Wspiera Cię Niebo i Ziemia.


Strona ta wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji swoich usług i funkcji zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz samodzielnie dostosować warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

poniedziałek, 31 marca 2014

Rozpoczynają się nowe regulacje bankowe


Rozpoczynają się nowe regulacje bankowe: Zasada Volckera wchodzi do gry. Jutro zakończą się spekulacje

http://goldenageofgaia.com/2014/03/31/new-banking-regulations-begin-the-volker-rule-comes-into-play-tomorrow-ending-speculative-tradings/

Nadesłał Stephen Cook 31 marca 2014 r.

Stephen: Zasada Volkera Zasada, zgodnie z którą wszystkie banki amerykańskie muszą przestrzegać ściśle nowych przepisów regulujących ich działalność i zasoby, wejdzie w życie jutro, czyli  we wtorek 1 kwietnia 2014. Realizowana będzie  stopniowo aż do lipca 2015 r., ale zapoczątkuje  natychmiastowo wpływ nie tylko na system bankowy w USA, lecz i  na  globalny system bankowy -  w zakresie sprawozdawczości, przestrzegania przepisów, pokrytych funduszy, zarówno w USA, jak i poza.

Oto memo, które wysłano do wszystkich banków narodowych oraz stowarzyszeń oszczędnościowych z Biura Skarbca USA (US Treasury’s Office) przez Kontrolera Waluty (Comptroller of the Currency):

Dotyczy: Zasada Volckera.


Data: 25 marca 2014 r

Do: Dyrektorów generalnych wszystkich krajowych banków i federalnych stowarzyszeń oszczędnościowych, agencji  i ekspozytur, szefów departamentów i oddziałów, całego personelu rozpatrującego oraz innych zainteresowanych stron .


Opis: Regulacje końcowe


StreszczenieW dniu 10 grudnia 2013 r. Urząd Kontrolera Waluty (OCC),Rada Gubernatorów Systemu Rezerwy Federalnej (FRB ), Federalnej Korporacji Ubezpieczenia Depozytów, amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd i amerykańskiej Komisji  Kontraktów Terminowych w Handlu Towarami i Surowcami wydał wspólnie opracowane przepisy końcowe, aby wdrożyć punkt 619 z reformy i ustawy o ochronie praw konsumentów z Dodd - Frank Wall Street, zwany artykułem Volckera. Ostateczne regulacje zostały opublikowane w Rejestrze Federalnym w dniu 31 stycznia 2014 r., ze skutkiem od dnia 1 kwietnia 2014 roku.Banki krajowe (inne niż niektóre banki powiernicze o ograniczonym przeznaczeniu), oddziały federalne i stowarzyszenia oszczędnościowe oraz agencje federalne oddziałów banków zagranicznych (łącznie  banki) mają wymóg pełnego przystosowania swojej działalności oraz inwestycji do wymogów przepisów końcowych - do końca programu zgodności, który trwać będzie do 21 lipca 2015 r.Wyróżnienia

Ostateczne regulacje:                                                                                                                                     • zabronić bankom angażowania się w krótkoterminowe własne obroty określonymi papierami wartościowymi, instrumenty pochodne i opcje tych  instrumentów dla ich własnych kont.• nałożyć ograniczenia na inwestycje bankowe oraz inne wynikające z nich relacje, fundusze hedgingowe i fundusze prywatnych akcji.

 

• zapewnić wyłączenia dla niektórych rodzajów działalności, w tym działań związanych z tworzeniem rynku, gwarantowaniem emisji, zabezpieczeniem przed ryzykiem, obrotem zobowiązaniami rządowymi, działalnością firm ubezpieczeniowych oraz organizowaniem i oferowaniem funduszy hedgingowych i funduszy z prywatnych akcji.• wyjaśnić, że niektóre działania nie są zabronione, w tym działalność pełnomocników, maklerów lub powierników.• skalować wymagania jakościowe w oparciu o takie kryteria jak wielkość oraz zakres działalności banku. Większe banki są zobowiązane do ustalenia szczegółowych programów zgodności a ich dyrektorzy generalni muszą wydać oświadczenie dla OCC,  że programy banku są zaplanowane w ten sposób, aby osiągnęły zgodność z końcowymi przepisami. Mniejsze banki zaangażowane w skromniejsze działania podlegają uproszczonej wersji programu zgodności.

 

Banki z aktywami i zobowiązaniami handlowymi na co najmniej 50 000 000 000 (50 miliardów) dolarów będą zobowiązane do raportowania wskaźników służących monitorowaniu ich dopuszczalnych działań handlowych. Banki te muszą:                                                                                                                            • zacząć codziennie mierzyć i rejestrować wymagane wskaźniki, rozpoczynając od dnia 1 lipca 2014 r. i zgłaszać do OCC swoje codziennie rejestrowane wskaźniki w okresie od lipca 2014 r. do 2 września 2014.• kontynuować w roku 2014 podawanie danych wskaźników dla każdego miesiąca kalendarzowego, w terminie 30 dni od końca miesiąca tegoż roku, chyba że OCC powiadomi na piśmie, że sprawozdawczość będzie prowadzona na innej podstawie..• poczynając od informacji na temat miesiąca stycznia 2015 r. wskaźniki sprawozdania należy podawać w terminie 10 dni od zakończenia każdego miesiąca kalendarzowego, chyba że OCC powiadomi na piśmie, że banki muszą sprawozdawczość prowadzić na innej podstawie.Uwaga dla banków wspólnotowych
Banki, które nie angażują się w zabezpieczenie działalności lub inwestycji, nie muszą ustanawiać programu zgodności na podstawie ostatecznych regulacji. Zwolnienie to rozciąga się na działalność handlową w pewnych zakresach rządowych i samorządowych . Mniejsze banki posiadające całkowite skonsolidowane aktywa o wartości 10 miliardów dolarów lub mniej, zaangażowane w skromniejsze własne działania handlowe na własny rachunek, podlegają uproszczonej formie programu zgodności. Banki te mogą spełniać swoje zobowiązania w ramach ostatecznych regulacji, łącznie z istniejącymi zasadami i procedurami odnoszącymi się do wymogów końcowych przepisów. Te zasady i procedury powinny być odpowiednie do rozmiaru, zakresu i stopnia złożoności banków .


Karen Salomon
Zastępca Głównego Radcy OCC


Pod poniższym adresem można przeczytać całą liczącą sobie 271 stronic zasadę Volkera, zatytułowaną: Zakazy i ograniczenia własnego obrotu i niektórych udziałów w funduszach hedgingowych i prywatnych funduszach akcyjnych.:


 

 

Tłumaczenie: Anna Małgorzata Bogusz

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz