Wspiera Cię Niebo i Ziemia.


Strona ta wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji swoich usług i funkcji zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz samodzielnie dostosować warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

niedziela, 15 lutego 2015

LISA RENE: O PROCESIE WZNOSZENIA (cz. III)LISA RENE: O PROCESIE WZNOSZENIA (cz. III)

Oryginalny tekst: EnergeticSynthesis.com 
tłumaczenie: Teresa Serafinowska
GWIEZDNE PLEMIĘ I INDYGO

Kim są gwiezdne rasy i dzieci Indygo?


Zasadniczo jest to grupa dusz z przyszłości i rozszerzeń monad, które inkarnowały się w środowisku planetarnych pól świadomości ludzi z trzeciego wymiaru u schyłku cyklu ewolucji planety, aby pomóc zakończyć recykling ludzkich dusz na planach astralnych. Każda z takich istot wciela się z konkretnym planem, w szczególności z powodu genetyki – ponieważ posiada częstotliwość potrzebną, aby wesprzeć aktualizację zestawu instrukcji dla wznoszącej się Ziemi. Aby wznieść zbiorowe pole świadomości ludzkości, pole planetarne musiało aktywować częstotliwości potrzebne do naprawy i rehabilitacji uszkodzeń DNA, uszkodzeń wymiarów oraz linii czasu, które są skutkiem negatywnej pozaziemskiej manipulacji. Gwiezdny zasiew to wcielone istoty ludzkie żyjące w środowisku trzeciego wymiaru z pozaziemską tożsamością matrycy duszy, wnoszące na tę planetę częstotliwości z innych systemów planetarnych lub ciał gwiezdnych. To może być zdefiniowane jako mnogie wzorce częstotliwości, posiadające jedną lub więcej sił alchemicznych, które pochodzą z innych planet, galaktyk, konstelacji lub wszechświatów. Wzorzec częstotliwości gwiezdnych dzieci jest genetycznie nadrukowany pakietem instrukcji DNA przypisanym do szóstego wymiaru i wyżej, zakresu ich osobistego wzorca ciała świetlistego. Gwiezdne dzieci mogą mieć niezliczone wzorce złożonych mieszanych częstotliwości i zapisów wszystkich genetycznych historii, które mają służyć wszechświatowemu tworzeniu pomostu do dwunastowymiarowego zjednoczenia inteligencji pomiędzy wszystkimi formami życia i ich materiałem genetycznym. Członkowie jednego gwiezdnego plemienia przyszli na Ziemię, aby naprawić ich uszkodzone DNA z przyszłości, podczas gdy inni są tutaj aby uzdrawiać zbiorowe planetarne DNA i uszkodzenia DNA w ludzkim ciele świetlistym.

Opiekunowie to grupa dusz Indygo z szóstego wymiaru – rodzina dusz niebieskiego promienia Indygo i typy Indygo, które zostały rozmieszczone na Ziemi, i mają specyficzne doświadczenia związane z określonym etapem procesu wznoszenia.

Na przestrzeni całej historii ludzkości odnotowano szeroki wachlarz materiału genetycznego wniesionego przez różne rodziny gwiezdne tworzące liczne odmiany gwiezdnych dzieci na Ziemi. Dalsza hybrydyzacja i genetyczne ulepszenia doprowadziły do idealnego prototypu przeznaczonego na nasienie rasy ludzkiej. Doskonały kod genetyczny stworzony przez te hybrydyzacje jest określany jako linia przekazu Indygo Graala. Ta linia posiada konstrukcję DNA z pełną transmutacją formy biologicznej i / lub jednocześnie, będąc w biologicznej formie, ma 12-to wymiarową świadomość. Ta linia Indygo to podstawowa linia Graala lub linia chrystusowego Graala pośród ludzkich ras. Absolutnie cała ludzka biologia ma potencjał, aby dostać genetycznego przyspieszenia, dokonać ewolucyjnego postępu, który pozwoli zregenerować szablon 12 pasm DNA. Jednym z głównych celów linii Indygo Graala jest regeneracja i aktywacja w rasie ludzkiej uśpionych lub uszkodzonych matryc DNA.

Wiele gwiezdnych dzieci lub Indygo odpowiada za to, aby aktywować i utrzymać wyższe częstotliwości węzłów komunikacyjnych na ziemskiej płaszczyźnie, by ułatwić częstotliwościom niezbędnym do aktywacji komórkowej przenikać ludzką rasę podczas cyklu wznoszenia. Wiele z tych grup Indygo to Indygo Platinium, które miały reaktywować platynowe częstotliwość 12-go wymiaru w ciele planetarnym i linii sieci. Ta została ustanowiona i ponownie podłączona na Ziemi na początku roku 2000. Wiele z tych Indygo będzie się dalej aktywować i rozwijać w celu przejmowania bardziej widocznych ról na świecie jako zarządcy planety, podczas zmiany paradygmatu na nowy.

NARASTANIE ŚWIATŁA

Wyjaśnianie procesu akrecji światła w osobistym polu aury.


Wznoszenie do coraz wyżej wibrujących pól Światła jest procesem szczególnym, i obejmuje trzy podstawowe poziomy ciała ludzkiego. To ciąg inicjacji, akrecji i aktywacji. Kiedy zainicjowano Cię do wyżej wymiarowych pól Światła, Twoja aura uzyskuje dostęp do połączenia z właściwościami tych częstotliwości na danej płaszczyźnie wymiarów. Kiedy pole aury łączy się z polem częstotliwości wymiaru, zaczyna się akrecja lub absorpcja tych szczególnych częstotliwości przez osobiste pole aury. Kiedy pole aury osoby zostanie wypełnione do granic jego możliwości, w ciele jest magazynowana i na stałe zakotwicza nowa częstotliwość Światła. Po tym zakotwiczeniu oktawy częstotliwości niektóre pieczęcie czakramów ulegają rozpuszczeniu, a wtedy następuje aktywacja.

Ta aktywacja służy stymulacji DNA, tworząc w ten sposób nowe struktury neurologiczne do postrzegania tych wyżej wibrujących pól Światła. Te wyżej wibrujące pola są również wymiarami, z których jest jednocześnie doświadczany wyższy aspekt Jaźni. Następnie łączysz się z tym aspektem wyższej Jaźni i stajesz się wyższą Jaźnią połączoną z fizyczną osobowością. Ego jest zdemontowane, a zarządcą ciała fizycznego staje się świadomość obserwatora. Jeśli podlegasz akrecji światła, możesz doświadczyć wachlarza objawów wznoszenia – fizycznych, mentalnych, emocjonalnych lub duchowo – energetycznych.

Następnie w ciele ulegnie transmutacji polaryzacja sprzecznych sił zbiorowej ludzkiej świadomości. Przy określonych wartościach progowych częstotliwości, zachodzi silne wzmocnienie zarówno ciemności jak i światła, a wtedy, jeśli chcesz rozpuścić ciemność, wybierasz zarządzanie Światłem, co oznacza wybór władania ciałem fizycznym. Taki wybór zawsze jest pozostawiony jednostce. Nawet jeśli osoba jest manipulowana przez strach i negatywizmy, zawsze ma w zasięgu ręki możliwość wyboru. Osoba dokonująca wyborów, chcąc odzyskać niezależność, wybiera wyższość woli Boskiej nad własną wolą. Aby dostać wszystko, należy wszystko oddać.

Ten cykl trwa i potrwa jeszcze przez wiele przyszłych etapów ewolucji duszy – tu na Ziemi i poza nią. Jednak wznoszenie stanowi ważne wyróżnienie pośród cykli ewolucyjnych. Planetarne wzniesienie oznacza, że jeśli jednostka zdecyduje się wziąć w nim udział, staje się potencjalnie wyzwolona od cykli narodzin w trzecim wymiarze zniewalania i cierpienia.

W tym kluczowym okresie na planie fizycznym trzeciego wymiaru inkarnowało się więcej istot o wyższej świadomości niż kiedykolwiek wcześniej. Uwzględniając to, że posiadają pewien wyższy poziom fizycznego mistrzostwa, są tu na planecie, aby służyć ludzkości. Ci wzniesieni mistrzowie wybrali wcielenie się na Ziemi w tych czasach, aby służyć i pracować dla oświecenia ludzkości. Wiele z tych wzniesionych Dusz obecnie narodzonych na Ziemi, to wolontariusze wysłani przez gwiezdne plemię lub rasę Indygo. Wykształcili swoje ciała duchowe by służyć innym, i obiecali, że nie pozostawią żadnej cierpiącej duszy w duchowej ciemności. To jest jeden z głównych dogmatów prawa Jedni. Te pełne miłości i współczucia istoty bywały przez wieki nazywane przez czcicieli wschodniego mistycyzmu Boddhisattvami.

PRZECIĄŻONE NERWY?

Wyjaśnienie, dlaczego proces akrecji światła może przeciążać ciało fizyczne i układ nerwowy. Co można z tym zrobić?


Jesteś polem elektromagnetycznym, wielowymiarową istotą Światła. Tak myśl o swoim polu energii i planetarnym polu energii, wizualizując je wraz ze wszystkimi zbiorowymi polami energii wielu innych obiektów, ludzi i planety. Wygląda to jak ogromna warstwa sieci, z warstwami naładowanych elektrycznie cząstek pola energetycznego kolorowych widm fal światła – wszystko połączone i działające na siebie nawzajem. Gdybyśmy mogli to dostrzec, widzielibyśmy miliony odcieni barw, częstotliwości i oktaw przepływających w wirujących wzorcach utrzymywanych w parametrach matrycy sieci wymiarów, nadającej im formę na planie czasu i przestrzeni.

Możesz zwizualizować osobistą baterię ciała elektromagnetycznego znaną jako aura, która składa się z wielu rozległych warstw subtelnych ciał energetycznych - osobiste pole EM. Możesz przyjrzeć się ciału planetarnemu z licznymi warstwami – to jest planetarne pole EM, i tak dalej, i tak dalej... postępując ze wszystkimi obiektami i istotami.

Każda z tych naładowanych elektrycznie cząstek, każde z tych pól EM, ciągle emituje (lub pochłania) fotoniczne fluidy, które są powszechnie znane jako Światło!! Więc w jaki sposób Światło jest związane z polem elektromagnetycznym?

Fale elektromagnetyczne (EM) są falami Światła, które można obserwować podczas emisji ładunków elektrycznych (poprzez wyładowania elektrostatyczne) poddawanych przyspieszeniu ze źródła, z którego są wysyłane. Tak, to prowadzi nas dalej w zrozumieniu procesu promieniowania elektromagnetycznego. Podobnie funkcjonuje fala rozsiewana w przestrzeni z elementami elektrycznymi i magnetycznymi (które są emitowane podczas naszej duchowej inicjacji i aktywacji wznoszenia). Można to przyrównać do przemieszczania się światła przez światłowody lub energii elektrycznej wędrującej po kablu koncentrycznym. W przypadku ludzi ta energia elektryczna wędruje do ich osobistych pól EM, co skutkuje promieniowaniem elektromagnetycznym przenoszącym energię i dynamikę, która może być dostępna, kiedy z nimi współdziała, i jest prowadzona przez elektromagnetyczną baterię ciała, a następnie wchłaniana przez komórki ciała fizycznego. Z materii opartej na węglu przekształcamy się w formę o mniejszej gęstości materii bazującej na krzemie. Dzieje się to w niewiarygodnie szybkim i przyspieszonym tempie, kiedy jesteśmy wystawieni na działanie tych nowych energii. Nigdy wcześniej nie czuliśmy ani nie doświadczaliśmy w tej rzeczywistości tego, co dzieje się teraz!

Będąc w dołku wielu z nas czuje się, jakby byli czymś upojeni. Nerwowi, wyczerpani, zlasowani – objawy podobne do ostrej ekspozycji na potężne aktywacje gwiezdne mają wpływ na nasz mózg i system neurologiczny. Zrozumienie tej dynamiki może Ci pomóc radzić sobie z tym i nie bać się. Niestety, żyjemy w takiej rzeczywistości, że kiedy pójdziesz do lekarza i powiesz, że masz grypopodobne niedomagania związane z EMF i kundalini, prawdopodobnie popatrzy na Ciebie dziwnym wzrokiem. Dlatego poniżej podaję pewne formy samopomocy.

Nadmierne narażenie na pole elektromagnetyczne – objawy:

1. Stan upojenia, zawroty głowy, dezorientacja, utrata kontroli nad czasem lub luki w linii czasu, brzęczenie lub buczenie w uszach, wrażenie bycia poza ciałem, odczucie przędzenia lub wibracji w ciele przy zamkniętych (lub otwartych) oczach, lekkie poczucie bycia pijanym, niemożność skupienia myśli, nagłe impulsy gorąca lub ciepła, niewyraźne widzenie, widzenie plam lub błysków światła, bóle głowy (czaszki lub z tyłu szyi, trzecie oko – szyszynka), skłonność do drzemek lub spania ze zmęczenia bez żadnego powodu. Półkule mózgowe (prawa – lewa, przód – tył) i sieć neurologiczna jest w trybie regulacji i ponownej kalibracji. Można też odczuwać dziwne rodzaje stresu neurologicznego. To są częste objawy.

2. Dyskomfort w rejonach splotu słonecznego, przewlekłe nudności, problemy z trawieniem, zastoje w wątrobie, dziwne odczucia w jelitach, zmiana nawyków żywieniowych (uczucie wygłodnienia i jedzenie więcej lub mniej), zmiany smaku, zwiększenie masy ciała lub uczucie wzdęcia. Pewne bóle mięśniowe zazwyczaj występujące po przejściu przez pierwszy poziom czucia się upojonym i zakręconym (głowa). Objawy związane z bólem pojawiają się głównie w niższych partiach ciała jak kość krzyżowa, nogi, mięśnie nóg niżej. Wiele tych objawów spowodowana jest zaniżaniem gęstości i uwalnianiem dawnych problemów.

3. Łagodne upadki lub wypadki, utrata równowagi, uderzenie głową lub palcami kilka razy z rzędu w krótkich odstępach czasu. Czasem Duch wykorzystuje tę drogę do odtworzenia i reorganizacji jakiegoś uporczywego rejonu twojego pola aurycznego. Kiedy następnym razem się przewrócisz, pozdrów ten zespół wsparcia w ewolucji! Nie przejmuj się tym. Czasem Twoi pomocnicy biją Cię po głowie, abyś się uspokoiła, odpoczęła i posłuchała wnętrza.

Sugestie dotyczące wsparcia EMF:

UWAGA:
By zorientować się, jakie dawki i suplementy są dla Ciebie korzystne, możesz zrobić test mięśni lub skorzystać z wahadełka – jeśli potrafisz. Może w Twoim przypadku trzeba użyć bardzo wysokich dawek, a później bardzo mocno je ograniczyć albo wystarczą Ci dawki minimalne. Słuchaj swego wewnętrznego przewodnictwa i konsultuj się z zespołem wspomagającym Twoje wznoszenie: z uzdrowicielami i pomocnikami. Suplementy mogą być przydatne, lecz proponuję używać ich w miarę potrzeb i wskazówek (bez nadużywania).

Wsparcie dla systemu nerwowego:

zestaw witamin B-Complex

5 HTP – przyjmować 100 – 200 mg dziennie

Planetary Formulas, Mylein Sheath Support

Egzogenne (niezbędne nienasycone) kwasy tłuszczowe – pełne spektrum Omega 3-6-9 (olej z kryla)

Neuro-Optimizer, Jarrow Formulas

MHP – pobudzanie czynności wydzielniczej komórek – złoty pakiet

Linia produktów Masters Of Wellness, Lightning Storm – podjęzykowo

Esencje kwiatowe:

Hyland FES - YES (Krwawnik na rozwiązanie problemów środowiskowych) nie tylko optymalizuje zdrowie fizyczne kompensując skażenia EMF, również wzmacnia

Esencje Bacha (Rescue Remedy) – używać w każdej chwili, kiedy czujesz się przytłoczona, dobre na sen (dobre też dla psa)

Esencje Perelandra – Rose Essences II

Esencje kwiatowe jakiegokolwiek rodzaju są bardzo pomocne dla eterycznego nadi. Skonsultuj się ze specjalistą, aby dobrał Ci osobisty napar EMF

Homeopatia:

Uzdrowiciel ziołowy – krople RadiAlgin (alginian sodu)

Krople Liquid Dulse

Hyland Homeopathic Bioplasma – sole tkankowe

Kąpiel:

1 szklanka soli morskiej
1 szklanka sody oczyszczonej
100 g soli Epson

Alginian sodu – kapsułki 2 x dziennie

Etap 1. Pierwszego dnia kąpiel w wannie z gorącą wodą (tak gorąca, jaką możesz wytrzymać) wypełnioną 1 szklanką sody oczyszczonej i 1 szklanką soli morskiej przez 20 minut (nie dłużej). Pij dużo oczyszczającej wody przed, w trakcie i po kąpieli.

Etap 2. Następnego dnia kąpiel w wannie z gorąca wodą (jak wyżej) wypełnioną 2 funtami ( 1 kg) soli Epson przez 20 minut (nie dłużej). Pij dużo oczyszczającej wody przed, w trakcie i po kąpieli.

Uwaga: Jeśli nie czujesz się na siłach zrobić drugiej kąpieli nazajutrz, odczekaj z nią 2 – 3 dni, aż wchłoną się minerały.

Pomoc ze strony natury i kryształów:

- Stój w wodzie morskiej nad oceanem lub w jakiejkolwiek dostępnej. Pomocz, obmyj nią nogi / stopy. .

- Spaceruj lub wędruj pośród przyrody, znajdź miejsce, w którym możesz pomedytować i dostroić swoją energię do nowej planetarnej energii siły życiowej.

- Użyj kryształu lub znajdź nowy kryształ, połóż go na szyszynce i tarczycy. Przeprowadź kryształową terapię.

- Biogeneza – kryształ bio-tłumacz. Połóż go wierzchołkiem w górę na czole i poproś, aby skalibrował Twoje półkule mózgowe: przód - tył, lewa – prawa, z boską doskonałością i równowagą.

Inne źródła wysokiej częstotliwości:

David Favor w Radicalhealth.com. Doskonała zdrowa żywność, uszczęśliwiająca czekolada i suplementy wysokiej jakości.

Dalkoiya at ascendedvitality.com/ pomoc w rozwiązywaniu problemów w domu i pracy.


KTO TO JEST SZLIFIERZ GENETYCZNEJ ŚCIEŻKI


Szlifierz genetycznej ścieżki to wcielona dusza, która zawarła specjalną umowę związaną z pracą nad różnymi poziomami oczyszczania i uwalniania starych wzorców z komórek ciała i zapisów historii przechowywanych w ludzkim DNA jako wzorce, oraz w konsekwencji, z pracą na sieci planetarnej. Podkreślam, „wcielony” oznacza, że taki człowiek, aby wykonać tę szczególną pracę dla dobra planetarnej zbiorowości, co jest niezwykle ważną misją w tych czasach wznoszenia, musi przebywać w ludzkim ciele. Taka umowa może mieć wiele poziomów, a każda dusza może wymagać innych zabiegów. Jednak, chcę podkreślić, że w tym czasie aktywnych jest, i to bardzo agresywnie, wielu pracowników Światła. Mogą pracować na poziomie harmonizowania planetarnych drobnoustrojów, w szczególności może tu chodzić o wirusy dziedziczone zgodnie z ludzką biologią w liniach rodów.

Jakiś czas temu podczas sesji z moim przewodnikiem, ten mnie poinformował, że na planecie miały być wprowadzone (i odkryte) nowe szczepy wirusów. Wyjaśnił, że cel miał być związany z ewolucją, ponieważ te wirusy miały wypalić i sklarować stare wzorce chorobowe w liniach karmicznych i rodowych. Najwyraźniej te wynaturzenia zostały stworzone przez strach i systemy wierzeń, a z czasem uległy wkodowaniu w ludzkie DNA i doprowadziły do różnych form wad lub braku równowagi. Wzorce tych wypaczeń były następnie przekazywane z pokolenia na pokolenie. Rozmiar dziedziczonych wynaturzonych lub wadliwych form DNA mógł powodować rozprzestrzenianie pierwotnej postaci choroby. Choroba i jej wzorzec mógł niektóre pokolenia omijać. Jednak przejawiał się w następnych pokoleniach, w zmienionej postaci lub w mutacji DNA. Ta dziedziczna choroba genetyczna jest znana w homeopatii lub duchowym języku jako miazma (http://pl.wikipedia.org/wiki/Miazma_homeopatyczna).

Na planecie i w ludzkim DNA wciąż pozostaje wiele wzorców tej miazmy. Teraz, kiedy nastał czas energetycznego przyspieszenia, szala zaczyna się przechylać. Mamy sporo możliwości, aby naprawdę oczyścić i przekształcić wiele dawnych wzorców energetycznych ludzkości, w tym choroby i martwe wzorce miazmy. Wielu pracowników Światła bardzo się stara je usunąć, nie chodzi tylko o linie genetyczne, robią to dla samej planety. Jesteśmy świadkami ogromnych wstrząsów wymuszających transformację i restrukturyzację licznych zaburzeń równowagi w całym naszym społeczeństwie, które szerzy pośród ludzkości fizyczne, mentalne i emocjonalne oraz duchowe choroby. Pracownicy Światła i genetyczni szlifierze zeszli na Ziemię, aby wspomóc alchemiczną transmutację miazmatycznych wzorców oraz martwych zapisów światła w komórkach, odnowę materiału genetycznego ludzkiej biologii na wznoszącej się Ziemi. Udział w tych kontraktach jest naturalną formą wymiany pomiędzy siłami polaryzacji, jest również drogą prowadzącą do ucieleśnienia i możliwego uaktywnienia szablonu zmartwychwstania utrzymywanego w krzemowej matrycy dwunastowymiarowego wzorca Chrystusowego. Genetyczni szlifierze czyszczą poziom zniekształceń genetycznego zapisu i generowanej przez niego miazmy, aby stworzyć ścieżkę instruktażową, z którą pojawi się szablon zmartwychwstania dla tej planety i dla rasy ludzkiej. Genetyczny szlifierz może wybrać jedno wcześniejsze wcielenie związane z jedną wadą genetyczną (lub więcej) DNA jego rodziny, aby usunąć to wypaczenie linii krwi, usuwając w ten sposób zakłócenie strumienia życia, przysługując się większej grupie ludzi, co ostatecznie przysłuży się wzniesieniu ludzkości.

 

Piątek, 6 lutego 2015

LISA RENE: ZMIANY W CIELE FIZYCZNYM (cz. IV)


Oryginalny tekst:
EnergeticSynthesis.com 
tłumaczenie: Teresa Serafinowska 
Opracowane przez House of David Teaching Centre

Ten plik jest montażem wykładów na temat zmian, które występują w organizmach ludzi podczas przemian Ziemi. Podzielono go na 22 podrozdziały odpowiadające organom ciała.


Podczas zmian zachodzących na Ziemi w tych czasach, nasza planeta i ciała fizyczne na niej żyjące ulegają przemianie i przechodzą z trzeciego do czwartego i piątego wymiaru. Zachodzą potężne zmiany na skalę planetarną. Ku powierzchni Ziemi napływają ogromne ilości Światła, aby usunąć zasłony i wzmocnić proces wznoszenia. Zmiany Ziemi powodują zmiany w naszych ciałach fizycznych. Planeta mutuje, podobnie istoty na niej żyjące. To zachodzi w komórkach naszych ciał.

Transmutacja jest aktem przemiany lub modyfikacji formy, wyglądu i charakteru człowieka do istoty wyższej. Transmutacja jest przemianą zachodzącą wewnątrz organizmu, która skutkuje łączeniem się części chemicznych elementów, grup lub prostszych związków albo też degradacją złożonych związków chemicznych, tak aby stworzyć zupełnie nową kombinację. Podczas mutacji to nowe połączenie może stworzyć nowe, spójne i kompletne ciało, które może się różnić od poprzedniego.

Wewnątrz ciała zachodzą znaczące zmiany. To są stosunkowo trwałe zmiany materiału dziedzicznego obejmującego zarówno fizyczne różnice w stosunkach chromosomów lub zmiany biochemiczne w kodonach, które tworzą geny. Kodon jest tripletem nukleotydów, które są częścią kodu genetycznego dla ciała. Genetyczny kod określa szczególnie aminokwasy w białku lub uruchamia albo zatrzymuje syntezę białek. Dlatego w trakcie tego wyjątkowego okresu ciało się rozwija lub jest niszczone przez choroby.

Istnieje wiele nowych nauk, które zajmują się mutacjami oraz transformacją komórek. Niektórzy pytają o różnice. Cokolwiek wywołuje zmiany, które zachodzą obecnie w naszych ciałach, dzieje się to za sprawą aktywacji informacji zakodowanych w DNA. Najbardziej zwięzłe repozytorium informacji w osobistym planie gatunku znajduje się w DNA komórek ciała. Będzie ewoluować od dwóch do dwunastu helis lub nawet 14 nici, które korespondują z energią centr energetycznych lub czakr, wewnątrz i na zewnątrz ciała. Nowy typ dwunastu nici DNA był aktywny w ciałach 300 000 lat temu.

W komórkach ludzkiego ciała są kodowane światłem włókna, drobne pajęcze nici energii przekazujące informacje. Te włókna współpracują ze sobą jak przewody światłowodów, tworząc spiralę DNA. Wyobraź sobie, że Twoje częstotliwości próbują oderwać się od siebie, a tam, gdzie są jeszcze połączone, są po prostu ze sobą przeplecione, jednak nie są zestalone. Energia, która się tam później dostanie, będzie mogła tam łatwiej wniknąć. To jakby komórki musiały się trochę rozdzielić.

Istoty, które żyją w gęstych ciałach fizycznych, teraz mogą żyć we wspaniałych ciałach ze Światła. Pod pewnymi względami efekty mogą być zaskakujące. Z jednej strony masz fizyczne wibracje, które są dziwnie obce i niewygodne. Twój system hormonalny może przyspieszać lub zwalniać, co powoduje różne skutki związane z funkcją hormonów. Możesz mieć nagłe silne przeczucia, a później je tracisz. Możesz mieć doskonałą pamięć lub nie będziesz wiedzieć, czy to sen czy jawa. Jesteś transformatorem wysokiej energii, jak gąbka chłonąc z morza energii wokół Ciebie. Ponieważ masz dostęp do coraz większej ilości światła, natężenie energii elektromagnetycznej wokół Ciebie również wzrasta. Wszelkie zmiany w otaczającym Cię polu energetycznym są odbierane przez ciało eteryczne (subtelne). To ciało działa jako odbiornik i nadajnik tych energii. Zmiany mają bezpośredni wpływ na ciało fizyczne, które jest zewnętrznym przejawem poziomu eterycznego.

Te zmiany będą stopniowe i potrwają około siedmiu lat. One zdecydowanie już się zaczęły. Zmiany zależą od poziomu otwartości, od poziomu przepływu energii w życiu jednostki. Przesunięcie dotyczy wielu i ludzie popadną w dezorientację, kiedy zaczną doświadczać reorientacji z perspektywy fizycznej w stronę bardziej holistyczną. U wielu osób to dzieje się już od dłuższego czasu. Jeśli chodzi o czas, kiedy to się zaczyna i kiedy kończy, to zależy od człowieka, od jego poziomu otwartości, gotowości i sklarowania, i czy jest już zaznajomiony z daną dziedziną energii. Należy przez to rozumieć, że u ludzi dochodzi do wyrównania z ich systemem fizycznej energii? Czy dostosowują się do swoich emocji i ciała emocjonalnego? Ich ciała mentalne otwierają się na możliwość świadomego odbioru energii i częstotliwości, które tworzą te przemiany.

Należy pamiętać, że wszyscy, którzy w tym czasie żyją na planecie - wszystkie formy życia, nie tylko ludzie, ale i inne formy życia - przechodzą i będą przechodzić przez to, co się nazywa wzrostem natężenia światła, które spływa bezpośrednio do i wokół pola planety. Dlatego nawet ci, którzy mogą patrzeć na to mniej świadomie lub którzy nie wiedzą o zmianach, na pewno tego doświadczają i będą doświadczać. Podczas transformacji komórkowej następuje ekspansja świadomości i dosłownie wciąga Cię do rzeczywistości, które były poza zasięgiem. Świat zmienia się na Twoich oczach. Być może najbardziej realną zmianą jest potrzeba dłuższego wypoczynku. Jeśli dotyczy to również Ciebie, musisz kontynuować czytanie tego tekstu.

Systemy ludzkich ciał są przeciążone, podobnie jest z systemami matki Ziemi. Tak wiele dzieje się na bardzo głębokim wewnętrznym poziomie oraz w podświadomości. Może musisz przezwyciężyć smutek, poczucie utraty czegoś, albo że coś Cię opuściło i nie masz pojęcia co to jest, jest Ci przykro i chce Ci się płakać. W miarę przybliżania się do końca tego etapu procesu, będzie odpuszczać coraz więcej z tych rzeczy.

W procesie transformacji komórkowej możesz zobaczyć lub poczuć konkretne fizyczne zmiany i sensacje w ciele fizycznym i ciałach subtelnych takie jak:


I. BÓLE OGÓLNE I BÓLE GŁOWY


Nowe bóle mogą pojawiać się i znikać w różnych częściach ciała. Mogą występować bóle głowy, bóle typu postrzałowego w głowie lub oczach - to mogą być objawy tego, że w polu energii dokonały się korekty. Te korekty podczas transformacji komórkowej dostrajają do różnych częstotliwości. Części mózgu, które w przeszłości pozostawały w uśpieniu, teraz zaczynają być aktywne. To może wymagać połączenia obwodów mózgu, natomiast wzorce mózgu, które już nie będą wykorzystywane, będą przekierowywane. Kiedy rozwiniesz wyższy poziom myślenia i bycia, doświadczysz poszerzonej energii twórczej oraz wejdziesz na głębsze poziomy medytacji. Zauważysz także zmiany kształtu ciała oraz przepływu energii w organizmie.

W trakcie przemiany mogą być okresy, kiedy poczujesz się bardziej niż zwykle niespokojny i rozdrażniony. Możesz też być bardziej nerwowy, mieć bóle głowy i nie umieć się skoncentrować. Możesz mieć zwiększoną wrażliwość na ludzi, piosenki, zapachy i środowisko. Mogą wystąpić bóle mięśni, szczególnie w dolnej części pleców, bóle stawów lub problemy z trawieniem. Kiedy gruczoły są nadmiernie stymulowane, ciało jest w stałym stanie walki lub ucieczki, a organizm zużywa zasoby i olbrzymie dawki prędkości.

Proces mutacji, któremu obecnie podlegasz, został zainicjowany w strukturze molekularnej mózgu. Postępowe cykle zmian są wprowadzane do pozostałych systemów organizmu, głównie przez płyn mózgowo – rdzeniowy, a stamtąd ogólnie do systemu nerwowego. Powoduje to wszechogarniające objawy zaburzeń w obrębie głowy, oczu, kręgosłupa i nerwów. Wywołuje zawroty głowy, bóle głowy, ciśnienie w głowie, zazwyczaj odczuwane od tyłu ku przodowi, innym razem z boku na bok. Z jednoczesnym uwzględnieniem nerwowości, bezsenności, nieregularnych skoków energii. Nagłe bóle w różnych częściach ciała.

II. KOMÓRKI CIAŁA

Tkanka ludzkiego ciała składa się z komórek. Komórki składają się z cząsteczek, i tak dalej, i tak dalej, aż dojdziemy do poziomu subatomowego. Na poziomie subatomowym są tworzone szablony lub plany dla ludzkiego organizmu. Prawdopodobieństwo tego, co może powstać na tym poziomie. Na tym poziomie są czynione zmiany, podobnie jak na poziomie Ziemi następuje przesunięcie osi planetarnej. Po zmianach nie będą dostępne poprzednie typy zachowań czy dawne sposoby rozmieszczania materii.

Na poziomie materialnym zmiany te zdają się być przegrupowaniem materii. Patrząc z poziomu duchowego, zmiany te odnoszą się do wzrostu planetarnej świadomości. W miarę zachodzenia tych zmian, na naszej planecie pojawiają się również inne formy życia. Zmienia się sama struktura każdej komórki ciała. W komórkach organizmu występują zmiany, ponieważ te komórki podlegają łagodnej infuzji nowych impulsów elektromagnetycznych. Struktura wymienianej energii i jej transferu jest powoli ponownie łączona z komórkami podczas ich transformacji. To może być powodem okresów wyczerpania, gdyż organizm przechodzi przebudowę i odbudowę. Kiedy zaobserwuje się te zmiany, warto się relaksować i iść z ich duchem. W końcu nie masz nic lepszego do roboty. Możesz spędzać czas na medytacji, czytaniu itp., relaksując się, aż nadejdzie czas, kiedy zmiany się zakończą.

Mówi się, że zmiany zachodzą w sposób naturalny, lecz aby tak się działo, do komórek ciała są wprowadzane nowe informacje. Niektórzy pytają, czy to może sugerować, że możemy sami przeprogramować swoje DNA, czy też to zachodzi automatycznie i nie mamy na to wpływu. Odpowiedź brzmi, że i tak i tak. W tej fazie historii, komórki zostały zakodowane jeszcze przed narodzinami. Natomiast teraz następuje wypalanie starych i kodowanie nowych informacji. To jest rodzaj nakładania i mieszania się wielu procesów zachodzących w trakcie tego okresu spustu. Następnie aktywuje się ta nowa informacja.

Proces odbywa się na wielu poziomach organizmu. Im bardziej jesteśmy zgodni z mądrością ciała, tym bardziej świadomi wobec procesów w nim zachodzących, co uwalnia pamięć komórkową i aktywuje transformację DNA. Więc rzeczywiście, bierzesz udział, nie tylko funkcjonując na automatycznym pilocie. Do pewnego stopnia tak jest, ale również im bardziej świadomie współbrzmisz z tymi zmianami, tym bardziej stajesz się kapitanem tego statku, kierując i aranżując współtworzenie tych zmian w sobie i wokół siebie. Istnieje wiele elementów zmian, nie jest tak, że jest się po jednej lub po drugiej stronie muru.

Twoje DNA zawiera w sobie starą wiedzę na temat tego, co to znaczy być tutaj. DNA ma zindywidualizowany wyraz boskości, własne Jam Jest, i ma całość. Teraz możesz to pojąć, ale czy możesz sobie jeszcze wyobrazić, co to będzie, jak będziesz istotą w pełni świadomą, wiedząc równocześnie, że jesteś całością? To jest to, do czego zmierzasz w tym czasie, czy zdajesz sobie z tego sprawę czy nie. Potencjał DNA jest zdolny do formatowania doprowadzającego do tych zmian.

Prawo uniwersalne stanowi, że fizyczna forma życia gatunku może być zmieniona lub sformatowana tylko wtedy, kiedy się ją zamieszkuje. Oznacza to, że DNA ziemskiego gatunku może być zmienione jedynie przez kreatywny wybór świadomości mieszkającej w cielesnej powłoce. Dla Ciebie oznacza to, że ludzkie DNA, które jest odpowiedzialne za każdy fizyczny aspekt, nie może być zmienione przez inne istoty ani nie może być zmieniony przez Ciebie, jeśli znajdujesz się poza fizyczną płaszczyzną. Jak zmienić swoje własne DNA? Aby zmienić swoje DNA i jego strukturę, musisz zmienić swoje emocje. Trzeba również zmienić swoje myśli, a jeśli zrobisz te dwie rzeczy, zmienisz biochemię ciała i chemię swojego mózgu. Czasem może to oznaczać bóle głowy i nudności.

Podczas występowania zmian, mogą się pojawić zawroty głowy, uczucie wirowania i brak emocjonalnego scentrowania. Podczas transformacji komórkowej w ciele stale przepływają zużyte białka i struktury. Twój płyn mózgowo – rdzeniowy jest wypełniony złożami odkładających się minerałów. Twoje ciało dosłownie złuszcza się i przebudowuje. Jesteś genetycznym inżynierem nowego gatunku. Jeśli z tym się zgadzasz i tego chcesz, musisz zmienić i odbudować własne DNA. Żyjesz w swoim ciele i dopóki w nim mieszkasz, możesz je zmieniać. Niektórzy ludzie już zaczęli to robić.

III. ZMIANY W KOLORYSTYCE CIAŁA

Podczas transformacji na poziomie komórkowym, może wystąpić repigmentacja ciała. Liczne nietypowe znamiona (okrągłe, czerwone, białe itp.) pojawią się na skórze ludzi młodych i starszych. Jest to tymczasowy proces repigmentacji, który pozwoli skórze wejść w swoje prawdziwe zadania. Skóra jest organem działającym jako pomost pomiędzy ciężką gęsta materią ciała a lekką rozrzedzoną materią pola aury. W ciągu 25 lat pojawi się lekkie zaciemnienie skóry, nawet u osób o najjaśniejszej karnacji. Ma to związek z membranami krwinek wzbogacanych tlenem pozwalającym im poruszać się po systemach kapilarnych bliżej powierzchni skóry w większej liczbie i z większą prędkością.

IV. ZMIANY SYLWETKI

Kończymy zakreślać pętlę czasu duchowego rozwoju, który umożliwiał badanie pewnych głębokich zagadnień. Ta pętla czasu teraz się domyka, a ciało zaczyna zmieniać kształt. Kiedy wrócisz do oryginalnej sekwencji czasowej, wrócisz do tego, co było w przeszłości. W trakcie tych zmian niektórzy ludzie mogą zauważyć, że ich głowy próbują się rozszerzać (rozpieranie), a inni będą mieć bóle głowy w okresach zwykle kojarzonych ze zmianami ciśnienia. Będą się czuli niemal tak, jakby ktoś próbował powiększyć im głowy. Zmiany kształtu będą się dokonywały powoli, z czasem. Obecne zmiany zachodzą w wewnętrznych strukturach ciała w następujących miejscach:
a/ w systemie komórkowym w krwi,
b/ w centralnym systemie nerwowym,
c/ w szpiku kostnym,
d/ we wzorcach mózgu - w miarę wypalania i odbierania informacji z Boskiego Źródła.

Zmiany teraz zachodzące powodują u wielu dezorientację, ponieważ coś się dzieje, a nie można tego zobaczyć w lustrze. W przyszłości zobaczycie większą świetlistość ciała, własnej istoty. Możesz zobaczyć ludzi, którzy doświadczają większego rozrzedzenia, lub dostrzec rozświetlenie ich istoty. Niektóre osoby mogą czuć się wyższe. Nie chodzi o rzeczywistą zmianę w ciele fizycznym, lecz coś w rodzaju efektu podbudowania. Niektórzy w wyniku wewnętrznej przemiany doświadczają zmiany masy ciała - stają się lżejsi lub zauważają przyrost wagi.

Ciało wie, jak się skorygować i przeorganizować, ponieważ to jest całkiem naturalny proces. Został zakodowany w komórkach, a świadomi ludzie uczą się go wspomagać – za pomocą odpowiedniej żywności, świadomości połączenia z Ziemią i świadomości kierunku, w jakim to prowadzi. Im większą masz świadomość, tym łatwiej przez to przejdziesz.

V. ZMIANY W UKŁADZIE HORMONALNYM I CENTRALNYM UKŁADZIE NERWOWYM

Widzisz już nadwątlenie układu odpornościowego, a przyspieszenie funkcji układu nerwowego. W ciele pojawia się wiele nowych pasm, które zakłócają równowagę. Więcej osób doświadcza głębszego poziomu frustracji i agresywnego pobudzenia, które wywołują liczne objawy w organizmach, zaburzenia układu nerwowego i uczucie przegrzania. Ujawniają się w wybuchach gniewu i aktach przemocy. Brak równowagi w układzie nerwowym może powodować liczne choroby, typy gorączki lub dysharmonie w systemie fal mózgowych, gdyż zaczyna się konfiguracja i korekta sposobu myślenia. Zauważysz wiele nowych zaburzeń lub chorób ośrodkowego układu nerwowego, ponieważ organizm dokonuje ponownego okablowania, aby podołać wzrastającemu natężeniu światła.

To jest tak, jakby ktoś wkładał żarówkę o mocy 120 Watt do gniazdka, które jest przystosowane do żarówek 40 / 60 Watt. Nagle wszyscy zostaliśmy podłączeni do wyższego poziomu amplitudy, mocy energii wejściowej. Zachodzi nie tylko przyspieszenie, lecz zwiększenie ilości energii przechodzącej przez ciało. Ta energia jest wlewana lub przyłączana przez układ nerwowy. Jeżeli nie dokona się zmian w swoim życiu, system nerwowy nie będzie w stanie poradzić sobie z tą energią. Chcielibyśmy zasugerować, aby utrzymywać większy kontakt ze światem natury, chodzi o dosłownie fizyczny kontakt stóp i dłoni z glebą. Pomocny byłby również bliższy kontakt z wodą - w zależności od możliwości i dostępu do wody (może to być nawet akwarium czy miska z wodą). To pomaga uzyskać lepsze zrównoważenie pola elektromagnetycznego. Chodzi o to, aby zrównoważyć wzrost energii, która napływa i oddziałuje na ludzkie ciało i samopoczucie.

Ciało eteryczne działa jak nadajnik i odbiornik otaczających nas energii. Odbywa się to za pomocą specjalnych ośrodków energetycznych w ciele lub czakr. Każda czakra jest bezpośrednio związana z odpowiednim gruczołem dokrewnym i splotem nerwowym. Ze względu na bliskie związki z czakrami, które przekazują i przyjmują tę energię, system endokrynologiczny, a zwłaszcza nerwowy, jest obecnie w trakcie transmutacji. Zwiększenie energii elektrycznej wymaga kompletnego przekablowania układu nerwowego, a wszystkie narządy i gruczoły w organizmie muszą być całkowicie zrestrukturyzowane. Kiedy przyjmiesz ciało ze światła, większość z tych narządów i organów nie będzie Ci potrzebna i będą stopniowo zanikać. W międzyczasie trzeba umieć rozpoznawać zmiany zachodzące w ciele i wspierać je najlepiej, jak się potrafi.

Mamy dostęp do coraz większej ilości światła. Natężenie energii elektromagnetycznej wokół nas również wzrasta. To oznacza, że w organizmie będzie podwyższona aktywność neurologiczna, która spowoduje wypalanie centralnego układu nerwowego. Układ nerwowy natychmiast spróbuje rozproszyć tę energię wysyłając ją ponownie poza rdzeń kręgowy. Te impulsy, a następnie ogień wzdłuż moderowanych ścieżek, dotrą do zespołów mięśni, mogąc wywołać ich naprężenia i ból. Jeśli ogień dotrze do naczyń krwionośnych, może ograniczyć cyrkulację krwi. Kiedy te impulsy ognia dotrą do skóry, mogą wystąpić nietypowe odczucia termiczne (gorąco / zimno, mrowienie, swędzenie itp.)

Jeśliby ogień dostał się do narządów i gruczołów, te mogłyby przyhamować swoje dotychczasowe, normalne funkcje. Dlatego widzimy sens wspierania układu nerwowego w tym czasie, kiedy stara się utrzymać stan homeostazy (względnie stabilnego stanu równowagi) w ciele fizycznym. Organizm stara się nadążać za zwiększeniem częstotliwości ciała subtelnego. Jednym ze sposobów na to jest przerwanie niektórych z tych ścieżek. Tak samo, jak można wyłączyć prąd, tak można przerwać szlak ścieżek, i samemu decydować o dozowaniu i stymulacji struktur oraz tkanek ciała, bo jeśli przyrówna się to do kabla z płynącym prądem, to jeśli się go dotyka można zostać porażonym.

Proces mutacji jest realizowany przez centralny układ nerwowy, a inicjowany w strukturze molekularnej mózgu. Postępujące cykle zmian są wprowadzane przede wszystkim przez płyn mózgowo – rdzeniowy, a stamtąd przez układ nerwowy ogólnie. Podczas procesu mutacji będzie następowało ciągłe złuszczanie się całych ciągów lub sekwencji białek. Organizm odrzuca wtedy całe systemy i odbudowuje je z inaczej strukturyzowanymi związkami, które są dostarczane z wodą, powietrzem i żywnością - te również są w trakcie elektromagnetycznego formatowania.

Dość wysoki poziom białek znajdziesz w płynach ustrojowych, np. w moczu. Stare ciało jest dosłownie bez wytchnienia formatowane i przebudowywane. Zmienia się sposób życia, oddychania i funkcjonowania. Restrukturyzacja DNA oznacza, że nie będziesz już mieć czterech ciał. Nie będziesz już mieć wielu czakr. Nie będziesz mieć warstw świadomości. Nie będzie wolnych przestrzeni w granicach świadomości czy DNA. Będziesz tworzyć sferyczny model bez przerw czy rozdziałów. Wszystko w systemach Twojej istoty będzie pełne, zaokrąglone. Nie da się opisać, co zostanie stworzone.

W trakcie przechodzenia transformacji komórkowej (okres przejścia od starego, umierającego świata do nowo powstającego), będą okresy, kiedy możesz czuć się rozłączony, tak jakby Twoje ciało wyłączyło się ze wszystkiego. To będzie frustrujące dla ciała mentalnego i emocjonalnego. Kiedy uwalniasz się od starych sposobów, a jesteś w trakcie przyswajania nowych, możesz czuć, że gorzej funkcjonujesz. Wtedy możesz mieć tendencje do niższej samooceny.

Mogą się też pojawić różnorakie problemy z przetrwaniem. Może trzeba będzie pozbyć się nadmiaru energii, i w tym celu skorzystać z pomocy specjalistów pracujących z ciałem. Energie są przechowywane w matrycy krystalicznej w ramach struktur i komórek ciała. Kiedy pracując z ciałem słuchasz muzyki, robisz to szczególnie skutecznie. Przyda się też terapia nerwowo–mięśniowa - praca z tkanką łączną. Taka praca z ciałem pomoże odwzorować / odtworzyć system nerwowy i pomoże skrystalizować energię.

Terapia czaszkowo–krzyżowa wykonana przez dobrego terapeutę również może być pomocna w przyswajaniu energii przez ciało. Aby zintegrować podwyższone energie z ciałem, można skorzystać z pomocy chiropraktyka, ponieważ wskutek zmian, jakie zachodzą w organizmie, okresowo można ulegać uszkodzeniom i podwichnięciom kręgosłupa. Można wypróbować leki homeopatyczne oraz eliksiry z kamieni i krople Bacha. Te produkty mogą dać wsparcie ciałom emocjonalnym i fizycznym. Można je nabyć w lokalnym sklepie z witaminami. (lecznicze właściwości kamieni i sposoby robienia eliksirów są prezentowane w stosownych książkach)

VI. NAWYKI ZWIĄZANE Z JEDZENIEM I PICIEM

A. Nawyki żywieniowe


Ludzie zaczęli już odnajdywać chęć jedzenia w inny sposób. Widzi się powszechne odchodzenie od jedzenia pokarmów gęstych (np. mięs i cięższych białek) i innych ciężkich produktów, które organizm dłużej trawi, co skutkuje większą gęstością ciała. W miarę postępowania komórkowej transformacji, Twoje pożywienie będzie coraz częściej pochodzić ze światła lub wibracji wyższych energii, a coraz mniej ze źródeł fizycznych. Światło przenika wszechświat mając też wpływ na zmiany w komórkach ciała podczas procesu transformacji. Może wywołać zmiany nawyków żywieniowych i zmiany apetytu. Może też poskutkować zupełnie odmienną dietą. Organizm może mieć trudności z przyswajaniem ciężkich i tłustych pokarmów, ponieważ one nie mają tak wysokich wibracji, jak odmienione (i wciąż zmieniające się) wibracje Twojego ciała. Będziesz się zwracać ku produktom, które najlepiej harmonizują z Tobą jako istotą Światła. Dla niektórych ludzi oznacza to utrzymywanie specjalnej diety, która pozwala mieć dobie samopoczucie. Dla każdego mogą to być inne produkty.

Prawdopodobnie odczujesz fizyczne zmiany w organizmie, które ostatecznie doprowadzą do fizycznego uzdrowienia. Jeśli tylko możesz, jedz jak najwięcej surowych, czystych, nieprzetworzonych produktów. Oznacza to przede wszystkim świeże owoce i warzywa, co podziała jak podstawowa dieta detoksykacyjna. Musisz słuchać swojego ciała i jeść to, co Ci służy. Prawdopodobnie w tych czasach potrzeby organizmu będą się szybko zmieniać. Możesz mieć nietypowe zachcianki. Jednego dnia możesz mieć ogromny apetyt, a kolejnego nie mieć go wcale. Możesz mieć apetyt na niektóre środki spożywcze, których normalnie możesz nie jadać. Ważne jest, aby pozostawać w kontakcie z ciałem, a ono Cię poprowadzi i wesprze w sprawach pożywienia. Wszystko, co musisz zrobić, to słuchać swego ciała.

Ponadto, czasem mogą występować zaburzenia trawienia powodujące ból brzucha, wzdęcia czy gazy, po części z powodu wzrostu natężenia energii w trzeciej czakrze – splotu słonecznego. Piąta czakra – gardła - będąca bardzo silnym centrum energii i odpowiednikiem fizycznej tarczycy, jest szczególnie narażona na zmiany energii elektromagnetycznej. Ten gruczoł reguluje procesy metaboliczne organizmu, a w wielu przypadkach stara się najmocniej nadążyć za rosnącymi porcjami wibracji. Niektóre z objawów transmutacji, powodują niewyjaśnione utraty lub przyrost masy ciała, ospałość, zaburzenia rytmu snu, i znów – odczuwanie większego zmęczenia bez wyraźnej przyczyny.

Spożywanie większej ilości owoców i warzyw jest bardzo istotne w diecie. Przekonasz się, że podczas transformacji komórkowej będziesz mieć trudności w przyswajaniu tłuszczów. Wiele osób nadal będzie spożywało mięso, które wciąż ma dla nich znaczenie. Inni zrezygnują z tego produktu. Nawet niektóre ziarna mogą okazać się zbyt ciężkie do strawienia.

Istnieje kilka bardzo dobrych naturalnych produktów spożywczych, które tworzą równowagę przy trawieniu aminokwasów. Na przykład spirulina nazywana pokarmem komórkowym. To produkt o wysokim stopniu siły życiowej i jest bardzo zdrowa ogólnie. Sugestia jest taka, że korzystanie z tych nowych pokarmów lub różnych rodzajów suplementów ułatwia bezpośredni dostęp do mądrości własnego ciała.

Przy zróżnicowanym jedzeniu wspomagasz również detoksykację Ziemi, jej powierzchni i atmosfery. Kiedy to robisz, wyobrażaj sobie białe światło przelewające się przez Twoje ciało i Ziemię, rozświetlające ciemne plamy i kochające wszystkie części Ciebie. Oczyszczanie organizmu spowoduje oczyszczenie Ziemi. Uhonorowanie ciała czystymi i naturalnymi produktami spożywczymi (jakie przewidziała natura) jest uhonorowaniem Ziemi i jej ofiary w sposób, który nie ma sobie równych. Po oczyszczeniu ciała zaczniesz wzmacniać i leczyć te części ciała, które były słabe lub zmęczone. Podczas transformacji komórkowej organizm może potrzebować pewnych składników pokarmowych, które wcześniej nie były mu potrzebne (czyli tłuszczy, białek, węglowodanów, witamin, minerałów i hormonów).

Zalecamy, aby każdy nauczył się skupiać wewnętrznie, ponownie łączył się z mądrością ciała i nauczył się pytać oraz nieprzerwanie rejestrować, jak ono się nieustannie zmienia. Gdyż pewnego dnia może być konieczne dostarczenie mu dużej ilości węglowodanów, w tej czy innej formie, a następnego dnia przydałby się inny rodzaj suplementu diety, kiedy na przykład, musi zrównoważyć się danym typem pożywienia, chlorofilem lub zielonym pokarmem. Następnie chcielibyśmy zwrócić uwagę na tworzenie ogólnego stanu równowagi. Zasadniczo, ważne jest, aby słuchać swego ciała i korzystać z tych informacji na bieżąco.

Zachęcamy i sugerujemy, aby mieć większą łączność i zrozumienie własnego organizmu ucząc się go, pytając ciało i ucząc się otwierać na jego mądrość. Należy zwracać się bezpośrednio do ciała: Co tego dnia powinnam zrobić, aby utrzymać wysoki poziom równowagi? Co dziś mogę zrobić, aby stworzyć poczucie przepływu w moim życiu? Jeśli mielibyśmy tu podać jakieś konkretne zalecenia, to ludzie trzymaliby się ich raczej zbyt sztywno, tworząc sobie serię pułapek. Dlatego unikamy tego typu porad, ponieważ każdy człowiek jest wyjątkowy i to, co może dobrze działać na jednego, drugiemu może zaszkodzić.

B. Nawyki związane z przyjmowaniem napojów

W trakcie transformacji istotne znaczenie ma również ilość wypijanej wody. Woda, którą pijemy, pozwala elektronom przepływać przez ciało, ponieważ przechodząc przez nie, lekko obniża jego gęstość. Im więcej pijesz wody, tym łatwiej jest energii światła (pranie) wnikać do ciała i przemieszczać się w nim odmładzając jego narządy. Byłoby mądrze w trakcie transformacji komórkowej wypijać dużo (około galona) wody dziennie. Dodatkowa woda umożliwi światłu szybciej przeniknąć ciało. Światło jest w Twojej gęstości siłą elektryczną, a dodatkowa woda wspomaga przepływ światła. Ujmując to z Twojej perspektywy: wraz z dodatkowymi płynami oczyszczasz organizm. Dodatkowa woda pozwala światłu (pranie) poruszać się po ciele i wnosić w nie i przez nie nowe życie. Aby proces mutacji mógł przebiegać tak wygodnie jak to możliwe, trzeba pić wodę. Jeśli tego nie zrobisz, Twoje ciało będzie próbowało zatrzymać płyny, aby zapewnić sobie element przepływu w systemie. Dlaczego jest to ważne? To dlatego, że w trakcie mutacji następuje ciągłe złuszczanie w całych ciągach / sekwencjach białek. Odrzucane są całe systemy i przebudowywane z inaczej ustrukturyzowanymi związkami, które są przesyłane z wodą, powietrzem i żywnością, również będącymi w trakcie elektromagnetycznego formatowania. Innymi słowy, w płynach ustrojowych znajdziesz dość wysoki poziom wydalanych białek, takich jak mocz. Jesteś dosłownie zmywany ze starego i na nowo odbudowy, a dzieje się to w trakcie normalnego, fizycznego życia.

Bardzo pomocne dla ludzi jest przejście do diety zawierającej dużo więcej wody, nie tylko w czystej postaci, ale też przez owoce i warzywa. Taka dieta da organizmowi większą lekkość i pomoże mu zreorganizować swoją strukturę elektryczną. To jest naprawdę bardzo proste. Następuje proces przemieszczania od gęstości i złożoności tego, co nazywacie swoim nowoczesnym światem, a przenoszenie do większego stanu czystości, dzięki której doświadczysz łaski transformacji. Dodatkowe informacje znajdziesz poniżej.

VII. PRZEPŁYW ENERGII W ORGANIZMIE

Podczas transformacji komórek w organizmie zostanie zwiększony przepływ energii odczuwalny w układzie przywspółczulnym ciała ( tj. kończyny dolne, węzły wzdłuż kręgosłupa, a zwłaszcza zwoje w kręgosłupie lędźwiowym) oraz w ramionach. Sensacje elektryczne będą migrować w górę i w dół kończyn. Niektórzy ludzie doświadczą napadów potów i migren. Można będzie zauważyć wzrost energii podczas przejawiania myśli. Dobrze byłoby być ostrożnym z tymi energiami i myślami, gdyż mogą się zwiększać w okresie transformacji komórkowej.

VIII. CODZIENNA RUTYNA

Wspomnieliśmy o potrzebie picia większej ilości wody w czasie transformacji komórkowej. Równie ważne jest, aby wykonywać więcej ćwiczeń fizycznych (tj. spacery, jogging, bieganie, turystyka, pływanie), które wesprą transformację. Szczególnie silnie działa taniec, ponieważ ten rodzaj ruchu może poucinać niektóre energetyczne ścieżki i zintegrować cały organizm.

IX. OCZY

Biała część oka może stopniowo zmieniać odcień, może być nieco przekrwiona i ciemniejsza. W niektórych przypadkach może pojawić się ton różowawy lub lekko brązowy czy nawet zielony, lecz przeważnie ten pierwszy. Zmiana ta ma związek ze zwiększeniem szybkości obiegu krwi blisko powierzchni oka, która może prześwitywać. Natomiast, kiedy Twój wzrok zewnętrzny zestroi się z otwartym trzecim okiem, zmieni się pole widzenia oczu i zaczniesz widzieć inaczej wymiary.

X. PAZNOKCIE

Na paznokciach może się pojawić więcej radlin. U nasady paznokcia, na białym półksiężycu mogą pojawić się pofałdowania.

XI. WŁOSY

Może się zmienić grubość włosów na ciele, stopniowo, na przestrzeni lat mogą stać się grubsze. Zmiana może być na tyle znacząca, że będzie widoczna.

XII. GŁOWA

W tych głowach, czaszkach, które są zmutowane, a nawet takich, które przygotowują się do mutacji, pojawia się wiele struktur mineralnych, które są oddzielane w płynie mózgowo – rdzeniowym. Ten usunięty materiał przenosi się przez nerwy do rdzenia kręgowego i do tkanek, dlatego jeśli zostanie ponownie użyty przez organizm, będziesz się czuł bardzo nieswojo. Możesz wtedy odczuwać zakłócające sensacje w głowie, oczach, rdzeniu kręgowym i nerwach (np. zawroty i bóle głowy, ciśnienie w czaszce – zazwyczaj od tyłu do przodu, ewentualnie z boku na bok).

Podstawowe miejsce, w którym zachodzi mutacja, to DNA. Oznacza to, że niektóre funkcje mózgu będą nieco trudniejsze. Możesz zacząć widzieć inaczej, w konsekwencji czego mogą się pojawić bóle głowy, w pewnym stopniu zmieni się słuch, a przede wszystkim zdolność do odczuwania głębszego stanu skupienia (ostrość). Głowa dosłownie zacznie mieścić materiał, który mógłby spowodować elektryczne zwarcie. Jeśli masz poczucie, że tracisz jasność umysłu, że z Twoją głową coś się dzieje, włącznie z bólami głowy dającymi wrażenie zwarcia w zwojach mózgu, to wiedz, że jest to spowodowane złuszczaniem się tego materiału.

Wahania nastroju są również objawem tego, że ciało próbuje przyswoić więcej światła. To mogą być chwile, kiedy czujesz się wspaniale i masz dużo energii, ale też nagle możesz doświadczyć załamania czy depresji – to się dzieje w chwilach, kiedy przyciągasz stary świat.

XIII. SŁUCH

Zakres słyszalności w uchu wzrośnie tak, że będziesz wstanie usłyszeć dotąd niesłyszalne dźwięki Boskiego tworzenia w Tobie i wokół Ciebie. Ta zmiana pozwoli Ci mieć wiarę w Boga. Dzwonienie lub dźwięki w uszach mogą być również transmisją od duchowych istot z innych wymiarów. Informacje z tych źródeł pomogą Ci w odpowiednim czasie odbyć konkretny duchowy spacer.

XIV. SERCE

W okresach, kiedy Twoje serce synchronizuje się z rytmem serca Ziemi, możesz odczuwać jego palpitacje. Również w tkance mięśniowej / tkance poprzecznie prążkowanej serca mogą następować pewne zmiany. Może się wydawać, jakby ta tkanka się rozprzestrzeniała, podczas gdy mięsień sercowy nabiera gęstości. Ta zmiana pozwoli sercu na dłuższe przetrwanie umożliwiając normalne życie do około150 lat. Na przestrzeni następnych 10 -12 lat również tętno wzrośnie o koło 3 – 4 uderzenia.

Większość osób będzie reagowała na energie miłości i Światła, które się zintensyfikują, silniejszymi skurczami mięśnia sercowego. U osób, które mają blokady wokół serca utrudniające swobodny przepływ energii, może się pojawić więcej ataków serca czy innych jego schorzeń. Można tego uniknąć, kiedy ma się większą świadomość tej energii i większą otwartość na emocje, odpuszczanie ich, zamiast magazynować w coraz większych ilościach w ciele - trzeba znaleźć sposoby na harmonijne doświadczanie emocji. Nie chodzi o zaprzeczanie emocjom, lecz o ich odczuwanie, pozwalanie, aby przepływały bez gromadzenia ich przez siły życiowe.

XV. NAPADY ZIMNA I GORĄCA

Te sensacje będą bardziej odczuwalne przez wielu ludzi jako następstwa transformacji komórkowych w organizmie. To tak, jakby Twoje silniki zostały przebudowane i następuje wymiana wskaźnika temperatury. Stary miernik temperatury jest bezużyteczny. Więc w pewnym sensie to jest dowód na to, że w ciele, w komórkach, powstają nowe informacje, różne aspekty ciała fizycznego są przebudowywane / przekształcane. Więc kiedy to się dzieje, tworzą się większe różnice pomiędzy tym, co jest doświadczane, więcej doświadczanych wzlotów i upadków, większe zamieszanie. Stare odchodzi pośród zamieszania. Stopniowo są wprowadzane i wbudowywane nowe dane i nowy osprzęt ciała.

Dzieje się tak u wszystkich istot, czy to świadomych czy nie. Niektóre osoby, które nie decydują się pozostać na planecie, na poziomie nieświadomym zdecydowały się nie poddawać temu poziomowi przyspieszenia i zmian w organizmie. Ci, którzy zdecydują się być tutaj w tych czasach gwałtownego przyspieszenia i zmian w fizycznych ciałach, będą podejmowali swoje decyzje świadomie bądź nieświadomie. Lecz energia z pewnością będzie miała wpływ na wszystko. Na pewnym poziomie dotknie każdego, dokonując przesunięć w ciele, które w naturalny sposób przemieszcza się na wyższy poziom chłonności i dostosowania się do Źródła.

XVI. ZMIANY ZWIĄZANE Z PAMIĘCIĄ

Więcej ludzi jest teraz w stanie dostroić się świadomie do odbierania niewidzialnych sił i długości fal ze wszechświata oraz korzystać z tej nowej świadomości, by dostosować się do nowego sposobu bycia. Te nowe, przychodzące impulsy energii mają wpływ na komórki, które tworzą ciała mentalne, emocjonalne i duchowe. Człowiek przejawia to docierające światło całą swoją istotą, na każdym poziomie. Nadejdą czasy, kiedy będziesz inspirowany migawkami wspomnień, przywoływanymi minionymi sytuacjami z wcieleń i innych doświadczeń. Spostrzeżenia, które są wieczne i kosmiczne, zaczną przenikać Twoje ciało i oświecać Twój ludzki umysł w taki sposób, że aktywują wewnętrzne komórki ciała. Podczas transformacji komórkowej znacząco wzrośnie u ludzi pojemność mentalna.

Możesz znaleźć się w połowie zdania, kiedy nagle zapominasz, co chciałeś powiedzieć. Możesz myśleć o czymś, co się wydarzyło, gdy nagle masz problem z dostępem do pamięci o tym wydarzeniu. Kiedy przeniesiesz się w stan łaski, w czasie transformacji komórkowej, trudniej będzie odwołać się do swojej przeszłości przez system pamięci. Wszystkie bezużyteczne dane są pobierane z plików pamięci. Kiedy panowanie nad sobą było ograniczone, odwoływanie się do danych z przeszłości było przydatne z uwagi na przyjęcie warunków rzeczywistości opartej na własnych przekonaniach i poprzednich doświadczeniach. Odwoływanie się do danych z przeszłości odchodzi, a ludzie nie będą musieli zachowywać o tym żywej pamięci.

XVII. SKURCZE MENSTRUACYJNE

Kobiety mogą zauważyć rozjaśnienie krwi wypływającej podczas miesiączki, jej mniejszy wypływ i mniejsze skurcze. Niektóre kobiety w ciąży będą miały łatwiejszy i krótszy poród ze zmniejszonym bólem i wysiłkiem.

XVIII. DOŚWIADCZENIA POZA CIAŁEM

W czasie transformacji komórkowej będzie więcej doświadczeń związanych z wychodzeniem z ciała. Te doświadczenia będą również ogólnie bardziej tolerowane przez społeczeństwo. Będą dotyczyły większej liczby osób i staną się bardziej popularne, dając przy tym więcej radości z doświadczeń. Doświadczenia spoza ciała będą dla wielu jak odsłanianie kurtyny. Kurtyna / zasłona pojawiła się, kiedy człowiek zdecydował się przybrać ciało z krwi i kości. Teraz już wiele osób świadomie przeszło swoją Ścieżkę i otworzyło się na odbieranie wyższych częstotliwości prawdziwej wielowymiarowej Jaźni, stając się większa całością i zestrajając się z duszą. Ciało przechodzi przez proces rozrzedzania zasłon oraz stopniowego uwalniania tego urządzenia ochronnego.

Kiedy ta zasłona jest przerzedzona, zdajesz sobie sprawę, że nie istnieją żadne granice pomiędzy Tobą w fizycznej postaci, a Twoją wyższą Jaźnią lub Jaźnią duszy oraz istotą wielowymiarową. Wielu zaczyna doświadczać szerszych kontaktów nie tylko z istotami z innych wymiarów, lecz z własną istotą, jako czystą energią. Dla wielu nie lada wyzwaniem są pierwsze doświadczenia związane z kontaktem ze sobą – formą czystej energii istniejącej poza czasem i przestrzenią. Lecz w miarę rozrzedzania zasłon, jest to jedno z doświadczeń, które występuje coraz częściej.

Teraz, jeśli chodzi o doświadczenia poza ciałem, wyzwaniem jest włączenie świadomości ciała i nie opuszczanie go za każdym razem, kiedy istota duchowa podróżuje wszędzie tam, dokąd zaprowadzi ją świadomość. Podróżować w ten sposób można w inny wymiar lub poza czas i przestrzeń. Teraz Ci się wydaje, że nie podróżowałaś tak w różne miejsca. Ale świadomość naprawdę odwiedza i wchodzi w te światy oraz wymiary, sięgając w ten sposób do energii i zestawów częstotliwości oraz wzorców i informacji, które chcesz odnaleźć u istot żyjących w tych wymiarach.

To naprawdę nie jest takie trudne, jakie się może wydawać. To naturalna umiejętność, która ponownie została udostępniona, choć wielu nie jest jeszcze gotowych, aby przejść do tego poziomu wielowymiarowości. Jednak wielu jest coraz bardziej zainteresowanych przejściem do tego stanu świadomości, ponieważ do Ziemi została wyciągnięta pomocna ręka. Sporo osób odpowiada na to zaproszenie nieświadomie. Inni są świadomi i odpowiadając na wezwanie, bezpośrednio współpracują z energią Ziemi.

To pomoże ludziom, zarówno indywidualnie jak i na skalę masową, w transformacji i zrównoważeniu transformacji / mutacji Ziemi. Ci, którzy czują rodzaj ciekawości, zainteresowania lub przyciągania do tego wezwania, mogą z korzyścią dla siebie rozpocząć próby takich podróży i dostrajania do świadomości Ziemi. Na początek trzeba wyrazić taką intencję poprzez modlitwę o ten rodzaj wsparcia. To są pierwsze drzwi, przez które można przejść. Lecz, kiedy się przez nie przejdzie, trzeba się przygotować na liczne niespodzianki, jakie mogą się przytrafić, i to dla niektórych szybko. Takie podróże odbywają się w stanie bardzo głębokiej świadomości, w bardzo głębokim dostrojeniu do świadomości Ziemi. W tym stanie masz nieskończoną możliwość wyborów.

XIX. PROBLEMY Z ZATOKAMI PRZYNOSOWYMI I USZAMI

Zaburzenia w tych rejonach są jednym z głównych objawów transformacji komórkowej. Obecnie więcej osób doświadcza problemów z zatokami (tj. dyskomfort, drenaż i bóle głowy). Główne zmiany będą się pojawiać w zatokach, ponieważ one tworzą w organizmie równowagę. Zmiany te odnoszą się przede wszystkim do faktu, że ciało wypadło z tego stanu podczas w/w transformacji. Ciało fizyczne reaguje na zmiany nadmierną reakcją na nawet nieznaczne obce stymulanty biologiczne, na przykład pyłki.

Objawy grypopodobne, zapalenia zatok i ich zatory, specyficzne bóle i odczucie zatrucia, mogą być innymi reakcjami występującymi w związku ze zwiększeniem intensywności napływającej energii. Kiedy zdarzają się te zaburzenia, ciało osiąga wartość progową. To minie po przekroczeniu tego progu, kiedy wzrośnie zdolność organizmu do radzenia sobie z większą ilością Światła. Dlatego w tym okresie bardzo przydatne są częstsze kąpiele i wypijanie dużej ilości wody. Równie pomocne będą kąpiele w basenie, ponieważ woda działa kojąco i relaksująco, a także równoważy poziom energii.

XX. SEN I ŚNIENIE

Obecnie przemieszczamy się do wyższych wymiarów. Dlatego powstaje tymczasowe zamieszanie w linii czasu. Możesz mieć zmienne i dziwne sny. Obudzisz się i będziesz odczuwać emocjonalne pomieszanie. Twoje schematy snu mogą zostać całkowicie zaburzone. Może w ostatnich czasach sypiałaś po osiem godzin, a teraz trudno Ci przespać sześć i nie wiesz dlaczego. Co trzeba wiedzieć to to, że z tym może być różnie. Przez jakiś czas możesz potrzebować dłuższego snu w nocy i dziennej drzemki, a następnie sypiasz mniej i masz dużo energii. Powinnaś wiedzieć, że im więcej Światła wprowadzasz do swego ciała, tym mniej snu Ci potrzeba.

Cokolwiek będzie się działo, to nie zastępuj okresów braku snu męczącym życiem na poziomie trzeciego wymiaru. Ważne jest, aby wykorzystać ten dodatkowy czas dla wyższych celów. Zaczniesz widzieć świadomie to, co robisz, lecz Twoja nieświadomość wykorzysta ten czas dla wyższego oświecenia.

Tak będzie, kiedy wejdziesz do wyższych wymiarów. W tym nowym wymiarze doświadczysz dnia i nocy zupełnie odmiennie. Większość ludzi jest przyzwyczajona, aby za dnia być na nogach, a podczas nocy spać. Teraz walczysz o moc ze sobą. To tak, jakby część Ciebie zakotwiczyła w czwartym wymiarze i stara się funkcjonować w pewien sposób, a reszta Ciebie pozostaje w trzecim wymiarze próbując żyć nadal jak w przeszłości. Twoje sny mogą się wydawać pomieszane w czasie, ponieważ życie we śnie zazwyczaj sprawia, że poruszasz się pomiędzy wymiarami sprzed życia fizycznego. Twoja świadomość przenosi się tam i z powrotem. Masz przebłyski tych doświadczeń w snach. Czasem marzenia nie są po prostu miłe, ale są sekwencyjne. Potem budzisz się w innym czasie i czujesz się bardziej zmieszana niż kiedykolwiek.

Poczujesz chęć, aby zmniejszyć czas oglądania telewizji czy słuchania radia, i dojdziesz do stwierdzenia, że nawet światło elektryczne zaczyna Ci być zawadą, więc można się spodziewać, że ograniczysz korzystanie z niego. Część z tego, co wydarzy się w Twoim życiu, spowoduje że zmniejszy się Twoje zapotrzebowanie na energię elektryczną, a więcej czasu zechcesz poświęcić na rozwój duchowy.

XXI. GRUCZOŁY POTOWE I ŁZOWE

Podczas transformacji mają też miejsce zmiany w gruczołach łzowych i potowych. Co do gruczołów potowych, to większość ludzi poci się obecnie mniej niż 5 lat temu. Jednak ta zmiana jest tak niewielka, że często bywa niezauważona i nie da się jej zmierzyć. Co do gruczołów łzowych, to łzy staną się bardziej gęste, większe i będą miały większą zawartość związków mineralnych. To będzie można sprawdzić / zmierzyć.

XXII. WIBRACJE CIAŁA

Niektórzy ludzie doświadczą od czasu do czasu wibracji w splocie słonecznym. To zostało już odnotowane w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Ziemia też doświadcza wibracji z powodu zmian. Te wibracje są związane ze zmianami materii Ziemi i ludzkiej substancji. W trakcie przemian do ciał będą powoli dostarczane pewne eteryczne składniki w ten sam sposób, w jaki zanurzyłabyś torebkę herbaty w gorącej wodzie, aby otrzymać odświeżający napój.

Podczas transformacji komórkowej wibracje całego ciała przenoszą się na poziom wyższej częstotliwości. Niektórzy mogą doświadczyć różnych objawów fizycznych, które mogą być silne albo bardzo subtelne. W tym życiu w Twoim ciele zachodzi większa ewolucja niż podczas wszystkich poprzednich wcieleń na tej planecie. Zmiany transformacyjne zachodzą w organizmie i w samej Ziemi. Sama struktura komórek ciała ulega zmianom, które pomogą przyswoić wyższe częstotliwości energii. Twój organizm potrzebuje wiedzieć, że to się dzieje i że to jest w porządku, ponieważ nie doświadczył takich przemian w ciele świetlistym w tym wymiarze. W efekcie przemian można doświadczyć wibracji ciała i wiele osób czując to może myśleć, że następuje trzęsienie Ziemi. Te wibracje ciała pojawiają się za sprawą procesu indukcji, kiedy siły Ziemi łączą się z ciałem. Jednym ze sposobów, aby zrównoważyć i przesunąć tę energię przez ciało są ćwiczenia fizyczne (chodzenie co najmniej przez kilka godzin dziennie).

PODSUMOWANIE

W miarę postępowania procesu transformacji komórkowej, u ludzi będzie wzrastało poczucie bezwartościowości. Wszelką ciemność, jaką zawiera w sobie Twoja głowa, możesz uznać za własne małe grzechy. Te uczucia w rzeczywistości nie są Twoimi grzechami, lecz są dziedzictwem wszystkich gatunków, które reprezentujesz. Ze względu na obciążenia i ciemność, jaką ze sobą przyniosłaś wcielając się na tej planecie, nie możesz sobie wyobrazić, na ile byłaś czysta i boska. Nie możesz sobie wyobrazić, że byłaś wystarczająco dobra i wystarczająco klarowna, jak również na tyle promienna aby zatrzymać Światło Chrystusa w swoich ciałach. Masz do czynienia z ogromnymi zmianami biologicznymi, a także masz te wszystkie problemy psychologiczne, mentalne / pojęciowe i emocjonalne, które odziedziczyłaś, aby się nimi zająć. W swoim życiu masz do czynienia z wieloma skomplikowanymi zagadnieniami - niektórych z nich, które gnieżdżą się w Twoim organizmie, nie jesteś jeszcze świadoma.

W miarę Twojej mutacji wszystkie te rzeczy będą wyrzucone przez DNA. Masz je w sobie nie dlatego, że zrobiłaś coś złego. To dlatego, że coś robisz dobrze, i stare rzeczy wychodzą z ciała na powierzchnię. Musisz je wydobyć, a one wydostaną się z Twojego DNA i z ciała. Będą oddzielane z ciała i z poziomów eterycznych. Wcześniejsze cywilizacje powtarzały próby regulacji sposobów kierowania nimi, aby radzić sobie z problematyką konfliktów i oddzielenia oraz destrukcyjnych zachowań. Stworzyli przepisy, zasady i sposoby radzenia sobie z niszczycielskim aspektem konfliktów rozwijających się w ich cywilizacjach. Ustanowili prawa i prawodawców. Czasem również ustanawiali boskie siły, które były zdolne do oceniania ludzi i wymierzania im kary / pokuty. W innych społecznościach odbywało się to bardziej prozaicznie – podobnie jak ma to miejsce w naszym legalnym systemie, w którym istnieją sędziowie, którzy nas osądzają. Jeszcze gdzie indziej decyzje podejmowały boskie siły grup kapłańskich lub bóstw religijnych.

Religia decydowała o tym, w jaki sposób należy się zachowywać. Powiadano, że bóstwa tego wymagają, a jeśli się tego nie zrobi, bóstwo zechce, abyście zostali ukarani – na różne sposoby. Kiedy tu przybyłaś, zabrałaś ze sobą odczucie, że niektóre rzeczy były dobre, a inne złe. Osądzanie siebie już nie jest pomocne.

Tak więc masz w sobie rodzaj rysunku Boga Ojca Matki, starej pozaziemskiej istoty. Możesz nawet mieć pozaziemskiego prawodawcę, coś innego niż Boska Matka czy Ojciec. To może Cię ocenić, ponieważ wie wszystko i wie co jest dobre, gdyż widziała / widział to wszystko wcześniej. To działa z przeszłości. To jest faktycznie wetkane w Twoją strukturę DNA. To jest część tego materiału, który trzeba uwolnić - to osądzanie.

Masz kartę rejestrów genetycznych i masz sekretarza zawodów, który wciąż odhacza, czy robisz coś właściwie czy nie. Za każdym razem, kiedy nie dostaniesz pozytywnej oceny, zaciskasz to na każdym poziomie swojego istnienia. Zawsze kiedy masz rację, to pojawia się jakby kwitnienie, lecz i wątpliwość, czy będziesz w stanie trzymać się tej prawości. Dzięki temu można zobaczyć, że nadszedł czas na uwolnienie tej idei boskości. Osądzanie Ci nie służy.

Aby się połączyć z chrystusowym dzieckiem, musisz zrezygnować ze strażnika. Jest to cena za taką decyzję. Ale jest też inna cena, którą trzeba zapłacić. Musisz zrezygnować z oceny każdego czynu, każdej Twojej myśli, każdego uczucia, każdego doznania. Czy uważasz, że byłoby możliwe, że mając ból głowy, uważasz to za coś dobrego? Czy myślisz, że gdy masz niestrawność czy zawroty głowy, to jest to w porządku? Czy myślisz, że możesz skrzywdzić kogoś innego, a to i tak będzie dobre?

W Twoim systemie energetycznym istnieje stała fluktuacja, która rejestruje kiedy zrobiłaś coś dobrze, a kiedy źle. Uczucie bycia osądzanym powoduje pewne zaciskanie w Twojej biochemii i powstawanie zapętleń. To zaciskanie powoduje grupowanie materiału, który starasz się uwolnić ze względu na proces mutacji. Zaciskanie zakłóca proces zwalniania i odbudowy, jaki w Tobie zachodzi.

Dlatego za każdym razem, kiedy osądzasz siebie, psujesz równowagę pH w swoim organizmie. To zmiana pH zakłóca przepływ energii w ciele. Możesz również mieć zaśmiecające organizm bryłki klastrów, i tym trudniej je usunąć z ciała. W związku z tym osądzanie zakłóca wygodną mutację tym co tworzysz - strachem. Jeśli planujesz zapanowanie nad sobą i łapiesz się na wielokrotnych potknięciach w planie samodoskonalenia, faktycznie pojawi się lęk. Ten lęk może przybierać następujące formy:

a/ nigdy nie zrobisz tego dobrze; b/ nigdy czemuś nie dorównasz; c/ nigdy nie będziesz czegoś warta; d/ nigdy nie dojdziesz do tego, aby uzyskać kontrolę nad procesem bycia dobrą istotą; e/ nigdy nie uzyskasz kontroli nad procesem bycia dobrą istotą; f/ nigdy nie zapanujesz nad procesem bycia istotą uduchowioną.

Każda osoba jest wyjątkowa i będzie bardziej dostosowana do pewnych energii niż inna. Można to przyrównać do anteny tak skalibrowanej, aby odbierać daną stację radiową. Wiele osób będzie rezonować z jakimiś długościami fal przy innych częstotliwościach niż pozostali ludzie. Bez względu na długość fal, Twój szczególny design jest tak kalibrowany, aby te długości fal były ścieżkami wcinającymi się w Twoją świadomość. I kiedy zaczęła się Twoja transmutacja, energie tych szczególnych częstotliwości wszechświata zaczęły korzystać z tych ścieżek, aby przemieniać dla Ciebie coraz więcej takich energii.

Może się wydawać, że problemy, o których myślałaś, które rozpatrywałaś i rozwiązywałaś, nagle ponownie pojawiły się w Twoim życiu - większe niż kiedykolwiek, z jeszcze większym dramatyzmem i intensywnością niż wcześniej. Korzystnie byłoby nie brać tych problemów jako czegoś osobistego. Należy uznać tylko, że te energie są obecne i pozwolić im przejść przez siebie. Wiedz, że przemieniasz je dla tych wielu osób, które nie są jeszcze na tyle przytomne, aby zrobić to dla siebie.

Trzeba jasno zrozumieć bolesne akty i rzeczy, które są nazwane „złe i niegodne”. Jeśli wiedziałaś, co się naprawdę dzieje i jeśli rozumiesz istotę ich działania, zrozumiesz, że były one konieczne i właściwe, aby się rozwijać i zmieniać. Bóstwa religijne mówią Ci, że jest wiele rzeczy, których nie wolno robić i wiele innych, które należy robić, ale to jest dla Ciebie grzech i karmiczne obciążenie. Mówię wam, że nigdy na tej planecie nie widziałem grzechu. Widziałem wiele rzeczy takich jak:

1. Istoty działające przeciwko własnemu dziedzictwu. 2. Istoty starające się zrozumieć swoje dziedzictwo. 3. Istoty odtwarzające swoje bitwy. 4. Istoty odtwarzające swoje zabójstwa. 5. Istoty odtwarzające swoje zdrady. 6. Istoty badające energię tych rzeczy. 7. Istoty starające się znaleźć wyjście ze wszystkiego powyżej.

Nie widzę tego jako grzechy. Widzę to jako próby zrozumienia swego zadania na Ziemi i pracy za pośrednictwem tego zadania, doświadczając tego, co przyszłaś tu zmienić. To bardzo przerażający pomysł, że nie będzie opiekuna, który ochroni innych przed Tobą. Będzie brak opiekuna chroniącego Ciebie przed sobą samą i przed innymi. Osądzanie niszczy Twoją strukturę fizyczną. Osądy niszczą Twoje ciało tak jak na przykład osądzanie, którego dokonałaś wobec siebie i wszystkie te, których dokonujesz codziennie odnośnie różnych drobiazgów.

Wszystkie sądy na temat czegoś - na przykład jedzenia, bólu ciała, odzieży, kontaktów z innymi, itp. - wpływają na ciało i zachodzący w nim proces mutacji. Te osądy niszczą równowagę w Twoich ciałach. Utrudniają proces mutacji, czynią go bolesnym i bardzo przygnębiającym, jeśli nadal oceniasz siebie i innych.

To jest coś, czego trzeba będzie zaprzestać. Trzeba będzie zaakceptować siebie i innych w celu stworzenia w swoich ciałach biochemicznego i elektromagnetycznego środowiska, które zoptymalizuje okazję do ułatwienia mutacji ciała. Wtedy pojawi się pewna równowaga i stabilność, a niekiedy poczucie dobrego samopoczucia.

Nic nie jest wam odbierane podczas mutacji bez waszej zgody. To jest coś, co jest usuwane z systemu dlatego, że chcesz zwiększyć częstotliwość swoich wibracji. Przez niektórych nauczycieli jest to określane jako „wznoszenie”, które jest po prostu zwiększeniem częstotliwości wibracji. Chodzi o szersze postrzeganie i większe pragnienie miłości oraz harmonii a także pokoju pośród ludzi.

Kiedy wibracje się zwiększają, wtedy mieszkańcy Ziemi muszą wziąć w swoje ręce to, jak chcą stworzyć ten pokój i harmonię, jak również miłość i prawdę. Wkrótce stanie się jasne, że w negocjacjach między narodami i między jednostkami (w sensie biznesowym i ekonomicznym) nie będzie już możliwości ukrywania tego czy tamtego. W przypadku kłamstw, inni je wykryją. Ludzie na Ziemi są zdecydowanie zbyt czujni. To jest to, co rozumie się przez zwiększenie wibracji Ziemi.

Wszystko w życiu ma swój Boski porządek. Dlatego, że tam gdzie jesteś w danej chwili w życiu, jesteś dokładnie tam, gdzie powinnaś być zgodnie z Boskim rozwojem Twojej świadomości i życia.LISA RENE: CZYM JEST WZNIESIENIE?LISA RENE: CZYM JEST WZNIESIENIE? (cz I)

Materiał jest bardzo obszerny, dlatego pozwoliłam sobie podzielić go na dwie części.

 

Lisa Rene dzieli się z nami swoimi doświadczeniami, które mogą być pomocne w procesie przebudzania świadomości. Postaram się przetłumaczyć niektóre z ciekawszych artykułów. Zawierają one informacje dla osób znajdujących się na Ścieżce wznoszenia, czasem przestraszonych objawami i sytuacjami, jakie ich dotykają. Przykre doznania mogą wynikać z przyswajania wyższych pokładów energii świetlnej, co następuje w czasie procesu wznoszenia. Kiedy zaczyna się proces, nie ma odwrotu. Planeta przyspiesza do wyższych wzorców częstotliwości, dlatego coraz więcej ludzi będzie doświadczało spontanicznego przebudzenia i zmian na poziomie świadomości, co spowoduje zmianę postrzegania rzeczywistości. Trzeba się na to przygotować, a ci, którzy budzą się wcześniej, będą zobowiązani do przygotowania na zmiany planetarne kolejnych osób. Lisa doświadczyła też problemu kontroli umysłu i opowiada, jak sobie z tym poradzić (np. z implantami eterycznymi).

Poniżej pobieżne streszczenie tematyki. Jednak po głębszym wczytaniu się w teksty dotyczące procesu wznoszenia, postanowiłam przetłumaczyć je wszystkie. Można będzie w nich znaleźć wiele informacji przekazywanych pod różnym kątem i z różnych punktów widzenia (inni autorzy). Materiału jest tak dużo, że będzie musiał być podzielony na kilka części. Zapraszam do czytania.

Oryginalny tekst:
EnergeticSynthesis.com 
tłumaczenie: Teresa Serafinowska
Mechanizm przesunięcia

Obecnie jesteśmy w przejściowej fazie zmian sfery doświadczania wyższej świadomości stając się wielowymiarowymi ludzkimi istotami. Podczas tej fazy cyklu wznoszenia ludzie doświadczają wielu różnorodnych objawów fizycznych, ponieważ komórki ciała przechodzą na wyższe poziomy wzorców częstotliwości.

Wznoszenie związane jest z przyswajaniem kolejnych warstw światła, sił istniejących w obrębie poziomów ciał duchowych (wielowymiarowych Boskich Jaźni), podczas gdy te warstwy schodzą w materię i zakotwiczają się na płaszczyźnie fizycznej rzeczywistości. Jednocześnie, kiedy ktoś aktywuje swój zestaw instrukcji matrycy DNA, w warstwach bio-energetycznego pola planetarnego i ludzkiego zachodzi przesunięcie w układzie częstotliwości energetycznych na poziomie wymiarów. To uruchamia łańcuch zdarzeń, który powoduje całkowitą przemianę i transmutację różnych wzorców oraz programów przechowywanych w energetycznych szablonach podróży ludzkiej duszy przez cykl okresu ewolucji. Po aktywacji te wzorce ulegają zmianie, są przeinstalowywane i oczyszczane z warstw doświadczeń zakodowanych w każdej komórce i wzorcu pamięci utrzymywanym w ciele w formie wibracji energii.

„Proces wznoszenia dotyczy przeniesienia świadomości z jednej rzeczywistości do drugiej i świadomości możliwości istnienia wielu rzeczywistości istniejących jednocześnie. Rzeczywistość wymiarów jest utrzymywana na miejscu przez złożoną warstwę zakodowanych sieci energetycznych, aby sprawić wrażenie czasu i przestrzeni, postrzeganej przez świadomość, i aby uczestniczyć we własnym doświadczeniu w szerokopasmowych szerokościach danego zakresu częstotliwości. Kiedy przesunięcie sieci wymiarowych zmieni częstotliwości i cechy magnetyczne, wszystkie rzeczy istniejące w tej szerokopasmowej rzeczywistości również zostaną przesunięte oraz przemienione na mnóstwo sposobów. Prawa natury regulujące czas i przestrzeń, jakie znamy, ulegną zmianie. Oznacza to również, że zmieni się też drastycznie postrzeganie naszej świadomości przestrzennej, nasz stosunek do czasu i przestrzeni.”

Dlatego, chcąc przejść przez te zmiany spokojniej, trzeba się przygotować oraz dostosować własny sposób myślenia, aby być tym, co jest zgodne z przeznaczeniem duszy i prawdziwej boskiej istoty. Poddanie się temu i akceptacja to dwa główne aspekty, którym trzeba pozwolić nas przenikać w celu ułatwienia procesu. Chcąc cofnąć stare wzorce zachowań i myślokształtów nie służących duszy, trzeba sobie uświadomić przekonania i zachowania, które istnieją w nas jako zaburzenia i podjąć odpowiednie kroki, pomagające je zintegrować lub usunąć. Ten proces ujawnia nasze najgłębsze lęki, przekonania, ograniczenia i stare wzorce bólu - poprzez wydarzenia, które przywołują je do naszej rzeczywistości, tak że możemy świadomie przyjąć je do wiadomości, rozpoznać i uleczyć. Kiedy niektóre z tych problemów przechodzą na poziom świadomości, mogą wydawać się dziwnie znajome, ponieważ pochodzą od przodków lub są w naturalny sposób dziedziczone. Ważne jest, aby pamiętać, że nie jesteśmy tylko wycinkiem własnego indywidualnego umysłu, lecz także skutkiem umysłu karmicznego i zbiorowej (nie)świadomości tej planety - do ostatniego cyklu ewolucyjnego. W ten sposób można przeformułować w umyśle bezosobowe i oderwane od identyfikacji z konkretną sprawą okoliczności, które wypłynęły na powierzchnię w celu oczyszczenia w naszych ciałach. Akceptując i doceniając istotę własnego Światła, odblokowujemy jego przepływ. W ten sposób oczyszczamy ciała emocjonalne i energetyczne z długo przechowywanych urazów, przekonań i lęków, które utrudniały naszą zdolność do poznania prawdziwej istoty i wnoszenie w nasze życie więcej radości. Gdy ciało emocjonalne zostaje oczyszczone ze starego bólu i urazów, również ciało fizyczne zaczyna oczyszczać się i odblokowywać z odpowiedników tych blokad.

Wszystko dzieje się jednocześnie we wszystkich warstwach pola bioenergetycznego, aż następuje uzdrowienie. W efekcie dochodzi do pełnego oczyszczenia i uwolnienia z bolesnych wydarzeń utrzymywanych jako wzorce w organach i zapisie duszy oraz w pamięci komórkowej. A kiedy zdajesz sobie sprawę, jak to wszystko wpływa na twoje ludzkie doświadczenia i posuwanie się do przodu, wtedy czujesz, jakie to bardzo inspirujące.

Ponadto, kiedy z rejestru duszy są wykasowywane bolesne wzorce, przekodowywane jest DNA, absorbując więcej Światła, a tym samym podtrzymując nową częstotliwość, nowy stan wyższej świadomości i wielowymiarowości. Kiedy utrzymujesz większe Światło i pakiet zaawansowanej genetyki w polu bio-energii, wtedy zgodnie z zasadą rezonansu, umożliwiasz innym wibrować z większą częstotliwością i uruchamiać ich wewnętrzny potencjał oraz boskie dziedzictwo, co prowadzi do ich wznoszenia.

Głównym procesem, jakiego doświadczasz, kiedy przechodzisz przez proces wznoszenia jest emocjonalne oczyszczenie. Ponieważ emocjonalny ból i brak równowagi są odpowiedzialne za stany chorobowe, wielu doświadcza stanów chorobowych lub fizycznego wyzwolenia ze swoich ciał. Niektóre z tych oczyszczeń mają źródło karmiczne, inne genetyczne lub pochodzą od duchowych przodków. Niektórzy z nas, pracowników Światła, zdecydowali się usuwać stany nierównowagi w zbiorowości lub określonej grupie i będą czuć ten przepływ energii przemiany, ponieważ istota energetyczna działa jako kosmiczny system filtrujący większą zbiorowość.

Celem tego cyklu artykułów jest poinformowanie czytelnika o dynamice, jakiej doświadcza obecnie, gdy energie przyspieszają, i przygotowanie go na możliwość doświadczenia bardziej wyrazistych objawów fizycznych, aby mógł podejść do nich z bardziej neutralnej pozycji. Nie chodzi o to, aby cię zaalarmować, lecz o to, abyś w takich chwilach podejmował/podejmowała odpowiedzialne i świadome decyzje. Wielu problemów można uniknąć, kiedy ma się świadomość i poświęci się nieco czasu, aby uzdrowić się oczyszczając emocje i słuchając własnego ciała, kiedy będą potrzebne dane techniki uzdrawiania. Duch dał nam wiele narzędzi ułatwiających wznoszenie, aby wspomóc naszą ewolucję w najprostszy możliwy sposób. Proście o pomoc, a będzie wam dana!

Niektóre objawy transmutacji, co do których lekarze rozkładają ręce, ponieważ nie znajdują przyczyn:

Ciśnienie czaszkowe i bóle głowy, skrajne zmęczenie, rozgrzewanie się ciała fizycznego, nudności, zawroty głowy, zapominanie, drażliwość, bezsenność, bóle stawów, bóle mięśni, skurcze mięśni w nogach i ramionach, objawy grypopodobne, doświadczenia ze strony kundalini, biegunka, zły humor, wysypki skórne, mrowienie w częściach ciała, konkretne odmienne niż dawniej odczuwanie poszczególnych narządów (lub jednego) wewnątrz ciała, zmiany świadomości przestrzeni, niezdarność, poczucie rozgorączkowania, uczucia bycia i nie bycia w jakimś miejscu, utrata ostrości wzroku, utrata pamięci, zmiany związane z ciałem i włosami na głowie, utrata zdolności koncentracji, uczucie, że się wstaje i porusza zbyt szybko i to powoduje zawroty głowy, poczucie, że nie można niczego osiągnąć ponieważ brakuje czasu, nagle pojawiające się i nagle znikające napady niepokoju.

Ponadto ciało może często doświadczać przypływu ciepła i rozbłysków energii, co nie jest odczuciem komfortowym. Przesunięta termodynamika ciała i rozmiar światła padającego na pole ciał, czy niektóre z doświadczanych objawów są po to, aby zapobiec rozerwaniu ciała fizycznego wskutek intensywności światła. Można też doświadczać budzenia się co 3 godziny lub przerywanego snu, kiedy jesteśmy ponownie kalibrowani - nocą ciało pracuje energetycznie. Zwiększa to poczucie niepokoju i zmęczenia rano.

Trzeba pamiętać, że w tym okresie możemy być podatni na emocjonalne urazy, dlatego trzeba raczej izolować i szanować swoje ciało, dawać jemu nieco dobrego ruchu, pracować z nim fizycznie i energetycznie oraz dostarczać sobie powody do śmiechu.

 

Lisa Rene: CZYM JEST WZNIESIENIE (cz. II)

Oryginalny tekst: EnergeticSynthesis.com 
tłumaczenie: Teresa Serafinowska
Przyjrzymy się znaczeniu wzniesienia, i dlaczego my, istoty ludzkie żyjące na wznoszącej się planecie, będziemy doświadczać objawów fizycznych, mentalnych i emocjonalnych oraz będziemy musieli zmienić styl swojego życia.

Wzniesienie jest zmianą częstotliwości i zmianą stanu skupienia świadomości. Wzniesienie jest przeniesieniem świadomości z jednej rzeczywistości do drugiej. Ponieważ rzeczywistość jest wymiarem, to to, czego my dokonujemy, jest w istocie pełnym przesunięciem wymiaru. Aby przejść przez tę zmianę, musimy dostosować sposób myślenia i bycia do tego, co jest zgodne z celem duszy i prawdziwej boskiej istoty.

Wznoszenie jest złożoną mechaniką kwantową regulującą przepływ świadomości w czasie i przestrzeni. Świadomość jest energią, zaś energia jest inteligentną świadomością. Kiedy energia się przesuwa, to samo dzieje się ze świadomością. Jak wiemy, czas i przestrzeń na planecie Ziemi wciąż ulegają zmianie, a my przenosimy się do przyszłej linii czasu. Poprzez systematyczną ekspozycję planety na aktywacyjne częstotliwości różnych ciał gwiezdnych, ta jest transformowana do wyższych poziomów wymiarów i częstotliwości bytu. To zmusza jej wszystkich mieszkańców do przesuwania się wraz z częstotliwościami planety i dostosowywania do zmieniających się energii. Każdy człowiek posiada wkodowany unikatowy indywidualny plan i tempo ciągłego dostrajania się do częstotliwości planety. Niektórzy zestroją się z częstotliwościami, które przejawiają się na planecie, zaś inni nie. Wybór zależy od każdego z osobna i każdy sam ponosi za to odpowiedzialność. Można w tym uczestniczyć lub nie. Wszystko, czego potrzeba w procesie wznoszenia, to uczestniczenie w nim na dostępnym poziomie.

Wielu z nas zostanie poddanych kompletnemu demontażowi i usunięciu wszystkich struktur ustalających tożsamość osobowości takich jak: związki międzyludzkie, kariera i stan posiadania. Wielu ulegnie jeszcze bardziej, przechodząc przez proces duchowego koczownictwa i życia poza akceptowalną społecznie kumulacją materializmu. Można zostać pozbawionym wszystkich rzeczy i posiadłości, które mają wpływ na zniewolenie przez obiekty materialne, oraz zmuszonym do przekształcenia systemów wartości. Pojawi się nowy system paradygmatów, który ceni siłę życiową, uwalnia natomiast od systemu wartości bazującego na materializmie i okradaniu planety z zasobów ludzkich oraz materialnych.

Obecnie przechodzimy przez fazę przejściową poszerzania do poziomów doświadczania wyższej świadomości, stając się wielowymiarowymi istotami ludzkimi żyjącymi na tej planecie. Teraz ludzie muszą poznać, co to są wielowymiarowe środki, i że wiele objawów, jakich doświadczają, to przejawy wielowymiarowości. To jest koniec cyklu ludzkiej ewolucji na Ziemi, znany również pod określeniem końca kalendarza Majów, związany z końcem 2012 roku, a później z cyklem czasowym. Podczas tej fazy cyklu wznoszenia, ludzie doświadczą wielu różnorodnych objawów fizycznych, mentalnych i emocjonalnych – w miarę przesuwania do wyższych wzorców częstotliwości. Jeśli nie zna się kontekstu tych zmian na planecie i ich wpływu na życie osobiste, takie objawy mogą być niezrozumiałe, a nawet przerażające. Ważne jest, aby być poinformowanym o większych wydarzeniach na planecie, ponieważ dzięki temu proces osobistego wznoszenia i życia staje się o wiele łatwiejszy. Zamiast przyczyniać się do planetarnej eskalacji zamieszania i chaosu, można podarować sobie pokój i harmonię, dzieląc się tymi dobrodziejstwami z innymi na planecie. To jest czas, kiedy można zyskać wolność i poczucie niezależności.

PODSTAWOWE INFORMACJE O CYKLU WZNOSZENIA 
Wznoszenie jest związane z wprowadzaniem częstotliwości z poziomów Światła, sił istniejących na płaszczyznach ciał duchowych (wielowymiarowych boskich Jaźni), które schodzą w materię i zakotwiczają się w fizycznej rzeczywistości. Wznoszenie jest równocześnie podnoszeniem częstotliwości wzorców energetycznych utrzymywanych w trójwymiarowej przestrzeni, które w warstwach planetarnego i ludzkiego pola bioenergetycznego aktywują zestaw instrukcji matrycy DNA. To inicjuje łańcuch zdarzeń, który powoduje całkowitą przemianę oraz transmutację różnych wzorców i programów przechowywanych w energetycznych szablonach, związanych z ewolucyjnym cyklem podróży ludzkiej Duszy. Po aktywacji te wzorce się zmieniają, przeinstalowują i oczyszczają z warstw doświadczeń zakodowanych w pamięci wszystkich komórek ciała jako energetyczne wibracje. Wtedy, w ramach procesu przebudzania, wyższa percepcja sensoryczna może działać w trybie online, i zaczynają się rozwijać nowe zmysły oraz inne postrzeganie rzeczywistości. Często ludzie mają wrażenie, że coś w ich życiu jest nie tak, są niezadowoleni lub czują, że mają specjalne zadanie, lecz nie mogą rozpoznać, co to jest. Niektórzy zaczynają postrzegać istoty z innych wymiarów, doświadczać kontaktów z „obcymi” lub komunikować się z innymi formami inteligencji, lecz nie mają punktu odniesienia do tego, co się z nimi dzieje. Inni mogą ciągle postrzegać kody numeryczne lub różne symbole. Mogą obawiać się ludzi wokół siebie myśląc, że ci potraktują ich objawy wznoszenia jak przejawy niepoczytalności lub szaleństwa. Dlatego jest oczywiste, że to, co dzieje się na planecie, musi zostać ujawnione i uświadomione szerszej publiczności.

Ponieważ każdy organizm ludzki jest wyjątkowym holograficznym projektorem świadomości, każda osoba ma własny system mentalnych przekonań bazujących na bezpośrednich doświadczeniach życiowych i socjalnych motywacjach. Większość ludzi na Ziemi jest zmuszona do używania węższej świadomości wymiarowej, jakby nosiła trójwymiarowe okulary, za pomocą których ktoś kontroluje ich postrzeganie bezpośrednie. Na planecie ma miejsce schizma w doświadczaniu osobistej i zbiorowej świadomości, nazywana oddzieloną częstotliwością. Ten rozłam zachodzi pomiędzy nieświadomością a budzeniem ludzkiej populacji. Projektor świadomości przebudzenia jest zwrócony ku postrzeganiu wyższych poziomów wymiarów, zaczynając się przesuwać w celu uzyskania wielowymiarowej istoty ludzkiej. Ci, którzy nie doświadczyli przebudzenia lub odmawiają uznania konieczności zmian przez przesunięcie paradygmatu, nie doświadczą takich samych objawów, i dlatego nie mogą się odnieść do doświadczeń tego typu. Kiedy ludzie czegoś nie rozumieją, zwykle czują się zagubieni lub zalęknieni, i z tych powodów mogą być wrogo nastawieni do osób, które doświadczyły przebudzenia. Siła drapieżcy potrzebuje do życia strachu i wykorzysta strach, aby przejąć kontrolę. Nieświadomi ludzie nie wiedzą, jak spożytkować własną energię i dostrzec myśli, które mogłyby uczynić z ich ciał narzędzia dla drapieżcy.

Wielu z nas, żyjących na planecie gwiezdnych dzieci lub z rodziny indygo, zgodziło się ukończyć poziom duchowego oczyszczania nie tylko dla siebie, lecz także dla przodków i linii genetycznego pochodzenia. To ujawnia się w formie zmagazynowanych w ciele blokad energii o niższych częstotliwościach, a także jako konfrontacja z ciemnym drapieżnikiem skrywającym się wewnątrz i w środowisku. Kiedy zaczniesz świadomie uczestniczyć w reedukacji, przeprogramowaniu myśli i zastosujesz oczyszczające zabiegi energetyczne, będziesz bardziej skuteczna / skuteczny. Kiedy uczestniczysz w swoim duchowo – energetycznym rozwoju, możesz otrzymać jeszcze większe wsparcie. Gdy masz warunki do potrzebnych intensywnych zmian, stajesz w obliczu wewnętrznej i zewnętrznej ciemności, co jest konieczne podczas wznoszenia lub przebudzania, natomiast chaos i lęki ulegają rozpuszczeniu.

WZNIESIENIE POLEPSZA JAKOŚĆ ŻYCIA

Moim celem jest poinformowanie czytelnika o dynamice, z jaką mamy obecnie do czynienia, a kiedy energie przyspieszą, o dodatkowym przygotowaniu. Daję Wam wsparcie, a każdy niech wykorzysta to, co na niego podziała, poza tym świadomość będzie Was kierowała intuicyjnie. Gdy ktoś żyje w dezorientacji, z zagraconym umysłem, na ogół czuje się nieszczęśliwy. Nikt nie musi cierpieć, zwłaszcza gdy zna szczegóły procesu wznoszenia, reedukacji w celu przeprogramowania umysłu i wiele narzędzi dostępnych na tej stronie.

Te informacje nie mają nikogo zaalarmować, są przekazywane w celu wykorzystania jako narzędzie do przejęcia odpowiedzialności za siebie i za wszystkie wybory, jakie trzeba będzie podjąć. Będziemy przechodzić zmiany modyfikujące życie, które mogłyby być traumatyczne, gdybyśmy nie przygotowali ciała mentalnego i fizycznego, aby je zrozumieć. Każdy z nas będzie zobowiązany do transformacji siebie przez proces duchowej reedukacji i odzyskiwanie siebie ze stanu bycia kontrolowanym przez narcystyczne ego. Pozbywamy się indywidualnej świadomości trzeciego wymiaru (służba sobie) i przenosimy się do świadomości grupowej, która wymaga zmiany do stanu służby polegającej na wyrażaniu wewnętrznego ducha i prawdziwej Jaźni (służba wszystkim / jedności).

Kiedy jest się świadomym i poświęci się czas, aby się uzdrowić, oczyszczając się emocjonalnie i słuchając swojego ciała, które czasem potrzebuje innych technik uzdrawiania, można uniknąć lęków oraz traumy wynikających z zamieszania. Otrzymaliśmy wiele narzędzi dla naszego wzniesienia, mogących wspomóc i wesprzeć ewolucję w najprostszy możliwy sposób. Jednak jesteśmy zobowiązani do tego, aby się doszkalać i uczestniczyć w rozwoju własnej świadomości, a także korzystać z okazji, jakie zostały nam dane. Kiedy już przekształcisz się z istoty żyjącej w chaosie do stanu klarowności, Twoje życie stanie się zsynchronizowane z wewnętrznym duchem, stworzysz większy spokój, zaczniesz spełniać swoje cele, a Twoja świadomość przemieni się w światło. Strach i jego wzorce nie będą miały wpływu na podejmowane przez Ciebie decyzje. W zasadzie to uwolni Cię od przeżywania bólu związanego z niższymi wibracjami na planecie, mimo tego, że będą Cię otaczali inni ludzie nadal żyjący z tym cierpieniem. Celem jest wolność, i możemy osiągnąć duchową wolność teraz, w trakcie tego cyklu wznoszenia.

ZROZUMIENIE PROCESU WZNOSZENIA

Dlaczego zrozumienie tego procesu jest ważne?

Aby przejść przez te zmiany, trzeba się przygotować i dostosować własny sposób myślenia oraz dostroić się do celu własnej duszy, a także do istoty boskiej. Poddanie się i akceptacja to dwie główne cechy, trzeba pozwolić się im przeniknąć w celu ułatwienia sobie procesu. Kiedy usuwasz stare wzorce zachowań i myśli nie służące duszy, uświadamiasz sobie przekonania i zachowania, które istnieją w Tobie jako zaburzenia – znając je, musisz podjąć kroki, aby je zmienić lub się ich pozbyć. Ten proces wydobędzie Twoje najgłębsze lęki, przekonania i ograniczenia oraz stare wzorce bólu prowokując wydarzenia, które sprowadzą je do Twojej świadomości, tak że możesz je rozpoznać, rozwiązać i uleczyć. Niektóre z tych problemów powstały w linii rodu lub zostały odziedziczone i mogą wydawać Ci się dziwnie znajome, kiedy je sobie uświadomisz. Ważne jest, aby pamiętać, że przeżywając na tej planecie ostatni cykl ewolucyjny, nie jesteś tylko indywidualnym umysłem, lecz masz również implikacje umysłu karmicznego i zbiorowej (nie)świadomości. Możesz przeformułować fakty w umyśle na bezosobowe i oderwać je od identyfikacji z daną kwestią, która wypłynęła na powierzchnię w celu usunięcia z ciała. Doceń i uznaj swoje światło za to, że zaakceptowało zadanie związane z tym oczyszczeniem oraz za to, że nie chce go zatrzymać na własność.

Robiąc to wielokrotnie, oczyścisz ciało emocjonalne i energetyczne z długo utrzymywanych urazów, przekonań i lęków, które utrudniały Twoją zdolność do poznania prawdziwej istoty oraz wniesienia w życie większego spokoju. Gdy ciało emocjonalne jest oczyszczone ze starego bólu i urazów, następuje oczyszczanie blokad energetycznych z ciała fizycznego. Kiedy te blokady są klarowane i usuwane, ma to również wpływ na wspomnienia przechowywane w komórkach ciała, co oczyszcza Cię z blokad rodowych, które spowodowały uraz lub ze wspomnień dotyczących niezaleczonych konfliktów z linii czasowych z przeszłości, teraźniejszości i przyszłości.

To wszystko dzieje się równocześnie we wszystkich warstwach pola bioenergetycznego, kiedy zachodzi każde z tych oczyszczeń. W rzeczywistości następuje pełne oczyszczenie i uwolnienie od bolesnych wydarzeń przechowywanych jako wzorce w ciele i rejestrze duszy oraz pamięci komórkowej. I to jest bardzo inspirujące, gdy zdajesz sobie sprawę, jaki to będzie miało wpływ na ludzkie doświadczenie, kiedy pójdziesz do przodu!

ODNALEZIENIE CELU DUSZY

Jak odnaleźć cel swojej duszy związany z wznoszeniem?

Aby przejść przez te zmiany, trzeba się przygotować i dostosować własny sposób myślenia do tego, co jest zgodne z życiem w harmonii z celem duszy i prowadzeniem przez prawdziwą boską istotę. Ego musi wznieść się z kontroli nad fizyczną osobą, a kiedy zostanie rozbrojone i gdy nastąpi emocjonalne uzdrowienie, staniesz się istotą przebudzoną – i to jest Twoje podstawowe zadanie na Ziemi. Nie można rozdzielić duchowej Jaźni od materialnej Jaźni – obie muszą być połączone i spójne.

Kiedy wchodzisz w proces przebudzania, oznacza to, że inteligentna dusza oraz jej częstotliwość zaczynają przepływać i inicjować pole inteligencji w osobistym polu energii. Kiedy to się dzieje, możesz zacząć odczuwać i postrzegać swoją rzeczywistość zupełnie inaczej. Byt nie odczuje dostosowania do duszy i boskiego celu, dopóki nie zacznie rozróżniać pomiędzy paplaniną ego a inteligencją duszy. Dusza komunikuje się w sensorycznych odczuciach, poprzez bezpośrednie poznanie, a nie przez niższe ciało mentalne. U większości ludzi na wcześniejszych etapach, to jednak skonfundowane ego mówi przez umysł na temat celu duszy, a w rzeczywistości informacje powinny pochodzić bezpośrednio od inteligencji serca / duszy. Wszyscy musimy wiedzieć, że ciałem fizycznym tak naprawdę kieruje wola boża a nie osobiste ego.

Dusza zawsze pomoże Ci komunikować się z sercem i nauczyć się samodzielności. Jedynym sposobem, aby ego utraciło chęć kontrolowania umysłu oraz wpływania na życie i jego wyniki, jest bezpośrednia możliwość nauczenia się, jak pozwolić odejść wszystkiemu, do czego jesteś przywiązana / przywiązany i w pełni zaufać Bogu. Jednak gdy nauczysz się regulować poziom ego do jego prawdziwej duchowej natury, Twój proces wznoszenia pójdzie znacznie łatwiej, ponieważ wtedy możesz żyć w zmieniającym się środowisku bez żadnych oporów. Po dostrojeniu się do serca i zdyscyplinowaniu kontroli ego nad życiem, cel duszy stanie się jasno określony, bez najmniejszego wysiłku. On Ci się po prostu objawi, a wtedy Twoim zadaniem będzie podążanie za wskazówkami i słuchanie serca. Wiele razy te wskazówki będą sprzeczne z logiką, jednak nauczysz się je rozpoznawać i ufać, poddając się wewnętrznemu Duchowi bez wahania.

WYZWANIA ŻYCIA

Jak przetrwać wyzwania szybko zmieniającej się planety?

Fizyka kreacji zmienia się w sposób, jaki istnieje w danym czasie i przestrzeni (jako koncepcja liniowa), a ponieważ mózg jest połączony z umysłem świadomym, aby liniowo doświadczać przestrzeni / czasu, to przejście naprawdę zapętla ludzki umysł! Większość ludzi, których obecnie obserwuję, jest przez te zmiany bardzo zdezorientowana, a to całe zamieszanie jest dla nich niezmiernie bolesne. Dlatego właśnie wypracowanie osobistych ram zrozumienia tego, co się dzieje teraz na planecie, jest ważne i kluczowe na obecnym etapie rozwoju, ponieważ trzeba utrzymać wewnętrzny spokój.

Podczas wznoszenia podstawowe znaczenie dla utrzymania osobistego zdrowia psychicznego i przyswajania aspektów transformacji ma nauka języka Ducha i działanie w zgodzie z właściwym czasem! Kiedy opuszczamy mechanikę trzeciego wymiaru przenosząc się na wyższe poziomy duchowe i wymiary dla nich odpowiednie, wtedy stare zachowanie oraz sposób, w jaki dotąd żyliśmy, już nie działa i nie będzie działać w przyszłości. To nie jest wymuszane ani nie można tego kontrolować. Myśli przewodnie zachowań, które są dla nas niezbędne w tym czasie, to zdolność adaptacji i elastyczność.

Każdego dnia, najlepiej rano i wieczorem, trzeba powtarzać pewne wskazówki, ćwiczenia czy techniki, które stanowiłyby połączenie / komunikację z wewnętrznym Duchem, które należy praktykować, aż nie zacznie się być żywą medytacją. Kiedy już przeprogramujesz ciało i umysł, który będzie w swoim naturalnym stanie i będzie w nim ustabilizowany, ten stan będzie podtrzymywany mimo zewnętrznego chaosu.

Proces duchowej ewolucji jest bardzo spójny, natomiast musi nastąpić pełny demontaż starych struktur, które były utrzymywane w iluzji dotyczących Twoich kwestii bezpieczeństwa i przywiązania. Kiedy zmienisz fizykę rzeczywistości, zostaniesz poproszona / poproszony, aby zmienić postrzeganie tej materialnej iluzji, tak aby X (cokolwiek jest tym X) było równe bezpieczeństwu i stabilizacji.

Gdy pojawiają się przy Tobie siły transformacji, na ogół w następnej kolejności musisz pracować nad polerowaniem diamentu duszy. Wiedza na temat kolejnych etapów jest niezwykle przydatna, aby ułożyć swój plan ścieżki ewolucji.

1. Demontaż ego: Prawo rozpraszania struktur oznacza, że jeśli jakaś struktura stworzona w Twoim życiu (energetyczna, rodzinna, związana z domem / pracą, pieniędzmi, wierzeniami) nie współbrzmi z celem duszy, zostaje uwolniona, usunięta lub przekształcona. W tej części procesu musisz to „puścić” i poddać się wyższej Jaźni. Ego - bardziej uwrażliwione na zmiany - będzie wstrzymywać uwolnienie, które uznaje za zbyt wielką stratę. To jest czas śmierci ego wskutek jego transformacji i ponownego zrównoważenia mocy danej lub wykorzystywanej, aby żyć. Przykład: jeśli ktoś oddał swoją moc i pozwolił się zniewolić przez pieniądze z powodu potrzeby stabilizacji i bezpieczeństwa (jak większość z nas, która ma w środowisku trzeciego wymiaru wszczepioną świadomość ubóstwa), zostanie pozbawiony tej zależności. Pieniądze nie są podstawą bezpieczeństwa, lecz Duch jest. W naturalnym stanie ludzkiego bytu to Duch jest pieniędzmi i obfitością, a pieniądze są wymienne za czas, energię i inne wartości. Teraz przekształcamy nasze przekonania dotyczące pieniędzy i wartości. Jesteśmy dostosowywani do naturalnego prawa obfitości, a ono zależy od naszego dostosowania do natury duszy. Ponieważ żyjemy zgodnie z celem i prawdą, dojdziemy do poznania większej obfitości, niż możemy sobie wyobrazić.

2. Prawo harmoniki: Wszystkie struktury energetyczne wystawione na osobiste pole człowieka produkują energetyczny rezonans lub dysonans. Kiedy polaryzacja jest, jak teraz, w polu wymiarów wzmacniana, wtedy jej efekty są przez nas bardziej zauważalne. Kiedy Twoje wibracje się zmieniają i poszerzają, siła programowania ego słabnie, a to, co wibracyjnie nie pasuje do Twojej energii, rozpuszcza się, odchodzi od Ciebie lub podnosi swoją częstotliwość dostosowując się do Twojej, albo buduje silny katalizator energii powodując wybuch z Twojego hologramu! Bardziej upraszczając - ludzie, miejsca czy rzeczy albo się oddalą albo eksplodują w chaosie, opuszczając daną strefę wpływów. To odcina te współuzależniające relacje lub okoliczności od możliwości naprawy czy nadziei na odrodzenie. Przykład: utrata pracy, utrata związku.

3. Przeprogramowanie: Twoja tożsamość zostaje pozbawiona dawnych przestarzałych przekonań i nastawia się na nowe postrzeganie siebie oraz na to, jak proces indywidualizacji jest widziany przez pryzmat duszy. Zaczyna się samoaktualizacja i uwalnianie licznych poziomów prawdy, aby istota duszy otrzymała wystarczające wyjaśnienia, subtelne nauki tajemnic Jaźni oraz wiedzę, kim naprawdę jesteś. Doświadczasz szeregu ćwiczeń edukacyjnych, takich jak testy, inicjacje i inne interakcje. Uczysz się dostrzegać mowę serca (duszy) i nabywasz umiejętność odsuwania na bok mowy umysłu. Intuicja staje się coraz silniejsza. W tym okresie możesz czuć się odizolowana / odizolowany i z powodu nadmiernego rozkojarzenia możesz mieć problemy z relacjami. Przechodzisz testy, czy potrafisz nie negocjować władzy jednostki lub czy wewnętrzna Jaźń uzna kompromis i zaakceptuje nowo uświadomione prawdy. Najtrudniejsze są pierwsze trzy fazy rozwoju, kiedy następuje oczyszczanie ładunku emocjonalnego i pozostałego po nim bólu. Kiedy Twoje emocje słabną, przesuwasz się do stanu neutralnego związku z rzeczami, które kiedyś powodowały u Ciebie wielki ból. Wtedy możesz zrozumieć, dlaczego te rzeczy miały miejsce w Twoim życiu, a potem będziesz w stanie obserwować te wydarzenia z akceptacją i wyższym zrozumieniem.

4. Weryfikacja: Jednostka może zacząć przyswajać nowe prawa dotyczące energii i nowe rzeczy związane z tajemnicami wewnętrznej Jaźni, których się nauczyła i wprowadziła do swego życia. Te cechy są obecnie dopuszczone do praktycznego doświadczania w codziennych przeżyciach w ramach egzaminu. To jest okres weryfikacji duchowych prawd i ich współbrzmienia z wnętrzem. Zaczniesz zadawać wiele pytań dotyczących celu Twojego życia i jak możesz istnieć jako prawdziwa Jaźń oraz jaką ona ma rolę na świecie. Czego się nauczyłam / nauczyłem? W jaki sposób połączę moją duchową prawdę z moim światem fizycznym? Czy będę się targować lub negocjować moje wewnętrzne prawdy dla zewnętrznego komfortu? Co jeszcze muszę odpuścić, co tworzy moje ograniczenia? Czy żyję w negacji? Czy muszę usunąć więcej ograniczających przekonań i przeprogramować swoje myśli? Co rości sobie do mnie prawo, a co nie? To jest doświadczanie nauki w celu weryfikacji rezonansu z osobistymi prawdami. Ten rezonans jest światłem przewodnim duszy i wyższej duchowej inteligencji. Jednostka uczy się puszczać i obserwować ten rezonans przez wymogi zewnętrznej rzeczywistości i postrzeganie zobowiązań.

5. Integracja: Poszukiwane przez Ciebie pojęcia prawdy, które były procesem intelektualnym, TERAZ się aktywują i zakotwiczają w mądrości komórkowej. Wykształcasz w sobie wyżej-zmysłowe postrzeganie, dzięki któremu zyskujesz emocjonalne i bezpośrednie zrozumienie stając się obserwatorem. Jako obserwator możesz teraz dłużej utrzymywać stan istoty wszechwiedzącej, a nie zaślepionej. Do świadomości ciała dołącza duchowy tłumacz i system komunikacji, i możesz wyczuć stałe połączenie z grupą, ze wszystkim. Jesteś teraz makro-kosmiczną orbitą wymieniającą i dającą energię siły życiowej w dwukierunkowym receptywnym kanale, a nie kanałem w jedną stronę próbującym się podłączyć i odbierać przesył. Zaczynasz przyswajać poziom mądrości, rozumiejąc jak mądrze kierować osobistą energią. Możesz zacząć przyswajanie własnego kawałka boskiego puzzla i możesz zrozumieć swoje miejsce oraz rolę na tym świecie. Tak zaczyna się uaktywniać spajanie z celem duszy i jej planem.

6. Plan duszy i aktywacja celu: To jest okres w procesie wznoszenia, gdy cel duszy staje się bardziej wyraźny i zaczynasz przyciągać wszystkie swoje zasoby, wiedząc, co musisz robić, by służyć temu celowi. Drzwi masz otwarte i łatwo Ci przez nie przejść. Podstawowym zadaniem staje się bycie w chwili teraz i nauczenie się, kiedy się wycofać, a kiedy wkroczyć do akcji. Zaczynasz dzielić się ze światem nową autentyczną formą siebie, stojąc w obliczu własnej prawdy i mocy. Punkt mocy jest utrzymywany w stanie neutralności wobec zdarzeń zewnętrznych. W tej fazie przechodzi się kolejne testy w celu utrzymania spójności z wewnętrznym rdzeniem wszech czasów. Czy znów będziesz zasypiać za kierownicą trójwymiarowego programowania, które powie Ci coś, co jest przeciwieństwem tego, co stanowi wewnętrzną prawdę? Czy utrzymasz swoją boską moc i zaufanie, gdy Twoja wiara jest poddawana w wątpliwość? Czy uwolnisz się od jakiejkolwiek potrzeby kontroli skutków? Uwolnisz logiczny umysł od potrzeby wiedzy? Będziesz słuchać inteligencji duszy i super świadomości? Czy zachowasz i utrzymasz właściwą boską moc? Czy zaburzysz siłę ego, gdy Twoja wzrastająca dusza powiększy zasoby świata?

Ważna uwaga: Kiedy po integracji celem duszy staje się czystość i obfitość, kolejne etapy procesu są wspierane przez siły Boskie. Stajesz się świadoma / świadom siebie i władasz sobą do takiego stopnia, że - wypełniając swój cel, żyjąc zgodnie z własną prawdą – służysz światu, a wszechświat wspiera swoim planem Twoją prawdę bez względu na to, co nią jest. Dlatego, kiedy jesteś w stadium przeprogramowywania, nie zaleje Cię nadmiar obfitości. Wyzwaniem jest nie tylko radykalna zmiana wibracji, lecz to że nie masz już czego przyciągać do pola energii, aby nie rozpraszać i nie odwracać się od procesu ucieleśniania się duszy.

Samozadowolenie jest najgorszym wrogiem człowieka. Każdy musi być elastyczny, aby wykraczać poza to, co może się wydawać ograniczeniem, aby uwolnić się od tych dostrzeganych ograniczeń. TY jesteś nieograniczonym Bytem. I uczysz się siebie, a także mistrzostwa duszy na tej fizycznej płaszczyźnie TERAZ. Zwróć uwagę na lekcje swojego życia, okaż wdzięczność za miłość i wsparcie, jakie otrzymujesz i IDŹ NAPRZÓD. Nigdy się nie poddawaj i wreszcie zobacz, kim naprawdę jesteś.

Dano nam możliwość bycia przewodnikami wznoszenia dla świata, wszechświata, omniświata i boskich sfer. Zmieniamy przeszłość, teraźniejszość i przyszłość wszystkich TERAZ. Jesteśmy zjednoczeniem tego świata zezwalającym niezliczonym formom życia w upadłych wszechświatach doświadczać żywego MATRIXA na nieskończone sposoby podłączone do jednego rozszerzającego się Źródła. To, jaka głębia leży w tych chwilach, wykracza poza nasze możliwości rozumowania. Kochaj i doceniaj to, kim jesteś jako Istota nieskończona.

 Cdn. (część III).