiego holonu. Potencjał PSI-Banku przywoływany jest na planetę w formie rezonansowej informacji podczas fizycznej rotacji Ziemi oraz dzięki jej czterowymiarowej konstrukcji.

Każdy człowiek – odpowiednio do przyporządkowania w dniu narodzin – może świadomie wywoływać z PSI-Banku właściwe dla siebie informacje.

PIĄTA SIŁA – ENERGIA TRZYNASTU TONÓW

W czasie trwania Genezy Małp [Geneza Małp rozpoczęta się 10 987 lat p.n.e., trwała ok. 7 800 lat] Siły Ewolucji i ich partnerzy planetarni przystąpili do zakotwiczenia na Ziemi modułu synchronizacji Piątej Siły. Pierwsze cztery misje planetarne, mające na celu odbudowanie Tunelu CZASU Ziemia-Uran, zakończyły się kompletnym fiaskiem. Wyłom w Tunelu CZASU okazał się jednak

o wiele większy niż przypuszczano. Aby zachować ziemski transfer, nasza planeta musiała wziąć na siebie cały ciężar Marsjańskiego Cyklu ze wszystkimi jego destrukcjami. Ponadto dokładnie pomiędzy pięcioma Wewnętrznymi a pięcioma Zewnętrznymi Planetami – w komórce transferu MIDWAY (Jupiter-Satum) – znajdowała się niszczycielska Energia Maldekańska, co znacznie komplikowało wypełnianie zadań.

Gdy weszliśmy w Genezę Księżyca [Geneza Księżyca rozpoczęła się w 3113 r. p.n.e. (3187 Dreamspell-rok) i będzie trwać ok. 5 200 lat (5 125 Deramspell – lat), czyli do AD 2013]. Siły Lucyferyczne stacjonujące na Jupiterze, przechwytując na bieżąco informacje przesyłane z Galaktycznego HOLONU (czterowymiarowa struktura Wszechświata), zdołały przerwać proces synchronizacji i tym samym zablokować sto modułów przeznaczenia, tzw. krzyży powiązań, niezbędnych do wytwarzania okresów fal oraz umożliwiających napływ Wyższych Świadomości, mających asystować partnerom planetarnym podczas wypełniania ich misji.

Z pomocą kapłanów manipulujących całą Ziemią zastąpiono pierwotne kody ziemskie paradygmatem >12:60<. Na miejsce białej magii i cyklu trzynastu Księżyców wprowadzono nieregularny dwunastomiesięczny kalendarz, co było największym nieporozumieniem. Zamiast tęczowego piękna i siły Magicznego Lotu (telepatia) nastała czarna magia i 60-minutowa godzina.

Nasze trójwymiarowe ciało zastało pozbawione bezpośredniego kontaktu z HOLONEM i zaczęło wierzyć, że jest całkowicie samodzielne. Od tego czasu tylko narządy zmysłów i organy seksualne miały kontakt naszym HOLONEM, ale by i temu przeszkodzić, wprowadzono wstydliwość seksualną! Kapłaństwo zadało sobie wiele trudu, aby utrzymać ludzkie ciało z dala od jego Źródła. Galaktyczna pamięć raju zacierała się coraz silniej. W ten sposób zostało wzmocnione ludzkie EGO i utwierdzone w przekonaniu, że jest zupełnie niezależne. Radość wolnej woli zastąpiono zniewalającym prawodawstwem. Od tej pory przywileje jednostek, wojny, przemoc, śmierć, gwałty stały się naszą codziennością. Tak wyglądał początek naszej cywilizacji.

Kilka pytań ciśnie się teraz na usta:

• Czy Ziemia chce stać się slumsem galaktycznym w systemie Kinich Ahau, czy też przebudzona promieniem Piątej Siły zamierza się odnowić i w zbiorowym heroicznym akcie powrócić do swego praźródła, to znaczy do Nacji Tęczowej?

• Czy uda się Wysłannikom Tęczy doprowadzić tę misję do końca?

• Czy zdołają oni naprawić Tunel CZASU pomiędzy trzecią orbitą Ziemi a ósmą orbitą Urana?

• Czy w roku 2012 popłynie Galaktyczny Akord, czy też Kinich Ahau stanie się malutką, prawie niewidoczną, nic nie znaczącą gwiazdą na tle galaktycznej nocy?

ODPOWIEDŹ NALEŻY DO CIEBIE!

WEHIKUŁ CZASU ZIEMIA 2013

ZIEMIA jest trzecią planetą w Układzie Słonecznym i jako trzeci z kolei świat została oddana w ręce ludzi. Niestety, także ludzkość trzeciej planety ugrzęzła na bagnach tego świata. Czwarty wymiar miał się objawić dopiero wtedy, kiedy cztery Rasy Kosmiczne (Czerwona, Biała, Niebieska i Żółta) zaczęłyby harmonijną współpracę.

Wehikuł CZASU Ziemia 2013 – to ostatnia deska ratunku, podarowana ludzkości z wyższych sfer Bytu w celu zachowania życia na Ziemi. Program ten pochodzi z płaszczyzny SIÓDMEGO WYMIARU. Został wniesiony na Ziemią przez istoty PIĄTEGO WYMIARU, mogące swobodnie poruszać się w różnowymiarowych światach.

Wielu z tych braci inkarnowało się wewnątrz kultury Majów celem zakotwiczenia tam bezcennej wiedzy galaktycznej. Dzięki nim możemy odzyskać teraz naszą dawną pamięć, dokonać niezbędnej korekty, naprawić dysharmonie i w ten sposób powrócić do pierwotnej harmonii.

W historii ludzkości nie raz doświadczaliśmy kontaktu z piątym wymiarem. Z tej strefy zeszły na Ziemię istoty Królestwa Shambhala (geograficznie nieznane), które wędrując przez przestrzeń tybetańską, zbierały dane o stanie naszego wymiaru. Teraz Wojownicy Shambhali znowu zeszli na Ziemię, aby w czynnej akcji, zaczynając od podstaw, usuwać skutki pustoszącego materializmu, uzdrawiając jego przyczyny.

W ten sposób Wehikuł CZASU Ziemia 2013 – zgodnie z obowiązującymi prawami kosmologii – zaczął budować nowy wzorzec, aby uwolnić z ciemności wszystkie istoty humanoidalne, w międzyczasie nazwane homo sapiens.

W cyklu tym istniały dwie alternatywy: albo bezwzględna korekta albo zakończenie życia na Ziemi. Koniec życia nie oznaczałby totalnego końca, ale opracowanie innego programu do realizacji gdzieś indziej we Wszechświecie. Żadna boska istota nie może przestać istnieć!

Faza HOMO SAPIENS była najbardziej niebezpieczna w skróconym programie uzdrowienia, ale bez tego skrótu nie byłoby szans na uratowanie Ziemi. Cieszmy się, że boski plan się powiódł. Teraz trzeba go jedynie uaktywnić!

Zaplanowana instalacja Wehikułu CZASU Ziemia 2013 była skróceniem programu Czasu Karmicznego, ciągnącego się przez eony lat. Teraz dzięki sile oświecenia każdy z nas może naprawiać dysharmonie, które tak krwawo znaczyły naszą drogę.

Być uzdrowionym oznacza wstąpić w świadomy Byt przez dobrowolne zrzucenie sztywnego, iluzorycznego pancerza.

> POWRÓT DO DOMU OJCA
BYŁ OD POCZĄTKU NASZYM CELEM! <

Przypomnijmy sobie ostatnie słowa Midway-Commando, wypowiedziane do dwudziestu Szczepów CZASU tuż przed uruchomieniem Wehikułu CZASU Ziemia 2013:

Pamiętajcie, że spotkamy się za 26 000 lat!
Nie zapomnijcie pozostawić tego miejsca piękniejszym,
niż go zastaliście!

ZŁOTA ERA – WIZJA MAJÓW

Fragmenty książki Jose Arguellesa “Die Kosmische Ordnung" (wydanie specjalne):

Kiedy pojmiemy, że pewne niewidzialne SŁOŃCE jest naszym Wyższym Duchem, zaczniemy przesuwać się w kierunku Ery Solarnej i nieznanych nam wcześniej technologii. Im więcej Świadomości przyłączy się do “solarnej baterii", tym silniej zaczniemy doświadczać błogosławieństwa Świetlanych Inteligencji. Nie dziwmy się zatem, kiedy odkryjemy, że coraz więcej posłańców SŁOŃCA pojawia się w naszym otoczeniu, aby pomóc nam sprowadzić NIEBO na ZIEMIĘ.

*

W chwili obecnej powinniśmy skupić całą swoją uwagę na spirytualno-kreatywnym stylu życia. Bez zgłębienia podstaw duchowych nie może być mowy o nastaniu Ery Solarnej. W tym miejscu wyłania się szczególne zadanie dla współczesnej nauki. Chodzi bowiem o to, aby dokładnie zlokalizować na Ziemi wszystkie miejsca, które mają wyjątkowo wysoką wibrację. W każdym regionie powinna znaleźć się choćby jedna Świątynia Solarna, w której ludzkość mogłaby dowolnie pobierać Energię.

Zacznijmy rozumować tak, jak Majowie, tzn., że droga do GWIAZD prowadzi poprzez nasze zmysły oraz właściwe wykorzystywanie funkcji mózgu, zwłaszcza naszego mechanizmu samo kontrolnego. Dzięki temu zaczniemy przekraczać inne wymiary oraz poznawać nowe, nieznane, a tak bardzo realne płaszczyzny Bytu.

*

W nadchodzących czasach oprócz zmysłowości rozwiną się także nasze zdolności parapsychologiczne, które dziś zwiemy siłami paranormalnymi. Każdy człowiek stanie się sam dla siebie kanałem – MEDIUM mającym bezpośredni kontakt z Wszechświatem. Tak więc, zamiast wyciągać stare archetypy w mozolnym zatapianiu się w transie, zaczniemy sami bezpośrednio odbierać nasze GWIAZDY.

Dzięki bezpośrednim kontaktom z tym, co realnie niewyobrażalne, znikną wszystkie stare wartości odnoszące się do zjawiska śmierci, która wciąż jeszcze budzi w nas tak wielki lęk. Dzięki lotom rezonansowym spotkamy naszych największych mistycznych mistrzów, pokonamy strach, rozwiniemy nowe technologie, wzniesiemy cudowne budowle zmysłów – Pałace Wizji, Dźwięku, Zapachu i smaku. Nasze życie stanie się o wiele łatwiejsze, zniknie przemysł zbrojeniowy, produkcja używek i toksyn. Zacznie nas żywić natura, aż na koniec z “radiosonicznych świątyń" popłynie cudowny dźwięk, który objawi zejście NIEBA na ZIEMIĘ.

Kiedy zrozumiemy, że “magiczny lot" odbywa się w paśmie częstotliwości Wiodącego Tonu (ton 5), zaczniemy bez trudu wnikać w coraz głębsze warstwy pamięci. Kolektywna synchronizacja stworzy MOST UNIWERSALNEGO PRZYPOMNIENIA. Zaczniemy komunikować się ze światem roślin i zwierząt, z królestwem minerałów i z Wyższymi Inteligencjami we Wszechświecie. Po smutnych doświadczeniach – mając przed oczami widmo zagłady nuklearnej – wykształcimy najwyższe wartości etyczne w Królestwie Nowego Ducha. Nad Ziemią czuwać będzie Rada do spraw Zjawisk Solarno-Ziemskich.

*

W nadchodzących latach diametralnie zmieni się obraz ludzkości. Znikną wojownicze impulsy, narkomania, chęć dominowania, zazdrość i żądza władzy. Im bliżej 2012 roku, tym silniej będziemy rejestrować nieznane dotąd zjawiska, dziwne wibracje, dźwięki i melodie.

*

W ostatniej rozstrzygającej fazie – od 2007 do 2012 roku – będziemy musieli podwoić nasze wysiłki, ponieść wiele wyrzeczeń, aby Galaktyczne Crew zdążyło we właściwym czasie obsadzić wszystkie kluczowe punkty na Ziemi w celu dokonania ostatecznego sprzężenia Ziemi z Kosmosem. Specjalistyczne Kolegia do spraw Rehabilitacji, przeszkoleni nauczyciele oaz zespoły lekarzy do spraw bioelektromagnetycznej medycyny zostaną postawieni w stan pełnej mobilizacji, aby nikt nie został bez pomocy, aby żadne stworzenie nie zostało pominięte w tej akcji. Będą się troszczyć o to, aby we wszystkich bioregionach każdy mieszkaniec został dostrojony do wibracji Świetlanego Ciała. Dopiero kiedy wszystko zostanie dopięte na ostatni guzik, Galaktyczny Sojusz prześle Radzie Solarno-Ziemskiej sygnał do rozpoczęcia operacji sprzężenia Ziemi z Kosmosem.

*

W roku 2012/2013 (wg zapisu liczbowego Majów rok 13.0.0.0.0.) synchronizacja stanie się faktem. Zakończy się Wielki Cykl i ewolucyjne stadium HOMO SAPIENS. Staniemy się NOWĄ RASĄ – NOWĄ CYWILIZACJĄ INTERPLANETARNĄ. I tak jak symbol MEN (Niebieski Orzeł) przypieczętował kiedyś zjednoczenie Północnego i Południowego Egiptu, tak teraz przypieczętuje on elektromagnetyczne zjednoczenie Północnego i Południowego Bieguna Ziemi. Jaskrawy błysk, przeszywając całe niebo, połączy oba bieguny i od tej chwili Ziemia zacznie świecić własnym światłem. Zjawisko to będzie pierwszym znakiem aktu zjednoczenia Kolektywnego Ducha ludzkości. Od tego momentu zaczniemy przekraczać nowe obszary, ujrzymy nowe świetlane światy, spotkamy naszych przodków, wodzów, świętych i siebie samych. Zacznie się nowa, ewolucyjna przygoda!

*

Wielu z nas, czytając te słowa, powie: utopia, bajka, fantazja – tego nie da się zrealizować w tak krótkim czasie. Są to jednak wizje zapisane przez Majów i wielu innych mistrzów znających wszechpotęgę DUCHA. Również inne proroctwa (np. Shambhali) zapowiadały wielką spirytualną kampanię, rozłożoną na 500 lat i ostateczny marsz zwycięstwa. Zesłane na Ziemię orszaki spirytualnych wojowników pokonają biblijną bestię – TRZECH WŁADCÓW MATERIALIZMU (Śmiertelny Strach, żądzę władzy – System Pan – Niewolnik, chciwość – Czas to Pieniądz) i w ten sposób zamkną Stary Cykl CZASU.

Ale pamiętajmy:

TYLKO przez otwarcie bram serca może zatriumfować ZŁOTA ERA!

CO TO JEST DREAMSPELL?

Cóż mógł wiedzieć Mojżesz o “złotym cielcu", skoro nie znał naszej “owczarni"? Dzisiaj nasz przyjaciel Mojżesz zużyłby cały kamieniołom na odtworzenie potłuczonych tablic. Dziś trzeba nam dokładniejszych przykazań. Dziś musimy wszystko gruntowniej czyścić – także te zakodowane w genach fałszywe programy! Zapamiętajmy, że wszystkie fałszywe wzorce w rzeczywistości czekają na naszą pomoc. One także chcą służyć CAŁOŚCI! Teraz, dzięki znajomości Praw CZASU, posiadamy klucz do ich przekształcenia.

Dreamspell jest szablonem łączącym czterowymiarowy CZAS z trójwymiarową przestrzenią. Spektrum to jest specyficzną rzeczywistością, w której rozgrywają się poszczególne cykle ewolucji. W chwili obecnej dobiega końca bardzo niskie kontinuum czasoprzestrzeni – mianowicie czasoprzestrzeni rodzaju karmicznego. Następny etap ewolucji będzie testował wymiar piąty – wymiar doskonałości, piękna i harmonii ze wszystkim, co jest. Nowa esencja ludzka nie będzie tam przywiązana do ograniczeń ciężkiej materii, nacechowanej upadkiem, śmiercią, dysharmonią, przykrymi doznaniami.

W tej epoce musieliśmy być pasywnymi graczami. Pomimo wolnej woli i pozornie wysokiego poziomu inteligencji nasza świadomość była niezwykle zawężona, programy genetyczne zaś okrojone aż do minimum.

Dreamspell – to drogowskaz, bank informacji, droga do własnego wnętrza. Naszym celem jest NOWE Ja, NOWY człowiek, nowo odrestaurowany obraz Adama Kadmona – symbol naszego Prabytu. Człowiek jest spirytualno-fizycznym objawieniem Adama, który tylko na pewien czas utracił swą spirytualną naturę.

Wielokrotnie podkreślałem, że Dreamspell nie jest horoskopem, lecz konkretnym wzorcem CZASU, w którym zapisany jest przebieg ewolucji i droga uzdrowienia. Skupia on w sobie wszystkie programy lokalne: programy ziemskich bogów-stwórców, programy z innych planet i innych układów słonecznych. Celem Dreamspell jest poprowadzenie ewolucji na wyższy poziom komunikacji galaktycznej, udrożnienie pierwotnych kanałów telepatii, odblokowanie dostępu do wyższych wzorców informacji Praźródła, przezwyciężenie niskich pobudek, uzdrowienie stosunków międzyludzkich, podniesienie wibracji Ziemi oraz doprowadzenie ciała ludzkiego do rangi i doskonałości Adamowego człowieka.

Osobliwością jest tutaj fakt, że cała planeta wstąpi w wyższy poziom. Oznacza to, że absolutnie nikt nie będzie mieć możliwości odzwierciedlania tam starych, trójwymiarowych wzorców władzy, zastraszenia, przemocy, chciwości.

Możemy pójść razem albo musimy odejść!
Wybór należy do nas!


Ciało Solarne i orbity planetarne wraz z przynależnymi pieczęciami (J. Arguelles "Der Maya-Faktor")

 

TEKSTY DO MEDYTACJI

SIEDEM GALAKTYCZNYCH KIERUNKÓW
Ze WSCHODNIEGO DOMU ŚWIATŁA
świeci MĄDROŚĆ.
Dzięki temu możemy jasno widzieć wszystkie sprawy.
Za sprawą PÓŁNOCNEGO DOMU NOCY
dojrzewa w nas MĄDROŚĆ.
Dzięki temu możemy poznać środek.
Za sprawą ZACHODNIEGO DOMU TRANSFORMACJI
MĄDROŚĆ przekształca się w prawe działanie.
Dzięki temu możemy czynić to, co powinno zostać uczynione.
Za sprawą POŁUDNIOWEGO DOMU WIECZNEGO SŁOŃCA
prawe działanie zaczyna dawać plony.
Dzięki temu możemy rozkoszować się owocami ziemskiego świata.
Z DOMU NIEBA nad nami –
tam, gdzie jednoczą się gwiezdne dusze z naszymi przodkami
– spływa na nas BŁOGOSŁAWIEŃSTWO.
Z DOMU ZIEMI pod nami
spływa na nas HARMONIA Kryształowego Serca.
Dzięki temu możemy zakończyć wszystkie spory-
W CENTRUM GALAKTYCZNEGO ŹRÓDŁA,
Które jest wszechobecne i nigdy nie wygasa,
rozpoznajemy ŚWIATŁO odwzajemnionej MIŁOŚCI

*

ROZMOWA Z ELEMENTAMI
Drogi Elemencie WODO!
Siłą Twojej Uniwersalnej Wody
rozwiązuję DZIŚ i wymywam z mojej aury
wszystkie negatywne energie i lęki,
które od lat obciążają moją świadomość.
Dziękuje Ci, droga WODO!
Drogi Elemencie OGNIU!
Silą Twojego Uniwersalnego Ognia
oczyszczam DZIŚ i przekształcam
wszystkie fałszywe programy w moim, JA",
które wołają o przekształcenie i oczyszczenie.
Dziękuję Ci, drogi OGNIU!
Drogi Elemencie POWIETRZE!
Siłą Twojego Uniwersalnego Ducha
karmię i wzmacniam DZIŚ moje “JA".
Każdą komórkę mego ciała nasycam
wiecznie tętniącą Silą Życia.
Spraw, aby wszystkie komórki,
które DZIŚ się odnowią,
odpowiadały mej doskonałości.
Nie pozwól, aby kopiowały się w nich fałszywe programy!
Dziękuję Ci, drogie POWIETRZE!
Drogi Elemencie ZIEMIO!
Silą Energii ATOMU
zamanifestuj moją obecność
jako świątynię godną “JAM JEST".
Dziękuję Ci, droga ZIEMIO!
Dziękuje Warn, drogie Elementy!
Dziękuje Wam, Manifestacje “JAM JEST"!
Raduję się, że znów jesteśmy razem!
Johann

*

ŚWIĄTYNIA BOGA
Tam, gdzie brakuje MIŁOŚCI,
pomieszczenia są zbyt zimne,
aby zaproponować Bogu mieszkanie.
Tam, gdzie obce jest PRZEBACZENIE,
dom jest zbyt niegościnny,
aby prosić Boga o pozostanie.
Tam, gdzie odmawia się POTRZEBUJĄCYM,
nie ma miejsca dla Boga.
Tam, gdzie rządzą NAKAZY i ZAKAZY,
jest zbyt ciasno, aby nakłonić Boga do pozostania.
Tam, gdzie się GNĘBI,
echo skarżących jest zbyt głośne,
aby Bóg okazał swoją hojność.
Tam, gdzie lekceważy się MĄDROŚĆ,
Progi są zbyt niskie dla Wielkości Boga.
Tam, gdzie HUMOR i RADOŚĆ są nieznane,
jest zbyt ponuro, aby Bóg zatrzymał się na nocleg.
Tam, gdzie brakuje CZUŁOŚCI,
Bóg czuje się nieswojo,
bo to nie jest jego dom.
Tam, gdzie zapomina się
o poszanowaniu bliźniego,
Bóg ominie takie lądowisko.
Poziom ŚWIADOMOŚCI odzwierciedla stan domu,
jaki proponujesz twojemu boskiemu,JA".
SERCE jest ŚWIĄTYNIĄ BOGA!
ŚWIĄTYNIĘ wznosi LUDZKA ŚWIADOMOŚĆ!

*

JA I MOJA ŚWIADOMOŚĆ
JAM JEST pełną SUWERENNOŚCIĄ
mojego własnego Bytu – mojego Boskiego Bytu –
mojej przebudzonej Chrystusowej Świadomości –
w mojej niedoskonałości
w TU i TERAZ,
w mojej fizycznej manifestacji.
w tej konkretnej ziemskiej inkarnacji.
*
Z pomocą autorytetu Źródła i mocą “JAM JEST",
z pomocą uzdrawiającej siły
mojej przebudzonej Chrystusowej Świadomości
przekształcam
moje fałszywe myśli,
które DZISIAJ meldują się do uzdrowienia.
*
Z pomocą siły woli i mocą “JAM JEST",
z pomocą mojej przebudzonej Chrystusowej Świadomości
odsyłam z powrotem
wszystkie obce energie i lęki,
które DZIŚ próbują zakłócić mi spokój.
*
JAM JEST objawieniem
mojej niepodważalnej suwerenności
w TU i TERAZ,
w mojej fizycznej manifestacji,
w tej konkretnej ziemskiej inkarnacji.
 
“JAM JEST" – JAM JEST" –,JAM JEST".
 
Pozdrawiam wszystkie ŚWIETLANE Energie
i wszystkie Wyższe Inteligencje
ku chwale, JAM JEST"!

*

NOWY CHARAKTER ŚWIADOMEGO BYTU
JAM JEST istotą Źródła.
JAM JEST istotą galaktyczną.
JAM JEST istotą solarną.
JAM JEST istotą planetarną.
JAM JEST istotą przestrzeni.
JAM JEST istotą czasu.
JAM JEST istotą pełną godności.
JAM JEST istotą fizyczną.
JAM JEST uczniem Boga,
DLATEGO JESTEM BEZ WINY.
JAM JEST wyrazem MIŁOŚCI.
JAM JEST wyrazem STWÓRCZEJ SIŁY.
JAM JEST Świetlaną Komórką tej Planety.
JESTEM tu, aby stać się całym i zbawionym.
JESTEM tu, aby uzdrowić się SIŁĄ MIŁOŚCI.
JESTEM wiernym towarzyszem CZASU i PRZESTRZENI,
DLATEGO NIKOGO I NICZEGO NIE OSĄDZAM.
Akceptuję moje ŻYCIE jako DROGĘ do STANIA-SIĘ-ŚWIADOMYM.
Kocham moje ŻYCIE.
DLATEGO JESTEM GOTÓW WYZBYĆ SIĘ
WSZYSTKICH STARYCH WZORCÓW I BLOKAD.

*

CYKL INICJACJI DO WYJŚCIA Z POWIĄZAŃ KARMICZNYCH
Przebaczam sobie i WSZYSTKIM moim przodkom
WSZYSTKIE karmiczne przyczyny,
w których światy bolesnych oddziaływań
wciąż jeszcze jestem wpleciony.
 
Razem z transformującą Siłą CAUAC* przekształcam
w Światło WSZYSTKIE karmiczne oddziaływania
i odnawiam moje Prażródło.
Z pomocą uzdrawiającej Siły MANIK**
wymazuję WSZYSTKIE urazy, blizny oraz rany
i udoskonalam swój rozwój na Ziemi.
Galaktyczny cykl przeznaczenia obiega planetarną czasoprzestrzeń wciągu 52 dni. Rytuał ten, trwający 52 dni, przyciąga wszystkie powiązania karmiczne. Przez trzykrotne powtórzenie tekstu (codziennie przez 52 dni) inicjacja nabiera spotęgowanej mocy działania.
*wg Kalendarza Majów: Siła Niebieskiego Wichru – Siła Samoodnowy
** wg Kalendarza Majów: Siła Niebieskiej Ręki – Siła Dokonania.

ANEKS

Lp.
CZAKRA
DZIAŁANIE NIEHARMONUNE U OSÓB NIEROZBUDZONYCH DUCHOWO
DZIAŁANIE HARMONIJNE U OSÓB ROZBUDZONYCH DUCHOWO
ZIEMSKA LOKALIZACJA CZAKRAMU
1
CZAKRA
KORZENIA
Jest ogniskiem żądzy, niskich popędów i przesadnych zachcianek. Osoba traci wiele energii życiowej na skutek egoistycznego podejścia do płci i seksu. Głównym celem jest zaspokojenie potrzeb fizycznych. Podczas stosunków płciowych nie osiąga poczucia zjednoczenia z innym TY. Następstwem tego są ustawiczne frustracje i naruszanie ludzkiej woli.
Jest ogniskiem czystości, centrum woli i samoopanowania.
Znajduje się na Wyspach Wielkanocnych. Wydajność tego czakramu wynosi zaledwie 10%.
2
CZAKRA
SAKRALNA
Jej negatywne ognisko wyzwala gniew, złość, nienawiść, wstręt i odrazę.
Pozytywnym wyrazem jest siła modlitwy; siła mantry i inwokacji (wezwania).
Znajduje się w Meksyku (lądowisko Grzmiący Ptak). Wydajność czakramu wynosi około 10%.
3
CZAKRA
SPLOTU
SŁONECZNEGO
Negatywnie ukształtowana wyraża się w chciwości, żarłoczności, zachłanności, strachu i innych niskich żądzach. W ostatnich latach jej destruktywny potencjał osiągnął najwyższą formę.
Jej pozytywny potencja! wyraża się w spokoju, równowadze wewnętrznej, pokojowych zamiarach, harmonii i braku lęków. Osobliwością jest tutaj fakt, że przy dobrze rozwiniętym czakramie splotu słonecznego człowiek chroniony jest jakby automatycznie przed negatywnymi myślami innych osób, złorzeczeniami, jak również przed własnymi niskimi pobudkami, chciwością i innymi żądzami fizycznymi.
Znajduje się w centrum piramidy Cheopsa. Jako centrum energetyczne od 3000 lat utrzymuje Ziemi? w stabilnej równowadze. Czakram ten pracuje z wydajnością 80%. Obecnie jego energetyczny biegun jest stopniowo redukowany, aby przekazać berło czwartemu czakramowi Ziemi.
4
CZAKRA
SERCA
W nierozbudzonej formie wyraża stan letargu, ospałości, lenistwa, niechlujstwa.
Pozytywną emanacją czwartego centrum jest czysta, wszechobecna miłość, tolerancja i wyrozumiałość.
Zlokalizowany jest na Golgocie. Ukrzyżowanie Jezusa Chrystusa właśnie w tym miejscu przyczyniło się do skierowania na ten obszar potężnej siły MIŁOŚCI. W przyszłości Ziemia przejdzie pod wpływy tego właśnie czakramu. Dzięki jego oddziaływaniu zostanie oczyszczona aura uczuć; zostaną pokonane siły destrukcji i agresji.
5
CZAKRA
GARDŁA
Czakra ta jest centrum władzy. Negatywnym jej aspektem jest chęć zdobycia osobistej władzy, wywyższanie się, ZAZDROŚĆ.
Jej pozytywnym wyrazem jest siła doskonałości, wypełnianie woli boskiej i urzeczywistnienie boskiego planu.
Znajduje się w Anglii w Stonehenge. Kamienny krąg w Stonehenge składa się z 16 pionowych bloków kamiennych, podobnie jak czakra gardła, która składa się z 16 płatków lotosu.
6
CZAKRA
CZOŁA
W negatywnym aspekcie objawia DUMĘ i ciemnot? umysłową. Tutaj wślizgują się do ludzkiego pola WĄTPLIWOŚCI. Tu mnoży się krytyka i niezadowolenie. Stąd wychodzi bodziec do osądzania ludzi i ustawicznego wartościowania zjawisk.
Czakra czoła – to centrum mądrości i siły pojmowania, często nazywane TRZECIM OKIEM lub BOSKIM OKIEM. Jest ogniskiem mentalnego rozwoju, zdolności koncentracji i zgłębiania wiedzy.
Znajduje się w Mongolii, na pustyni Gobi. Istnieje tam Złote Miasto – Shambhala – ale w formie duchowej. Czakram ten zostanie w pełni uaktywniony dopiero w późniejszej fazie ewolucji.
7
CZAKRA
KORONY
 
U większości osób czakra siódma nie jest jeszcze rozwinięta, dlatego nie ma negatywnych obciążeń. Egzystuje ona tylko w czystej formie. Czakra korony uaktywni się dopiero wtedy, kiedy całkowicie rozwinie się czakra serca. Decydującym czynnikiem jest tutaj wyższa, uniwersalna MIŁOŚĆ. Rozwój tej czakry zaczyna już być dostrzegalny fizycznie; objawia się to m.in. przez sygnały akustyczne (szumy w uszach, warkot, pukanie, chrobotanie, gwizdy); przez niewytłumaczalny nacisk na głowę lub uczucie rozsadzania czaszki. Osoby widzące aurę postrzegają czakrę siódmą jako koronę światła lub aureolę. Daje ona poczucie błogości i wewnętrznego oświecenia.
Zlokalizowany jest w Himalajach. Stamtąd właśnie oddziaływają na Ziemię wysoko rozwinięte istoty duchowe oraz ich uzdrawiające energie. Czakram ten nabierze pełnego znaczenia dopiero w późniejszym okresie ewolucji.
8
CZAKRA
ALFA
 
Czakra ALFA znajduje się ponad głową.
Nie ma fizycznej lokalizacji – leży nad biegunem północnym
9
CZAKRA
OMEGA
 
Czakra OMEGA znajduje się pod stopami.
Nie ma fizycznej lokalizacji – leży nad biegunem południowym.