Wspiera Cię Niebo i Ziemia.


Strona ta wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji swoich usług i funkcji zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz samodzielnie dostosować warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

piątek, 14 czerwca 2013

Biblia contra opowieści o Anunnaki

 
Kasjopejanie jeszcze w latach 90. XX wieku (przekazy via Laura Jadczyk) ostrzegali Ziemian przed powrotem naszych przedwiecznych bogów, którzy przypomną się nam, aby ponownie wymagać od nas posłuchu i czołobitności...
 
 
 
 Biblia contra opowieści o Anunnaki

Źródło: http://www.paulnurme.com/en/node/824


Tabliczki sumeryjskie mają 4 500 lat.

Tora ma 3313 lat, chodzi o Stary Testament z Biblii.

Oznacza to, że tabliczki sumeryjskie są o 1187 lat starsze od Tory. Jeśli weźmiemy dwie z nich               i porównamy je, zobaczymy, jak kapłani wraz z całym swoim obrządkiem zmienili Torę po tym, co rzeczywiście się stało - dzięki temu, że zobaczyli tabliczki sumeryjskie.

Zbieg okoliczności?

Porównanie: Biblia contra opowieści o Annunaki.

Na początku Bóg stworzył Niebo i Ziemię  i wszelkie życie na Ziemi, mężczyznę i kobietę, w siedem dni, a odpoczywał dnia siódmego.  W Ogrodzie Eden spotykały się cztery rzeki: Pishon, Gihon, Tygrys, Eufrat.

W wersji Enki (Annunaki) laduje na Ziemi z pięćdziesięcioma bohaterskimi Anunnaki i zakłada  Eridu w  Edin w siedem dni, czyniąc siódmy dzień dniem odpoczynku. Edin, gdzie spotykają się cztery rzeki. [sum. eridu lub eridug) – najstarsze miasto Mezopotamii, założone ok. 5400 r. p.n.e. Położone było nad Eufratem, ok. 10 km na południowy zachód od Ur i ok 40 km od współczesnego miasta Nasirijja. Prawdopodobnie leżało nad ówczesnym brzegiem Zatoki Perskiej. W chwili obecnej leży ok. 150 km od jej brzegów) (Mezopotamia, Irak) - przyp. tłum. -źródło: Wikipedia.]

----------------------------------------------

I powiedział Bóg: Uczyńmy człowieka na nasz obraz i podobieństwo. Bóg utworzył człowieka z pyłu Ziemi i tchnął w jego nozdrza oddech, a człowiek stał się żyjącą duszą. Nadał mu imię Adam.

Narodziny według  Anunnaki (Adamu i TiAmat). Pierwsze pokolenie ziemskich istot ludzkich.  Anunnaki trudzili się w kopalniach złota przez 80 shars, czyli ponad 300 000 lat, zanim stworzyli robotnika jako pomocnika na swój obraz i swoje podobieństwo. Ningishzidda (syn Enkiego) - inżynierowie Anunnaki - esencja DNA męskiej istoty ludzkiej połączona z owulacyjnym jajem kobiety - Homo erectus w naczyniu zrobionym z gliny Ziemi (jak dziecko z probówki) i włożony do łona kobiety  Ninmah(Ninharsag).  Ninmah daje życie Adamu. To samo, ale w odniesieniu do dziewczynki, Enki sztucznie zapładnia Damkinę (żona Enkiego, córka Alalu'sa). Damkina daje życie Tiamat. - ADAMU & TIAMAT - wzorce stworzone na obraz Anunnaki.

----------------------------------------------

Bóg zesłał głęboki sen na mężczyznę i w czasie gdy ten spał, wziął jedno z jego żeber, a następnie zamknął ciało w tym miejscu. I zaczął Bóg przebudowywać to żebro, które wziął od mężczyzny -         w kobietę.

Część (DNA), która jest odpowiedzialna za długie życie ludzkich istot z Nibiru nie została dana ludziom ziemskim. Dwie części odpowiedzialne za prokreację również pominięto. Podczas procedury przebudowy genetycznej, z żeber Enkiego i Ninmah Ningishziddy wyodrębniono te dwie cząstki odpowiedzialne za prokreację i włożono je do żeber  Adamu i Tiamat. Po tym rozmnażali się.

----------------------------------------------

Owoc z drzewa dobrego i złego, które stało w samym środku Ogrodu, był owocem zakazanym. Wąż przebywający w ogrodzie zwiódł Ewę, by  ta zjadła go, mówiąc jej, że otworzy wtedy oczy i będzie jak bogowie, poznając dobro i zło.  Zjadła ten owoc i dała swojemu mężowi, Adamowi a on zaczął go jeść. Po czym ich oczy otworzyły się i zobaczyli, że są nadzy, zszyli kilka liści figowych i uczynili dla siebie  przepaski. Później usłyszeli Boga, który przechadzał się po Ogrodzie. Bóg powiedział: Oto człowiek stał się jednym z nas, poznając dobro i zło. Bóg rozgniewał się z powodu ich uczynku i wypędził ich z ogrodu Eden.

Kiedy Adamu i Tiamat dowiedzieli się, czym jest rozmnażanie, przesłonili się przepaskami. Już nie chodzili nago. Enlil przechadzając się po Edin widzi to i wypędza ich z Edin do Abzu z wraz z Enkim. Enki planował  tam wdrożyć cywilizowanego człowieka pracy na roli oraz w charakterze pasterza. Drugie pokolenie ziemskich ludzi. - Enki zastępuje ojca ADAPIE (ADAPA) i TiTi.

---------------------------------------------

Adam i Ewa dają życie Kainowi i Ablowi. Kain pracuje na roli, natomiast Abel jest pasterzem. Obaj składają ofiary. Kain ofiarował owoce, które uprawiał, a Abel pierwociny ze swego stada owiec. Bóg patrzył z upodobaniem na Abla i jego ofiarę. Kain rozłościł się, później zabił Abla kamieniem. Bóg rozgniewany wypędził Kaina wraz z żoną na tułaczkę. Nałożył na niego piętno, aby nikt, kto go odnajdzie, nie mógł go zabić.

Adapa i Titi mieli dwóch chłopców bliźniaków  o imionach Ka-in i Abael. Ka-in uprawiał rolę a Abael był pasterzem. Zboże i owce zostały sprowadzone z planety Nibiru. Ka-in i Abael pokazali swoje zboże i owce na zgromadzeniu Anunnaki. Enki był zadowolony z nowych owiec na mięso na Ziemi. Później Ka-in i Abael po raz pierwszy z sobą walczyli. Ka-in chwycił kamień i kilkukrotnie uderzył nim Abla, a kiedy zobaczył, jak tryska jego krew, zawołał: Ka-inie, mój bracie! – ale już było za późno. Ka-in stał nad swoim bratem, płacząc. Titi w proroczym śnie widziała krew Abaela na ręce Ka-ina i obudziła Adapę, i poszli do swoich synów.

Enki rozgniewał się, wypędził Ka-ina na tułaczkę wraz z jego siostrą, Awan i został on zabrany przez wielkie morze do kontynentu obu Ameryk, lecz zanim tam się udał, Ningishzidda zmienił esencję życia Ka-ina (DNA), tak że nie rosła mu broda (piętno). Potomkowie Ka-ina wyróżniają się (Indianie nie mają zarostu?). Indianie amerykańscy – ludzka rasa, której nie rośnie broda. Także Ci, którzy przetrwali potop.

----------------------------------------------

Adam i Ewa spłodzili później Seta na miejsce Abla, w sumie Adam i Ewa mieli 30 synów i 30 córek.
Adapa i Titi mieli później Sati(SETHA), na miejsce Abaela. W sumie Adapa i Titi mieli 30 synów i 30 córek.

Pierwszym synem Seta był Enos
Pierwszym synem Sati był Enshi

----------------------------------------------

Pierwszym synem Enosa był Kenan
Pierwszym synem Enshi był Kunin

----------------------------------------------

Pierwszym synem Kenana był Mahalalel
Pierwszym synem Kunina był Malalu

----------------------------------------------

Pierwszym synem Mahalalela był Jared
Pierwszym synem Malalu był Irid

----------------------------------------------

Pierwszym synem Jareda był Henoch
Pierwszym synem Irida był Enkimi

----------------------------------------------

I Henoch poszedł, idąc z Bogiem, i Henoch ciągle chodził z Bogiem, potem go nie było, ponieważ Bóg zabrał go.

Enkimi (HENOCH) – siódmy potomek Adapy. Enkimi (HENOCH) był lubiany przez Enkiego, który nauczał go gwiazd. Enkimi (Henoch) został zabrany w niebiańską podróż wraz z synem Enkiego,  Mardukiem na Marsa i  Enkimi (HENOCH) pozostał tam do końca swoich dni z Mardukiem, który był dowódcą Anunnaki na MARSIE, zwani byli igigi Anunnaki.

----------------------------------------------

Pierwszym synem Henocha był Ma-tu-za-lem
Pierwszym synem Enkimi był Ma-tu-shal

----------------------------------------------

Pierwszym synem Ma-tu-za-lema był Lamech
Pierwszym synem Ma-tu-shala był Lumach

----------------------------------------------

Pierwszym synem Lamecha był Noe
Lumach poślubił Batanash, córkę brata Ma-tu-shala
Żona Lumacha miała syna, Ziusudra (Noe) (nad którym ojcowską opiekę sprawował Enki). Jego skóra była biała jak śnieg, jego włosy były koloru wełny, w jego oczach połyskiwało niebo, a lśniły one niebieskim i białym kolorem, (opis narodzin przypomina Jezusa, ale będzie on tym, który zbuduje arkę i zostanie ocalony z potopu wraz ze swoją rodziną.
(Opis Jezusa w Biblii – skóra brązowa, włosy jak wełna).

----------------------------------------------

Noe stał się ojcem trzech synów: Szema, Hama, Jafeta
Ziusudra stał się ojcem trzech synów: Szema, Hama, Yafeta

----------------------------------------------

Nefilim z Genesis

Kiedy ludzie  zaczęli się mnożyć na Ziemi, i rodziły się im córki, synowie nieba zobaczyli, że córki ludzkie są piękne, więc zeszli i wzięli sobie żony spośród nich, tak wielu z nich, jak wybrali.

Wówczas Bóg powiedział: „Mój duch nie pozostaje z człowiekiem na zawsze, odkąd jest on w ciele. Jego dni będą policzone do stu i dwudziestu lat”.

W tym czasie Nefilim pojawili się na Ziemi (także jeszcze potem), po czym synowie nieba obcowali      z córkami ludzkimi, które rodziły im synów. Byli oni potężnymi mężczyznami, herosami starożytności, mężami sławnymi.

Upadłe anioły z Księgi Henocha

Księga Henocha, księga, która nie weszła do Biblii ze względu na szczegóły na temat upadłych aniołów z Genezis.  Strażnicy niebios.  Było 200 aniołów pod przywództwem Shamjazy, którzy zstąpili z nieba na Ziemię i wzięli sobie żony, w wyniku czego narodzili się giganci, i nauczali ich wielu rzeczy i tajemnic nieba.  Synowie gigantów spowodowali zniszczenie i rozlew krwi. Inne Anioły przywróciły porządek.

The Anunnaki igigi, (Upadli Aniołowie, Ci, którzy strzegą, Strażnicy)

Anunnaki zamieszkali na Marsie (igigi), byli Upadłymi Aniołami z tej opowieści (jak w Księdze Henocha). Później na Ziemi było 600 Anunnaki . Na Lahmu (Marsie) było ich 300 na stacji przeładunkowej złota dla Nibiru. Shamgaz, przywódca 200 igigi (Anunnaki na Marsie) zszedł na Ziemię, aby połączyć ślubem Marduka i Sarpanit, córkę Enkimi (Henocha), Ziemiankę. Po tej ceremonii 200 igigi uprowadziło kobiety i domagało się tego samego, chcieli mieć żony i mieć z nimi potomstwo. Potomstwo – również trzecie pokolenie ziemskich istot ludzkich.

----------------------------------------------

Opowieść o potopie i Noem

Bóg mówił do Noego, by zbudował arkę i pokrył ją smołą we wnętrzu i na zewnątrz. Po czym została ona zbudowana. Bóg powiedział, aby przenieść do niej wszystkie zwierzęta, samce i samice, w ciągu siedmiu dni, ponieważ w ciągu siedmiu dni ześle deszcz, który padał będzie przez 40 dni i 40 nocy.

Opowieść  Ziusudry (Noego) o potopie

Galzu , emisariusz Anunnaki pojawia się we śnie Enkiemu z tabliczką, na której wyrysowany był szkic arki dla Ziusudry, aby ten zbudował ją i ocalił siebie,  swoją żonę, trzech synów: Szema, Hama, Yafeta, ich rodziny i wszystkie zwierzęta oraz DNA.  Enki budzi się i znajduje tabliczkę, która się zamanifestowała i znalazła się w jego pobliżu.  Nie wolno łamać przysięgi o tym, że nadchodzi potop spowodowany przez zbliżającą się planetę Nibiru, której grawitacja wywołała ten efekt. Enki rozmawia z Ziusudrą poprzez ściany szałasu z czerwonej trzciny, pozostawiając mu tabliczkę, aby ten znalazł ją.

----------------------------------------------

Potop i Noe

Bóg spuszcza potop poprzez bramy niebios i deszcz pada przez 40 dni i 40 nocy. Po potopie  arka osiada na górze Ararat. Noe opuszcza arkę i składa całopalną ofiarę z jagnięcia, chwaląc Boga.

Potop i Ziusudra (Noe)

Domem Anunnaki jest planeta Nibiru, 10. Planeta Układu Słonecznego wchodzi w układ wewnętrzny co 3600 lat w pobliżu pasa asteroid pomiędzy Marsem a Jowiszem. Ze swoją długą, eliptyczną orbitą pozostaje daleko na zewnątrz od planet Układu Słonecznego.  Zależnie od tego, gdzie przebywają planety, bardzo duże, przyciągające oddziaływanie planety Nibiru może spowodować zakłócenia grawitacyjne na innych planetach.  Anunnaki przebywający na Ziemi przy pomoc swoich instrumentów  wykryli zagrażające zbliżenie się orbit Nibiru i Ziemi. Ziemia znalazła się zbyt blisko,  odczuwając siłę Nibiru, wielkie przyciąganie grawitacyjne, które zatrzęsło pokrywą lodową Anktartydy, tak że zniknęła ona.

Przyciąganie grawitacyjne Nibiru spowodowało ześlizgnięcie się pokrywy lodowej do morza, co wywołało super wysoką fale pływową, która opłynęła całą Ziemie. Następnie kryształki lodu znalazły się w stratosferze, blokując w tym czasie dostęp promieniowania kosmicznego, a stopione spowodowały deszcze przez 40 dni i 40 nocy.

Anunnaki, Enki, Enlil, Ninmah oraz ich rodziny okrążali Ziemię w swoim niebiańskim rydwanie, pojeździe kosmicznym, zamierzając przeczekać potop. Marduk, Sarpanit, dwóch synów i igigi Anunnaki wraz ze swymi rodzinami przeczekali na Lahmu (Marsie). Nannar prosił o możliwość przeczekania potopu na Kingu (Księżyc).

Ninagal (syn Enkiego) został wybrany przez Enkiego, by dołączył do Ziusudry podczas kierowania arką w stronę gór Arata (Ararat), przewożąc wraz z nim esencję życia, DNA i żywe jaja zwierząt, zebrane przez Enkiego i Ninmaha w cedrowym puzderku.

Również na wielkim morzu potomkowie Ka-ina (Indianie amerykańscy) przetrwali potop na zbudowanych przez siebie tratwach. Przewodzili im dwaj bracia i dwie siostry. Z woli Stwórcy wszechrzeczy ludzkość miała ocaleć.

Arka wylądowała na górze Ararat. Ziusudra wychodzi z arki i składa ofiarę całopalną dla chwały Stwórcy.

----------------------------------------------

Po potopie

Opowieść o wieży Babel

Ludzie zebrali się i powiedzieli: zróbmy cegły w ogniu, aby służyły jako kamienie. Użyjmy smoły na łączeniach.  Zbudujmy w mieście Wieżę, której wierzchołek sięgnie niebios. I zszedł Bóg na dół, aby zobaczyć miasto i Wieżę.
I rzekł Bóg: Oni są jak jeden człowiek, mają jeden język i oto jest, co robią.  Teraz czegokolwiek zechcą, nie będzie dla nich niemożliwe. Zejdźmy na dół i pomieszajmy im język, żeby nie rozumieli  wzajemnie swoich języków. Bóg rozrzucił ich po całej Ziemi i wtedy zaprzestali budować miasto.

Wieża do nieba

Marduk  pokazuje swoim wyznawcom, jak robi się cegły i posługuje się ogniem, żeby mogły być twarde jak kamienie, po czym buduje wieżę.
Marduk buduje An – niedozwoloną wieżę do nieba (gwiezdne wrota). Jeżeli na to pozwolimy, żadna ze spraw nie będzie dla ludzkości nieosiągalna.  Ten niegodziwy plan trzeba powstrzymać! Ninurta mówi: nie może być nic niedozwolonego. Kiedy przyszła noc, Annunaki Enlila  spuścili deszcz ognia      i siarki ze swoich statków powietrznych, i zburzyli ją. Naśladowcy rozproszyli się po całej Ziemi. Enlil sprawił, że ludzie w każdym regionie i na każdym lądzie mieli odmienny język, różne sposoby zapisu, tak że inni nie mogli ich zrozumieć.

Abraham, (Bóg mówi do Abrahama: Rozmnożę potomstwo twoje, uczynię z niego wielki naród.)

Abraham, potomek Szema, syna Noego został wybrany przez Boga.  Dzięki Abrahamowi jego przyszły wnuk, Jakub, później zwany Izraelem, będzie miał 12 synów, które utworzą rodziny 12 plemion narodu Izraela.

ibruUm (Abraham)

Galzu ponownie pojawia się we śnie Enlila, aby wybrał człowieka, który ma być ocalony  (potomek Szema, zwany ibruUm (Abraham) od nieszczęścia. - Wojna wewnętrzna pomiędzy  Anunnaki, inanna przeciwko Mardukowi za spowodowanie śmierci jego ukochanej Dumuzi. – Oręż terrorystów nigdy nie dosięgnął włości Marduka.

Mojżesz

Mojżesz wybrany przez Boga, by uczynił swe przymierze - Tablice z Dziesięciorgiem Przykazań, tablice ze słowem Boga. Idzie na górę Boga i pozostaje tam przez 40 dni i 40 nocy. Tablice są złożone do Złotej Skrzyni, Złotej Arki Przymierza.

Endubsar (podobnie jak Mojżesz)

Mistrz Skryba wybrany przez Enki, aby zapisywał jego słowa, i przez 40 dni I 40 nocy  spisywał on słowa Enkiego na temat historii Anunnaki, począwszy od historii Układu  Słonecznego, przez historię  Anunnaki na ich planecie Nibiru. Przeznaczeniem Anunnaki jest Ziemia a historia Anunnaki rozgrywa się tu, na Ziemi. Tablice zapisane na niebieskim kamieniu lapis lazuli, umieszczono w acacii – drewnianej szkatule obitej z zewnątrz złotem (jak Arka Przymierza) Nie opuszczono ani nie dodano ani jednego słowa. - Tablice The Anunnaki – Zaginiona Księga Enkiego

Anielski Posłaniec Stwórcy
W końcu

Król Anu z Nibiru, nie wiedząc nic o Galzu, sprawił, że zdano sobie sprawę z tego, że Galzu może być wysłannikiem (Aniołem) Stwórcy Wszechrzeczy. Otrzymał zadanie przyjścia na Ziemię i dania życia Ludzkości. Oni wszyscy byli nieświadomymi wysłannikami. - Strażnikami chroniącymi wszelkie życie na Ziemi. Jak jesteśmy tutaj obecnie my, aby chronić i zachować życie. - Strażnicy posłani przez Stwórcę Niebios.

Źródła:
Zaginiona Księga Enki
Biblia
Księga Henocha

Tłumaczenie: Anna Małgorzata Bogusz

5 komentarzy:

 1. http://pl.rael.org/home

  Kochajmy naszych stwórców,
  Bo niedługo będziemy jak oni,
  Tak jak kochamy teraz rodziców,
  Jako dzieci których jesteśmy sami.

  Warto zapamiętać ich też naukę,
  By nie ponawiać takich samych błędów,
  Jakie nie chcielibyśmy dla dzieci swoich,
  Zachowując też każdego prawo wolnej woli....

  OdpowiedzUsuń
 2. Jeden dzień Boga, to tysiąc lat Ziemskich (Biblia). Czyli siódmego dnia, znaczyło by, że Nasz Swiat, Ziemia i wszystko co na niej, tworzone było przez siedem tysięcy lat ziemskich.

  OdpowiedzUsuń
 3. Myślę ,że warto jeszcze do tego poczytać opowieści - bialczynski.wordpress.com/ - wielki ciąg dalszy o tym jak biblię "pisano" ..

  OdpowiedzUsuń
 4. Jeden dzień Anunnaki o ile pamiętam to 1 share to 3600 lat naszych, to w Biblii jest o 7 dniach ale nie wiadomo jakich, nawet jugi to za mało na mld 'y lat /12-15 od wybuchu/

  OdpowiedzUsuń
 5. Marduk to złe bóstwo - Kosmita ! Zmiennokształtny z Imperium Oriona ! 309 tys. lat temu podbili Ziemię i nas bazpardonowo eksploatują - żywią się naszym cierpieniem i złymi emocjami, nawet ludzkim mięsem. Manipulują nami duchowo i psychicznie i za pomocą potwornej technologii. Jeśli Federacja Galaktyczna - dobrzy Kosmici - nam nie pomoże będziemy mieć przechlapane gdy Annunaki wylądują na Ziemi !!? Bo dążą do totalnego zniewolenia Ludzkości !!! Stąd teraz elity światowe tak się spieszą aby wprowadzić NWO - New World Order - aby nas totalnie zniewolić i kontrolować, a nawet w dużej większości eksterminować ! www.przeslanie.com

  OdpowiedzUsuń