Wspiera Cię Niebo i Ziemia.


Strona ta wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji swoich usług i funkcji zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz samodzielnie dostosować warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

środa, 29 sierpnia 2012

Zrozumienie umowy dusz - część 2.


Zrozumienie umowy dusz


Część  2.


Zrozumienie umowy dusz. Część 2.

 

Wiedza na temat umowy duszy pomaga nam zrozumieć cierpienie

Bardzo możliwe, że nie byłoby tematu umowy duszy, gdyby nie powszechnie odczuwana potrzeba wytłumaczenia tragedii i cierpienia.  Temat ten pojawił się między innymi w związku ze zmianami na Ziemi.  SaLuSa skłania się ku naświetleniu kwestii umowy duszy, aby wyjaśnić, dlaczego w jej rezultacie cierpią niektórzy ludzie.

„Naturalne zmiany na Ziemi będą was nawiedzały zależnie od waszego miejsca zamieszkania.  Bądźcie jednak pewni, że my jesteśmy w pełni świadomi prawdopodobieństwa skutków i jesteśmy zawsze obecni, aby zmniejszyć szkody dla życia i zdrowia.  Niemniej Matka Ziemia ma przeprowadzić czyszczenie i jest to nieuniknione, że niektórzy z was będą w to wciągnięci.  Znajdziecie się tam, gdzie było zamierzone w waszym czasie końcowym      i wiedzieliście o tym, zanim inkarnowaliście” (1).

„Przypominamy wam, że tam, gdzie życie jest narażone na ryzyko i utratę, sposób, na jaki dusze opuszczają Ziemię, jest częścią ich umowy na życie.   Wielu z was odkryje, że jest to trudne do zrozumienia...  Trauma nagłej śmierci trwa krótko.  Zaraz potem dusze docierają na drugą stronę, gdzie pełni miłości pomocnicy przychodzą do nich tak długo, aż uzdrowiona zostanie reakcja emocjonalna” (2).

Druga okolicznością, która wywołała dyskusję na temat umowy duszy jest potrzeba wyjaśnienia życia w niedostatku i rozpaczy. One także służą  naszemu wzrastaniu duchowemu – mówi Mateusz.

„Zanim na całej Ziemi zapanuje pokój i harmonia, bardzo wiele dusz odejdzie z powodu tych samych przyczyn, jakie są teraz – choroby, głodu, ran odniesionych podczas wojny lub innych rodzajów przemocy, wydarzeń geofizycznych – tak więc liczba ludności będzie nadal malała z tych powodów.

Jakkolwiek te śmierci mogą wydawać się smutne, jest przeciwnie, ponieważ te doświadczenia dusz poza umową przedurodzeniową dają im duży skok do przodu, jeśli chodzi o duchowe wzrastanie.   Zawitają w Nirwanie, wiedząc że kiedy zdecydują się na inne życie na Ziemi, będą istnieć we wspaniałości i chwale odrodzonego świata, otoczeni stałą miłością jego mieszkańców (3)”.

Mateusz omawia niektóre szczegóły umów duszy, kiedy zwraca uwagę na radioaktywność, szczególnie skażenie zubożonym uranem.  Mówi do swojej matki, Suzy, która jest jego chanelerką.

Suzy: „Mateusz, przepraszam, ale czy wszyscy ci ludzie, którzy teraz lub w przyszłości zostaną skażeni promieniowaniem radioaktywnym, zdecydowali się na to w swoich umowach duszy?”

Mateusz: Dzieci i dorośli, którzy wybrali w swoich pierwotnych umowach wyniszczające choroby lub względnie krótkie życie, nie mają potrzeby szczegółowego określania choroby popromiennej jako przyczyny doświadczenia, na które się zdecydowali, o ile służy to celowi, jakim jest korzyść z tej umowy.

Dzieci urodzone z ciężkimi defektami fizycznymi i umysłowymi wybrały to swoje bardzo krótkie wcielenie, aby dokończyć doświadczenia trzeciego wymiaru, a jeśli ich rodzice mają w umowie, że nie muszą przechodzić przez to zmartwienie i wysiłek, mogą ją zmienić, aby jedynie pozwolić tym duszom przyjść na świat; jeśli zaś zdecydują, że nie chcą tego, wtedy wydarza się aborcja, poronienie lub martwy poród, i żadna z tych dusz nie jest osądzana.

Dzieci i rodzice, których doświadczenia w trzecim wymiarze dopełniają się w wyniku choroby popromiennej, wiedzą na poziomie duchowym, że ich następne wcielenie zdarzy się w czwartej gęstości lub wyżej, w przypadkach bardziej rozwiniętych dusz, które  przyszły jako „wolontariusze”, jak mówiłem w swoim ostatnim przekazie.   Z tego powodu te dusze zmierzają do przodu w swoim rozwoju, ponieważ cierpiały świadomie” (4).

W tym przypadku Suzy nadal odmawia przyjęcia wyjaśnienia Mateusza. W efekcie dyskusja rzuca światło na pojęcie karmy planetarnej.

Mateusz: „Matko, przez dociekanie, dlaczego dusza musi wytrzymać takie traumatyczne przeżycia jak te oraz ludobójstwo, głód, AIDS lub cierpienie z innych powodów, odpierasz moje wielokrotne wyjaśnienia, że są one potrzebne, by zrównoważyć inne doświadczenia życiowe”.

Suzy: Dlaczego dawno temu nie było tej potrzeby równoważenia?”

Mateusz: „Ziemia ciągle jeszcze funkcjonuje w czasie waszej cywilizacji podzielonej na przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, natomiast w continuum ci, których poznaliśmy jako cierpiących, w tym samym czasie powodują lub ignorują ból innych dusz a także rozkwitają w dobrym zdrowiu i radości – odpowiednio, w swoim ‘przeszłym’ i ‘przyszłym’ życiu.

Istnieje także karma planetarna, o której wie każda dusza na Ziemi przed narodzinami             i wybiera swoją rolę do odegrania, by ją wypełnić.  Położenie tych, którzy żyją w rozdzierających serce okolicznościach przejmuje współczuciem cały świat.  Światło tych uczuć i działań, których oni są przyczyną, pomaga podnieść Ziemię z trzeciej gęstości, gdzie kwitnie negatywność i ciemność” (5).

Nie jest łatwo słuchać tych uwag na temat cierpienia, lecz fakt, że są one trudne do wysłuchania nie umniejsza faktu, że mogą one być najczystszą prawdą.

Ostatecznie, nie jesteśmy pozostawieni z koniecznością przyjęcia naszej sytuacji karmicznej bez nadziei na wyrównanie.  SaLuSa i Mateusz mówią nam, że nasze umowy dusz mogą być ponownie negocjowane i zmieniane, jeśli nasze cierpienie jest dla nas zbyt trudne do zniesienia.

SaLuSa: „Każdy z was ma jakiś szczególny odcinek życia, który można renegocjować” (6).

Mateusz: „Petycja o zmianę umowy duszy jest składana na poziomie duszy, ponieważ tylko na tym poziomie można rozpoznać, czy okoliczności życia danej osoby są trudniejsze niż te, które zostały wybrane przed urodzeniem.  Te petycje są uwzględniane, jeśli cierpienie jest nadmierne” (7).

Wolna wola i umowa duszy

Jaka relacja zachodzi pomiędzy wolną wolą a ustaleniami umowy duszy?  SaLuSa potwierdza, że mamy wolną wolę na podstawie Boskiego Nakazu: „Najdrożsi, Bóg dał wam wolną wolę a zatem „zezwala” na wszystko, „co wybierzecie jako swoje doświadczenie”(8).

Wolna wola jest darem Stwórcy, który jest uświęcony i zarządzany przez Prawo Przyciągania. Ludzkie istoty czasami oskarżają innych lub Boga o swoje doświadczenia, lecz tak naprawdę te przeżycia są przyciągane do was przez wasze myśli i działania.  Jak jeszcze może działać wolna wola?” (9).

Nasz plan życia przedstawia sobą wybory, których już dokonaliśmy przed inkarnacją i napomina nas: „Twój postęp jest w twoich rękach, ale jak często ci przypominamy, ścieżka, którą wybierasz, jest jedną z tych, na które sie zdecydowałeś.  Jest to zgodne z wolna wolą, którą zostałeś obdarowany, tak więc nie jesteś ograniczany w swoich wyborach” (10).

Tak oto sytuacje, którym stawiamy czoło, wybieramy dowolnie, a teraz możemy także wybrać sposób, na jaki na nie zareagujemy.  SaLuSa mówi:

„Słyszymy pytanie niektórych ludzi, w którym momencie pojawia się wolna wola, lecz nie byłoby planu, jeśli nie ćwiczylibyście [wolnej woli] przed inkarnacją.  Wolna wola jest waszą stałą prerogatywą, lecz mając uzgodniony plan na wasze życie, jesteście przyciągani do tych ludzi i doświadczeń, które pomogą wam wypełnić [plan]. Wasi Przewodnicy są bardzo aktywni, utrzymując was na kursie, lecz ostateczne słowo należy do was” (11).

Mając wybrany plan waszego życia przed urodzeniem, jesteśmy teraz przedmiotem owego wyboru.  Ponieważ nie mamy pamięci dokonanych wyborów naszego planu życiowego, nie mamy doświadczenia wolnej woli podczas wydarzeń, które pojawiają się w naszym życiu. Lecz SaLuSa mówi nam, że rzeczywiście dokonaliśmy wyboru tych wydarzeń.

Czasami wolna wola innych ma pierwszeństwo nad naszą wolną wolą.  Na przykład, Mateusz mówi, że wolna wola planety, aby wznieść się, ma pierwszeństwo przed naszymi pragnieniami.

„Poprzednio prawo wszechświata zastosowane do tej sytuacji [wzniesienia Ziemi] bardziej bezpośrednio było jednym z tych dekretów, których żadna cywilizacja istot światła nie może zakłócać wyborami pochodzącymi z wolnej woli innej światowej populacji.  I to prawo z pewnością nie jest zmienione!  Tym, co jest zmienione, jest to, że nowa wolna wola Ziemi wybierze wzniesienie w upatrzonym przez siebie tempie, co daje jej precedens w byciu uhonorowaną przez Boga i przez Jego rozszerzenie, czyli zaawansowane cywilizacje, które pomagają naszej planecie” (12).

„Braterstwa światła przestrzegają praw wszechświata, które mówią, że tylko jeżeli dusza prosi o pomoc, inna cywilizacja może ją zapewnić.  Ziemia sama poprosiła i otrzymała pomoc zgodnie ze swoją prośbą” (13).

„Więcej niż pół wieku temu dusza Ziemi krzyczała o pomoc, tak więc jej planetarne ciało nie zniszczało i jest to jej wolna wola, by przetrwać, którą Bóg uszanował poprzez współpracę z nią istot światła wewnątrz planety i poza nią” (14).

Zatem mamy obecnie wolną wolę i możemy odpowiedzieć, jak chcemy na wydarzenia, które dowolnie wybraliśmy sobie dla doświadczania przed swym przyjściem na świat.

Inne okoliczności, które wydają się kolidować z wolną wolą, to automatyczne, sztywne reakcje na pewne wydarzenia.  Wiele razy dyskutowaliśmy o tym, że w obliczu bolesnych okoliczności często czynimy wybór tak mocny, że działa on jak ten, który Lisa Renee przy jakiejś okazji nazwała „programem kontrolnym”, a który ja nazywam „vasana”    ( vasana (sanskryt: podświadome skłonności)  lub nawykowe wzorce reagowania.  (15) Lisa mówi, że one również są częścią „planu inkarnacji”, który przynosimy do tego życia.

„Program kontrolny jest częścią planu inkarnacji i będziemy mieli wpływy jak chociażby wdrukowania magnetyczne (konfiguracje astrologiczne), które kontrolują sposoby, na jakie świadomość postrzega przez swoje soczewki, którymi są jej osobiste upodobania lub animozje.

Jest to podobne do ‘toru kolejowego’, który utrzymuje świadomość w ruchu poprzez strumień życia, z pewnym impulsem nadającym kierunek.  Było to wybrane przed urodzeniem i jest uważane za część waszych trzecio-wymiarowych uzgodnień, a jest to plan waszej fizycznej świadomości” (16).

Niektóre programy kontrolne są konstruktywne i zdrowe, a inne - nie. Część naszego planu życia będzie musiała uzupełnić te, które nie są.

Kiedyś określaliśmy sytuacje, z którymi spotykaliśmy się w życiu po prostu jako „karmę”       i wszystkie nasze reakcje jako przejawy „wolnej woli”. Lecz możemy zauważyć, że nie jest to takie proste. Sytuacje, z jakimi spotykamy się w życiu, są zdeterminowane przez umowę duszy lub plan życia, który negocjujemy sami z sobą przed urodzeniem, a nasze reakcje są zdeterminowane nie tylko przez wolną wolę, ale również przez programy kontrolne lub vasanas.

Nasze plany życiowe stają się przedmiotem dyskusji w większości wtedy, kiedy uderzają w nas niewytłumaczalnie tragiczne okoliczności.  Nasze programy kontrolne stają się przedmiotem dyskusji, kiedy odkrywamy, że zachowujemy się na sposoby, które przynoszą nam oraz innym więcej bólu niż przyjemności.

Cdn.

Przypisy


(1) SaLuSa, Aug. 6, 2010, at http://www.treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm

(2) SaLuSa, Oct. 29, 2008.

(3) Matthew Ward, “Essay on 2012,” Dec. 31, 2007, at http://www.matthewbooks.com/mattsmessage.htm

(4) Matthew’s Message, Apr. 28, 2006, at http://www.matthewbooks.com/mattsmessage.htm

(5) Loc. cit.

(6) SaLuSa, Sept. 14, 2009.

(7) Matthew Ward, Sept. 21, 2009.

(8) SaLuSa, Oct. 26, 2009.

(9) SaLuSa, Sept. 18, 2009.

(10) SaLuSa, Apr. 16, 2010.

(11) SaLuSa, Sept. 18, 2009.

(12) Matthew’s Message, July 16, 2004.

(13) Matthew’s Message, Feb. 8, 2004.

(14) Matthew’s Message, May 7, 2004.

(15) On “vasanas,” see the series “Time to Complete old Issues,” beginning with http://tinyurl.com/2dheoov and “Deconstructing ‘Me,’ Removing the Masks,” at http://tinyurl.com/2falpkx

(16) Lisa Renee, “The Still Point,” Energetic Synthesis, April 2009, at http://spiritlibrary.com/energetic-synthesis/the-still-point

Źródło: http://the2012scenario.com/spiritual-essays/

 

Tłumaczenie: Anna Bogusz-Dobrowolska

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz