Wspiera Cię Niebo i Ziemia.


Strona ta wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji swoich usług i funkcji zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz samodzielnie dostosować warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

środa, 27 listopada 2013

Zrozumienie ewolucji duchowej – część 3.Zrozumienie ewolucji duchowej – część 3.

2 listopada


Wes Annac dla The Aquarius Paradigm

Ciąg dalszy części 2.

Zarówno nauka, jak i religia czynią znaczną krzywdę naszemu rozumieniu świata duchowego,  ponieważ religia podaje nam mylące informacje na temat nieba i naszego Stwórcy (Źródła), wiedza zaś spieszy, by obwieścić, że istnienie nieba nie jest możliwe, ponieważ nie jest ono uchwytne dla fizycznych zmysłów.

Pomimo to wiele jednostek pilnie pracuje nad połączeniem ludzkiego zrozumienia wiedzy, jak i ducha, szukając wyjść, które dopuszczą istnienie ducha, jak również powiększą naukowe zrozumienie faktu jego istnienia. Uczeni, którzy obecnie wyszydzają istnienie świata duchowego odkryją, że są wielce zainteresowani nowym paradygmatem połączonej wiedzy i duchowości, który zostanie rozpowszechniony.

Ludzie, którzy będą bardzo cenni dla ekspansji ludzkiego zrozumienia naukowego i duchowego, otworzą się na te tematy w sposób rozsądny, kierując się rozumem, i wniosą oni znaczny wkład w tym obszarze.

Ostatecznie cała ludzkość otworzy się na rzeczywistość duchową, każdy na swój, najlepszy dla niego sposób, a ludzkość jako całość odkryje, że czyni postępy z zaskakującą prędkością, od  kiedy będziemy w stanie uwierzyć w rzeczywistość duchową i pracować nad zdobyciem jak największej wiedzy na jej temat.

Skupienie na Wzniesieniu - Informowanie zbiorowości

Jest to ważne dla ludzkości, aby była poinformowana o istnieniu świata duchowego i o naszej zbliżającej się zbiorowej ewolucji ku niemu, ponieważ mimo że nasze wzniesienie jest przewidziane w harmonogramie, muszę podkreślić, że my wszyscy powinniśmy zrozumieć i być skupieni na jego przejawieniu się.

Wielu Pracowników Światła robi wszystko, aby zwiększać zasięg postępów w przebudzaniu ludzkości, lecz naszym ostatecznym celem jest robienie wszystkiego, co możemy, aby informować zbiorowość i czynić ją świadomą prawd naszej egzystencji.

Wszelkie zniekształcenia obecne w naszych poglądach na zrozumienie wyższych wymiarów i naszej mocy jak Stwórców otwierają drogę do zbiorowego zrozumienia wszystkiego, co pozostawialiśmy w zamknięciu, a naukowa interpretacja rzeczywistości duchowej uczyni nas zdolnymi, by zauważać rzeczy, o których nie myśleliśmy, że są możliwe.

Niezrozumienie ze strony większości religii polega na tym, że niebo jest miejscem, gdzie idziemy po śmierci, o ile trzymamy się szczególnych dogmatów. W wielu kręgach duchowych, podstawowy pewnik, że do nieba idziemy po śmierci, został zastąpiony ideą, że stale wzrastamy w drodze do nieba poprzez rozmaite żywoty, jakie przeżywamy na Ziemi.

Panuje przekonanie, że kiedy odrzucamy nasze ciała, wchodzimy po śmierci na plany metafizyczne, które są określone jako plany Nirwany. Możemy spotkać się w tych planach z naszymi utraconymi najbliższymi, porozmawiać ze znajomym bóstwem lub jakąś osobistością niebiańską i odkryć siebie jako tymczasowo nieskończonego w swoich metafizycznych możliwościach, zanim podejmiemy się przejścia do następnej inkarnacji (1).

Uważa się, że skoro ciągle mamy się uczyć, planujemy nasze następne wcielenia z poziomu Nirwany, zanim do nich przejdziemy.

Na ogół panuje pogląd, że w uzgodnieniu z naszymi wyższymi jaźniami zapisujemy najważniejsze wydarzenia, które mają przyjść do naszego życia, o ile damy przyzwolenie na działania, które podejmiemy w danym momencie.

Wzniesienie Ziemi jest faktem jedynym w swoim rodzaju, ponieważ jest to zbiorowe wzniesienie a zwykle można doświadczać tylu wcieleń, ile się potrzebuje, zanim nastąpi wzniesienie. Zależnie od tego, kiedy zakończy się swoją niższo-wymiarową ścieżkę Życia, można wznieść się bezpośrednio z poziomu fizycznego lub z poziomu eterycznego, po zakończeniu życia.

Jest przekonanie, że rozwój w świecie astralnym jest dużo wolniejszy niż na Ziemi, dlatego wcielanie się bezpośrednio na Ziemi i doświadczanie raptownego rozwoju, który jest charakterystyczny dla tego świata jest dla wielu ludzi preferowaną metodą wzniesienia.

Problem z duchowym zrozumieniem istniejący w większości religii polega na tym, że nie mają one wyrazistej  idei, że bardziej dorastamy do postrzegania nieba poprzez stały postęp w Życiach i doświadczeniach,  niż poprzez „zarabianie” na wstęp po śmierci.

Jedynym sposobem na „zarobienie” na niebo jest dorastanie do tego, na sposoby, które najbardziej do nas pasują, a nigdy nie jesteśmy osądzani na swoich ścieżkach. Jeżeli odbywałoby się to w pewnym okresie czasu, zostałabym zabita przez pewną instytucję religijną za każdą wypowiedź na rzecz tych idei, ponieważ byłabym widziana jako występująca przeciwko kościołowi.

Być może brak przyzwolenia ze strony religii na poglądy, które nie są ich własnymi jest największą i palącą kwestią, lecz odmawianie przyjęcia idei naukowych oraz rozszerzonych pojęć duchowych na temat naszej rzeczywistości i nieba, świadczy o tym, że większość religii nadal powstrzymuje swoich uczniów przed prawdziwym zrozumieniem nieba i naszego Stwórcy.

Być może w końcu zmieni się to, skoro ludzkość wzrasta  w coraz większym zrozumieniu rzeczywistości duchowej, lecz wiele czasu zajmuje dotarcie do punktu, gdzie jeśli chodzi o  rozumienie duchowości, będzie ono niczym niezakłócone.

Zapoczątkowanie zbiorowej ewolucji – Rozszerzenie naszej percepcji

Skoro ludzkość życzy sobie dalszej duchowej ewolucji, powstaje imperatyw, żebyśmy gromadzili się na masową skalę. Nie jestem w stanie tego wyrazić, jak bardzo jest to ważne dla nas jako ludzkości, abyśmy byli ponad nasze różnice postrzegania i zjednoczyli się, by podnieść wibracje zbiorowości, i jeśli będę musiała, zrobię kampanię przez następne sto lat, aby móc zobaczyć, jak właśnie to robimy.

Powrót do kwestii ważności, jaką ma dla każdego z nas odrzucenie z siebie tak wiele, jak tylko jest możliwe w naszym duchowym rozwoju i w pracy przebudzenia ludzkości, jest uzasadniona, ponieważ nieprzebudzony ogół nie może interesować się ważnością gromadzenia się razem.

Jak na chwilę obecną nasza populacja jest wielce podzielona i większość ludzi nie rozmawia na te tematy.

Niektórzy wolą być na tej drodze, ponieważ widzą siebie jako wyróżniających się spośród innych, z wielu powodów. Wszyscy jesteśmy skonstruowani z tej samej energii świadomości, lecz nasza podzielona zbiorowość jeszcze tego nie rozumie i nie może podnieść naszej wibracji planetarnej, aby współbrzmiała z wyższymi światami.

W moim przekonaniu podzielenie i pokonanie ludzi było celowe i zamierzone, aby powstrzymać nas od zrozumienia siebie i prawdy naszej egzystencji.

Będę nadal podkreślać ważność gromadzenia się razem i widzenia ponad naszymi różnicami postrzegania prawdziwymi, wyobrażalnymi zmysłami, ponieważ poziom Miłości  i ciepła, które możemy okazać każdemu, pomaga określić, gdzie się udajemy jako gatunek.

Oprócz tego gromadzenia się i jednoczenia na skalę masową, ważne będzie dla nas pogłębienie naszego zrozumienia rzeczywistości duchowej w takim stopniu, jak tylko jest to możliwe. Będziemy w tym wspomagani przez niczym nie zakłóconą wiedzę, która będzie nam dana w najbliższym czasie w odniesieniu do tych rzeczywistości i mogę przewidzieć, że ludzkość, ucząc się o nich, aktywnie przyjmie tyle materiałów dotyczących do tematu wzniesienia, ile jest możliwe.

Według mnie będzie to dla nas ważne, abyśmy tak robili. Sama wibracja planetarna i jak sposoby, na jakie wzajemnie siebie traktujemy, daje nam wiedzę co do kierunku, w jakim się udajemy jako gatunek, więc w każdym momencie potrzebne jest nasze zrozumienie, ponieważ ono w znacznym stopniu kieruje naszą percepcją.

Ciąg dalszy w części 4. Aby przeczytać całość, kliknij:  here.

Przypis:

(1) The Golden Age of Gaia zawiera nieprawdopodobny zbiór artykułów na temat życia po śmierci:— —

Wes Annac jest 20-letnim  przebudzonym poszukiwaczem i twórczą The Aquarius Paradigm – strony z codziennymi wiadomościami.

Aquarius Paradigm dostarcza codziennie wiadomości o treści duchowej i alternatywnej, jak również pisma Wes i otrzymywane przez nią przekazy od naszej Wszechświatowej Rodziny. Chodźcie i wypróbujecie nas!


Tłumaczenie: Anna Małgorzata Bogusz

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz