Wspiera Cię Niebo i Ziemia.


Strona ta wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji swoich usług i funkcji zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz samodzielnie dostosować warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

piątek, 24 sierpnia 2012

Zrozumienie umowy dusz – Część 1.


Źródło: http://the2012scenario.com/spiritual-essays/

Zrozumienie umowy dusz, część 1.

 
 
Ostatnio omawialiśmy temat (1) ogólnego celu naszego życia, którym jest rozpoznanie siebie jako Boga.  Jest to nasze podstawowe zadanie. Wszystko, co wydarza się nam w ciągu życia i po nim jest z góry zamierzoną  pomocą, abyśmy rozpoznali swoją prawdziwą tożsamość.

Poznajemy tę tożsamość poprzez doświadczenie oświecenia, więc można powiedzieć w pewnym skrócie, że oświecenie jest celem życia.

Wszystkie formy życia zostały stworzone, aby dać Bezcielesnemu, Wszystkiemu Co Jest, i Jedynemu możliwość doświadczenia Siebie. Ilekroć forma życia uświadamia sobie swoją prawdziwą tożsamość, Bóg spotyka Boga.

Każdy ma swój plan życia

Przebieg każdego życia uzgadniamy przed urodzeniem się jako szczególne zadanie, które ma nam dać naukę.  Nasi nauczyciele nazywają zadanie, które otrzymujemy, naszą „umową duszy”, „szkicem” lub „planem życia”.

SaLuSa mówi nam, że „każda jednostka ma swój własny plan”. (2)  „Macie umowę na życie -mówi – której bardzo niewielu jest osobiście świadomych i spojrzawszy w przyszłość zaplanowało ją w odpowiedni sposób”.(3)  Zgodnie z tym, co powiedział Mateusz, tylko „względnie niewielka liczba Ziemian wie coś na temat umowy duszy”.(4)

Jak mówi SaLuSa, „plany życia są uzgadniane, zanim przyjdziecie do swojego ziemskiego ciała, a wasi Przewodnicy będą robić wszystko, co w ich mocy, aby zapewnić wam pomyślne spełnienie celu waszej inkarnacji”. (5) Kiedy mamy wypełniony plan swojego życia – mówi – opuszczamy Ziemię.

„Zwykle kiedy docieracie do zakończenia, jesteście gotowi do powrotu do wyższych wymiarów.  Miejcie świadomość tego, kiedy wasi najbliżsi lub przyjaciele opuszczają Ziemię i bądźcie szczęśliwi z ich powodu.  Oni nie odchodzą z waszego życia na zawsze, a grupy dusz będą się schodzić ponownie raz za razem”. (6)

Jakiś czas po śmierci zasiadamy ponownie z naszymi przewodnikami i sprawdzamy swoje czyny w trakcie wydarzenia, które na ogół nazywa się po drugiej stronie „Sądem”(7) W następnych częściach pokażę XX-wiecznego psychologa, Francesa Banksa, który przeszedł przez taki Sąd w planach astralnych. (8)

Tak oto nasze umowy duszy określają, jakie sytuacje przychodzą do nas, a nie, sposób, na jaki my na nie reagujemy.  Przy modelowaniu swoich reakcji na te dane nam sytuacje, wzrastamy w wiedzę o nas samych.

Czasami opanowanie jednej szczególnej lekcji może zająć całe serie wcieleń, SaLuSa informuje nas, że tylko uczenie się „powoduje przejście dalej i dodaje nam zrozumienia duchowego”. (9)  Niektórzy nauczyciele nazywają tę umowę duszy „szkicem”.  Na przykład, jest tutaj Damur z planety Antares, który mówi nam, że nosimy nasz szkic we wnętrzu.

„Wasz oryginalny boski szkic spoczywa w waszym wnętrzu i zawsze tam jest.  Przynosi on odpowiedzi na wszystkie wasze pytania o wszystko.  Tak, wszystko jest wewnątrz.  To wy jesteście odpowiedziami na swoje pytania.  I to wy pomagaliście wyznaczyć Wielki Plan, który odkrywacie w sobie”. (10)

Jedną ze sposobności do dyskusji na temat umowy duszy jest rozważanie przez nas przypadków naszego życia i dociekanie, jaką rolę grał w nich przypadek. Saul mówi: „Nie ma przypadków ani zbiegów okoliczności.  Każda okoliczność i każda sposobność, której doświadczacie podczas życia na Ziemi, została przygotowana lub zezwolono na nią przed waszą inkarnacją”.  (11)

SaLuSa podziela tę myśl: „Skoro jest to dla was jasne, że jesteście tutaj wszyscy, aby uczyć się dzięki swoim doświadczeniom, nic nie pojawia się na waszej drodze jako czysty przypadek”. (12)  Każdy aspekt waszego życia jest zaplanowany – mówi. (13) - Możemy odczuwać, że wielu z doświadczeń naszego życia nie przywoływaliśmy do siebie, ale zapewniamy was, że wszystkie one mają związek z waszym planem życia”. (14)

„Kiedy przechodzicie przez trudne realia życia – przypomina nam SaLuSa – dzieje się tak dla waszego zrozumienia duchowego i rozwoju”.  (15) Galaktyczni i duchowi nauczyciele mogą dostrzec te przypadki, które nas czekają – wyjawia.

Wydarzenia można przewidzieć z wyprzedzeniem, więc jest dość łatwo umieścić je tam, gdzie może z nich być największy pożytek.  Życie wydaje się skomplikowane, lecz w rzeczywistości staje się całkiem proste, kiedy zaczynacie odkrywać, że znajdujecie się na właściwym miejscu.  Wielce podobnie jest z ludźmi, którzy wchodzą do waszego życia, skoro także dzieje się to na mocy umowy i uzgodnienia”. (16)

Z tych przyczyn Saul zachęca nas do przyjmowania w życiu sytuacji, które wydają się jak źle podane piłki.

„Kiedy życie rzuca wam taką krzywo lecącą piłkę, chwytajcie ją! Nic w waszym życiu nie pojawia się przez przypadek; każde wydarzenie zostało zaplanowane i jest celowe. Jednakże, dopóki pozostajecie pogrążeni w iluzji, jest wam bardzo trudno przyjąć to,  a co dopiero zrozumieć, co ono stara się nam pokazać”. (17)

SaLuSa wyjaśnia te krzywe piłki jako karmę i mówi, że one ponownie są częścią naszego planu życiowego. „Przyczyny karmiczne mogą odnieść skutek, kiedy tylko schodzisz z kursu i jeżeli to się zdarza, wiedz, że jest to część twojej umowy, którą już uzgodniłeś”. (18)

Kiedy inkarnujemy, zapominamy o swojej umowie duszy

Jedną z okoliczności, które czynią egzystencję umów duszy trudną do wyobrażenia jest fakt, że wszystko to, co wydarza się przed przyjściem na świat, zostaje zapomniane, kiedy inkarnujemy.  Saul opisuje tę sytuację, kiedy odnajdujemy siebie.

 „Zaplanowaliście ścieżki swojego życia starannie, by dostarczyły wam lekcji, które sami sobie wybraliście, wiedząc, że kiedy wydarzą się, nie będziesz ich rozumiał.  W waszym ograniczonym stanie ludzkiej świadomości zrozumienie tego porządku jest niemożliwe, ponieważ życia wszystkich ludzi wpływają na siebie wzajemnie na miliony niezrozumiałych sposobów. (19)

Jestem poza moim ciałem i wiem, jak gęstym fizycznym pojazdem ono jest. Sama jego gęstość czyni trudności w przywołaniu duchowych wspomnień i jest to jeden z czynników, poprzez który zapominamy swej duchowej umowy, jak przedstawia to Mateusz.  Lecz dusza nadal wysyła do jednostki podpowiedzi na temat tego, jak można dokonać konstruktywnej decyzji.

Każda dusza inkarnuje wypełniona światłem oraz ma szczególną misję, którą wybrała przed narodzinami.  Niemowlę zna swą boskość i misję na ten czas życia zawartą w umowie duszy, ale wszystkie wspomnienia z tej wiedzy są zapomniane, kiedy dziecko dostosowuje się do gęstego ciała i adaptuje do oczekiwań rodziców; w miarę jak  dziecko dorasta, styka się również z wpływami innych autorytetów oraz rówieśników.

Zapomnienie, które istnieje tylko na poziomie świadomości, jest częścią wspaniałego projektu, który oferuje danej osobie doświadczenia dla nauki; przez cały czas dusza wysyła przesłania do świadomości w formie rozeznania, intuicji, instynktu i innych typów przewodnictwa w zgodzie z decyzjami zawartymi w umowie”.  (20)

Nawiązuję do sytuacji w innych okolicznościach.

„Każde niemowlę, czy to z doskonałym ciałem i władzami umysłowymi, czy  defektami fizycznymi lub tym, co nazywamy ‘upośledzeniem umysłowym’ rodzi się jako świetlista dusza lub świadomość Chrystusowa i w pełni jest świadoma decyzji przed-urodzeniowych. Ta świadomość na poziomie duszy pozostaje w najgłębszych ‘upośledzeniach umysłowych’; a w ludziach ze zdrowszymi umysłami owa świadomość wycofuje się wraz z przystosowywaniem się do funkcjonowania w gęstym ciele i zewnętrznych wpływów, takich jak wychowanie rodzicielskie, presja rówieśników, nauki akademickie i religijne i filozofie społeczne.  Wzrastanie duchowe wyrywa się spod zewnętrznych wpływów i ‘przebiega we wnętrzu’, więc przesłania duszy mogą dosięgać świadomości”. (21)

Jeśli mamy pełną wiedzę na temat naszej umowy duszy, naszego miejsca w grupie i wydarzeń z innych wcieleń, możemy odkryć, że świadomość jest przemożna.  Możemy być wręcz sparaliżowani przez wszystkie rozważania, z jakimi się zmagamy, jak informuje nas Saul.

„Jeśli mieliście wiedzę na ten temat, mogłoby być dla was niemożliwe zmierzanie waszą wybraną ścieżką, ponieważ bylibyście stale skoncentrowani na waszej pozycji i skutkach, jakie wywrze ona dla waszej grupy.  Wasze ścieżki są doskonale zaplanowane, więc konieczne wzajemnie działania wydarzą się w dokładnie właściwym momencie, pozwalając wam na całkowitą wolność wyboru właściwej odpowiedzi w tym momencie, kiedy to się wydarzy”. (22)

Zatem zapomnienie jest miłosierdziem, które pozwala nam odegrać wydarzenia tego życia kreatywnie i z większą szansą na wyciągnięcie z nich nauk.

(Ciąg dalszy w części 2.)

Przypisy

(1) Ostatnia dyskusja znajduje się w: “The Game of Life” at http://the2012scenario.com/16244-2/the-game-of-life/ See also “Life No Matter Where No Matter When,” at http://the2012scenario.com/16244-2/life-no-matter-where-no-matter-when/ and “To Know God is the Purpose of Life,” at http://the2012scenario.com/16244-2/to-know-god-is-the-purpose-of-life/


(3) SaLuSa, Oct. 21, 2009.

(4) Matthew’s Message, Feb. 7, 2009 at http://www.matthewbooks.com/mattsmessage.htm

(5) SaLuSa, May 19, 2010.

(6) SaLuSa, Sept. 14, 2009.

(7) Zob. “The Judgment: Evaluating Our Lives After Death,” at http://the2012scenario.com/2010/09/17/the-judgment-evaluating-our-lives-after-death/ ;”SaLuSa on Soul Contracts and the Judgment,” at http://the2012scenario.com/2010/09/18/salusa-on-soul-contracts-and-the-judgment/ “The Review vs. the Judgment,” at http://the2012scenario.com/2010/09/20/the-review-vs-the-judgment/

(8) Podejście Mateusza do “szkicu życia” jest bardzo podobne do podejścia Frances Banksa. Zob. Poglądy Mateusza na: http://the2012scenario.com/2010/09/18/the-judgment-matthew-ward-on-the-lifeprint-review/

(9) SaLuSa, Aug. 9, 2010.

(10) Damur z Antares, May 28, 2009, poprzez Zilanthrah, na: http://www.telepathycourse.com/zilanthra/damur-of-antares-through-zilanthrah-05.-28.-09.html .

(11) Saul, July 22, 2009 at http://johnsmallman.wordpress.com

(12) SaLuSa, May 19, 2010.

(13) SaLuSa, Sept. 18, 2009.

(14) SaLuSa, June 15, 2009.

(15) SaLuSa, Aug. 9, 2010.

(16) SaLuSa, Oct. 4, 2010.

(17) Saul, May 16, 2010

(18) SaLuSa, Sept. 14, 2009.

(19) Saul, May 16, 2010.

(20) Matthew’s Message, Sept. 11, 2010.

(21) Matthew’s Message, Dec. 21, 2008.

(22) Saul, May 16, 2010.

(Cd. w części 2.)

Tłumaczenie: Anna Bogusz-Dobrowolska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz