Wspiera Cię Niebo i Ziemia.


Strona ta wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji swoich usług i funkcji zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz samodzielnie dostosować warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

czwartek, 4 października 2012

Przekaz planetarny od Hathorów przez Toma Kenyona
Przekaz planetarny od Hathorów przez Toma Kenyona

 

AETHOS i nie-dwoiste stany świadomości

Przesłanie planetarne Hathorów przez Toma Kenyona

W tym przekazie chcielibyśmy omówić temat znaczącego związku pomiędzy manifestowaniem rzeczywistości a nie-dwoistymi stanami świadomości.

Umysł i świadomość

Jednakże, zanim zaczniemy, chcielibyśmy nakreślić różnicę pomiędzy terminami: świadomość a umysł - w jakim znaczeniu używamy tych słów.

Dla nas świadomość jest transcendentna wobec wszelkich przejawień i nie wiąże się z aktywnością nerwów w waszych systemach  nerwowych.  Poza tym, świadomość jest transcendentna zarówno w odniesieniu do czasu, jak i przestrzeni, tak jak wy je postrzegacie. i to dzięki wehikułowi waszej świadomości możecie podróżować poprzez wiry energetyczne, które wiodą poza ograniczenia wcielonego bytu.

Umysł, w naszym pojęciu, odnosi się do doświadczeń natury zmysłowej, mentalnej                  i emocjonalnej, przez które przechodzicie na skutek wyraźnych zmian w waszych systemach nerwowych.  W rzeczywistości, kiedy czytacie te słowa, stwarzacie ich znaczenie dzięki aktywności waszego fizycznego mózgu i układu nerwowego.  Tworzycie znaczenie naszych słów dzięki oknu waszego umysłu, lecz jednocześnie okno to jest stworzone, jak i ograniczone właściwościami waszego układu nerwowego.

Nasze przekazy posiadają kody lingwistyczne
a także w różnych miejscach w składni (porządku wyrazów) naszych komunikatów istnieją wiry-tunele czasoprzestrzenne, przez które można tymczasowo przekroczyć umysł i wejść do nieskończonej tajemnicy świadomości.

W jaki sposób oglądamy wyższe wymiary

W naszym doświadczaniu siebie bytujemy pomiędzy licznymi wymiarami świadomości              a pogłębiając poziom naszego osobistego rozwoju, przejawiamy się w od czwartego do dwunastego wymiaru.  Poprzez dziewiąty wymiar możemy przemieszczać się w formie antropomorficznej, która wygląda jak forma ludzka lub nasze ciało świetlne.

Kiedy przenosimy się do dziesiątego wymiaru, wszystkie połączenia z naszymi antropomorficznymi formami zostają rozerwane.  Stajemy się, z przyczyny wszystkich zamiarów i celów geometrycznymi, formami świetlnymi.  Kiedy robimy postęp w naszym osobistym rozwoju, możemy wyrazić siebie na wiele sposobów poprzez 10., 11. i 12. wymiar.

Każdy postęp świadomości niesie większe zrozumienie wewnętrznych połączeń wszystkich istot i wszelkich aspektów kosmosu.  Przedziwny paradoks egzystencji przypuszczalnie staje się  jasny, gdy wchodzimy do 10. wymiaru.

Wzajemna łączność i nie-dwoistość
Dzielimy się tą informacją, ponieważ coś podobnego wydarza się wam, kiedy przechodzicie do wyższych wymiarów swojej własnej istoty. Od 10. do 12 wymiaru świadomość wewnętrznych połączeń rozszerza się, jak i świadomość nie-dwoistości – Matki Wszystkich Rzeczy. Jest to rzeczywiście paradoks świadomości, o którym wzmiankowaliśmy wcześniej, i o nim właśnie mówiły wasze odwieczne filozofie.

Dla nas osiągnięcie nie-dwoistości nie jest końcowym przeznaczeniem, lecz raczej przygrywką do większego mistrzostwa i zrozumienia, jak stwarzać dobroczynne efekty.

W jaki sposób widzimy nie-dwoistość
W nie-dualnym stanie świadomości my, podobnie jak wy doświadczamy zanikania przeciwieństw.  W nie-dualnych stanach świadomości dualność – jaka jest doświadczana w względnej egzystencji – zanika, a my wchodzimy we wspaniałe doznanie ześrodkowanej świadomości i  spokoju.

W najgłębszych stanach nie-dwoistości jest jedynie czysta świadomość doświadczania siebie.

Jest to ważne, aby zdawać sobie sprawę, że nie-dualne stany świadomości są dla postrzegającego względne.  Tak więc, kiedy doświadczacie nie-dwoistości poprzez czakrę serca, możecie bardzo mocno doświadczyć bezosobowej miłości - głębokiego doznania kosmicznego połączenia.

Rzeczywiście, w tym stanie zjednoczenia pomiędzy nie-dwoistością a sercem, stajecie się zakochani i z przyczyny wszystkich zamiarów i celów zakochujecie się w kosmosie.  A w tym paradoksie serca stajecie się ukochanymi,  jaki i ukochanym  jest wszystko, co widzicie i czego świadkiem jesteście.

Chociaż jest to przepiękny stan świadomości, nie jest on czystą nie-dwoistością.  Kiedy przemieszczacie się wyżej, doświadczenia wyższych czakr związane z nie-dwoistością, zmieniają się.  Kiedy przebywacie w czakrze korony, nie-dwoistość jest doświadczana w swej czystej formie – czystej świadomości siebie.  W tych wyższych wymiarach nie-dwoistości nie ma doznania siebie osobowego.

Paradoksem jest to, że stworzenie rozwija się od najczystszych stanów nie-dwoistości do najbardziej spolaryzowanych stanów egzystencji.  Tak oto w waszej świadomości są dwa pozornie przeciwstawne stany względnej egzystencji (np. wasze  wcielenie w czasie i przestrzeni) i nie-dwoiste stany świadomości, w których wszystkie biegunowości I konflikty zanikają.

Z naszego punktu widzenia, jak już wspominaliśmy, te nie-dwoiste stany świadomości są przygrywką do większego mistrzostwa stworzenia i nie są końcowym punktem lub celem ewolucji.

Wzajemna łączność kontra Jedność

Czujemy, że tu należało by omówić temat różnicy pomiędzy wzajemną łącznością a pojęciem „jedności”.  Nie wydaje nam się, że można używać tych dwóch określeń zamiennie.  Jest na Ziemi wiele rozmaitych definicji słowa „jedność”,  i dlatego nie jesteśmy w stanie przekazać wszelkich subtelności i różnic.

Natomiast skupimy się na tym, co uważamy za podstawową różnicę.  Są osoby, które uważają, że wzajemna łączność jest tym samym co „jedność” i że kiedy wchodzicie w wyższe stany świadomości lub wyższe stany bytu, zanurzacie się w świetle, w którym znikają wszelkie różnice.  My tak tego nie widzimy.

Wzajemne powiązania lub wzajemna łączność jest rozeznaniem, że wszystkie istoty i wszystkie aspekty kosmosu są wzajemnie powiązane a jednocześnie istoty przejawiają swoje indywidualne różnice.  Różnice te są fascynujące i niezwykłe.  Czasami są one irytujące, a czasami bardzo wzbogacające.  Lecz różnice wchodzą w skład różnorodności przejawienia się rzeczywistości i nie są zbyteczne.

Jedną z trudności, jaką sprawiać może pojęcie „jedności”, jakże obecnie propagowane przez niektóre osoby ze społeczności New Age i Personal Growth (Rozwój osobisty), jest fakt, że te unikatowe różnice pomiędzy ludźmi są w jakiś sposób szkalowane
, ponieważ „wszystko to jest jednym". Energetyczne granice pomiędzy jednostkami mogą wtedy być lekceważone i często tak jest.  Co więcej, niektóre osoby używają swojego własnego systemu przekonań (np. „jedność” jako wymówka, by uniknąć osobistego rozliczenia i odpowiedzialności).  W naszym doznawaniu siebie we wszystkich wymiarach pozostajemy wyjątkowymi osobami a wyższe wymiary naszych istot nie zamazują naszej wyjątkowości, a nawet prezentują większe sposobności dla tworzenia.

Aethos

Teraz chcielibyśmy powiedzieć wam o sposobach dostępu do jednego z naszych największych skarbców kulturalnych, który my nazywamy: Aethos (wymawia się: AH-EE-THOS).  Aethos jest przepustowością świadomości zakotwiczonej w czystej nie-dwoistości.

Kiedy Hathor wchodzi do 10. wymiaru, jest tam wiele sposobności i sposobów na przejawienie się.  Niektórzy z nas wybierają na jakiś czas przyłączenie się do społeczności wibracyjnej.  Ta społeczność składa się z indywidualnych Hathorów przebywających w 10., 11. i 12. wymiarze. Osoby te wchodzą w nie-dwoistość z własnej woli i decydują się tam pozostać na jakiś okres czasu, w tej wibracji świadomości - dla korzyści innych istot.

Większość osób pozostaje tylko na jakiś czas w Aethosie, a zaledwie nieliczni nie sygnalizują zamiaru odejścia.  Kiedy jakaś istota wchodzi do Aethosa, wszystkie osobiste różnice idą na bok.  Istota, która jest w Aethosie nie ma imienia.  Cała osobista tożsamość zostaje zastąpiona przez całkowite pogrążenie się w nie-dwoistości. Istoty te „zatrzymują” tę wibrację nie-dwoistości dla dobra innych, ponieważ nie-dwoistość jest Matką Wszystkich Rzeczy i  podstawowym wątkiem całej egzystencji.

Być w obecności Aethosa to tak, jakby być podniesionym w nie-dwoistość.

Wasze doznania w czasie pobytu w Aethosie będą się różniły od doznań innych, w zależności od waszego własnego poziomu rozwoju i spraw, z którymi zmagaliście się w dwoistości.

Lecz niezależnie od tego, jak skomplikowane bądź trudne mogą być wasze sprawy osobiste, przebywanie w obecności Aethosa podniesie was, i z tej przyczyny dzielimy się z wami teraz tą informacją.

Dla niektórych z was, którzy są wysoce zaawansowani, samo usłyszenie nazwy Aethos i zrozumienie jego nie-dwoistej natury, wystarczy im, by przenieśli się do zjednoczenia z nie-dwoistością przy użyciu tego środka.

Jednak wielu ludzi uzna, że taka ścieżka lub metoda jest wewnętrznie trudna.  Tak więc oferujemy wam do pomocy skarbnicę dźwięku.  Ta medytacja dźwiękowa  jest analogiczna ze świetlaną rzeczywistością, w której przebywa Aethos.

Aethos emituje wibracje światła i te wibracje mogą być obniżone tak, aby były słyszalne dla ludzkiego ucha.  Dlatego to, co usłyszycie, kiedy będziecie słuchali medytacji dźwiękowej Aethosa, jest tłumaczeniem światła na język dźwięku. Jest to harmoniczna esencja  Aethosa jaka przejawia się w 10. wymiarze.

Proponujemy, abyście eksperymentowali ze słuchaniem tego wyjątkowego skarbca dźwięków na różne sposoby.  Pierwszym sposobem byłoby wysłuchanie z pełnym skupieniem na dźwięku. Pozwólcie, aby wasza uwaga skupiała się najbardziej na dźwięku a kiedy wasz umysł zacznie wędrować, przywróćcie go ponownie do dźwięku.

Drugim sposobem jest słuchanie z uwagą skupioną na czakrze serca, w centrum klatki piersiowej.

Potem wysłuchajcie, skupiając świadomość na waszej czakrze gardła.

Potem wysłuchajcie, skupiając się na waszym trzecim oku (ajna), które znajduje się pomiędzy brwiami nad nosem.

A następnie, na koniec, wysłuchajcie medytacji dźwiękowej Aethosa z uwagą skierowaną na czakrę korony na szczycie głowy.

Odczujcie i doznawajcie różnicy, która się pojawia, kiedy słuchacie medytacji dźwiękowej  Aethosa z uwagą skierowaną na te różne czakry.  Większość z was odkryje, że bardziej naturalne jest słuchanie  medytacji dźwiękowej Aethosa z uwagą skupioną na jednej z waszych czakr.  Ta czakra jest miejscem skupienia uwagi, co sugerujemy wam w czasie słuchania, gdy będziecie się przygotowywać do medytacji dźwiękowej, która będzie miała miejsce podczas nadchodzącej Medytacji Światowej.

Test inteligencji rozwojowej
Z naszego punktu widzenia jedną z oznak rozwoju świadomości jest rozpoznanie wzajemnej łączności.  To rozpoznanie jest testem inteligencji rozwojowej a wasz gatunek jest w samym środku.  Ludzkość nie może nadal żyć jako zbiorowość, tak jak to robiła – żyjąc w złudzeniu, że ludzie mogą plądrować Ziemię bez konsekwencji dla niej, dla miliardów jej form życia lub i dla samej ludzkości.

Światowa Medytacja

Celem Medytacji Światowej jest dodanie jakości wibracyjnej do emocjonalnej atmosfery waszej planety.

Macie przypisane sobie prawo i możecie to robić, ponieważ jesteście wcieleni w tym miejscu   i czasie, i żyjecie na Ziemi tymczasowo.  Jako rezydenci tej planety macie prawo do sprowadzania dobroczynnych efektów.

Szczególnym celem Światowej Medytacji jest przyspieszenie zbiorowego rozpoznania przez ludzkość wzajemnej łączności oraz przejście od trujących wyziewów i urojeń zbiorowej historii ludzkości do nowej konstelacji przekonań kulturalnych, które posłużą ludzkości w jej rozwoju ku wyższemu przeznaczeniu.  Dokona się to dzięki aktywności waszej wyobraźni – mocy waszej woli oraz intencji połączonych ze stwórczymi mocami, które przebywają w nie-dwoistych stanach świadomości.

Data i godzina tej Światowej medytacji są wyznaczone na 4 listopada, pomiędzy 3:00 a 4:00 PM PST (Czas Standardowy Pacyfiku).  Ponieważ będzie to medytacja globalna, ogniwo energetyczne będzie w Seattle, w stanie Waszyngton, podczas ostatniej godziny  wydarzenia Hathorów, które my nazywamy Sztuka Wysiewu Nowych Rzeczywistości (
The Art of Seeding New Realities).

Podczas trwania tej medytacji, Aethos wejdzie w przestrzeń, która zostanie wytworzona przez przybyłych na to wydarzenie.  A z tego punktu zbornego Aethos skieruje swą energetykę na cały świat, do tych, którzy zdecydowali się przyłączyć do nas w tym przedsięwzięciu (Światowej Medytacji).

Wasze fizyczne miejsce pobytu na Ziemi nie ma znaczenia. Co więcej, ponieważ formalna medytacja w Seattle zacznie się o 3:00 PM i zakończy o 4:00 PM, energia generowana przez  Aethos będzie emanować przez dwadzieścia pięć godzin. Jest to energia z 10. wymiaru skierowana do tych osób, które zdecydowały się uczestniczyć w Światowej Medytacji od 4 listopada 2012 r. o 3:00 PM PST do 5 listopada 2012 r. - godz. 4:00 PM PST.

Możecie przyłączyć się do Światowej Medytacji w każdym czasie, w trakcie tych dwudziestu pięciu godzin.

W rzeczywistości możecie również wejść w tę szczególną medytację, kiedykolwiek życzycie sobie „nadawania” do ludzkości myślokształtów wzajemnej łączności.  Kiedy zbiorowo wejdziecie w bardziej intensywne fazy planetarnej transformacji, ci z was, którzy są  dostrojeni do rzeczywistości wzajemnej łączności, będą „wiedzieli”, kiedy zaistnieje sprzyjająca okoliczność, aby wysłać ten myślokształt do swoich bliskich, poprzez działanie tej szczególnej medytacji.

Kiedy przystąpicie do tej medytacji, jest ważne, abyście zrozumieli, że nie doznacie bezpośrednio skutków wydarzeń, tylko „nadawać będziecie” pełne dobroci myślokształty do zbiorowości ludzkiej.  To, co poszczególne osoby zdecydują się robić bądź nie, w odniesieniu do realizacji tej wzajemnej łączności, jest jednak suwerenną sprawą każdej jednostki.

Poza tym Aethos nie robi tego i jest faktycznie pozbawiony możliwości interweniowania w ludzką świadomość.  To osoba ludzka ma zdecydować, czy wchodzi w wyrównanie wibracyjne z  Aethosem.  Innymi słowy, Aethos nie podejmuje  działań.  On po prostu emanuje ze swojej natury, którą jest nie-dwoista świadomość.

Rzeczywista medytacja

Proponujemy, abyście podczas medytacji zaczęli od wysłuchania medytacji dźwiękowej Aethosa przez trzydzieści minut.  Na tym etapie wasza uwaga skupiona jest na czakrze serca, chyba że intuicyjnie wyczuwacie, że będzie dla was lepiej skupić uwagę na innej czakrze.

Po wysłuchaniu dźwiękowej medytacji Aethosa  po prostu pozostańcie w ciszy, utrzymując skupienie na czakrze serca (lub innej czakrze, z którą postanowiliście pracować).  Po około minucie skupienia na wybranej przez was czakrze, wyobraźcie sobie jakąś część siebie (np. wasze KA lub „dublera eterycznego”, który pojawia się obok was, tam gdzie fizycznie znajdujecie się na Ziemi.  Wyobraźcie sobie lub poczujcie, że ten drugi ty wygląda dokładnie tak samo jak ty fizyczny, unieście się ponad planetę na wysokość sześćdziesięciu mil (około 96 km) i podajcie dłonie przez całą Ziemię wszystkim, którzy przyłączyli się do tej medytacji.  To połączenie rąk jest symbolicznym przedstawieniem myślokształtu, który my nazywamy „wzajemną łącznością”.  Jest to rozpoznanie i uznanie, że cała ludzkość jest wzajemnie połączona i że ta wzajemna łączność istnieje symultanicznie obok siebie wraz z wyjątkowymi różnicami przynależnymi do każdej osoby.

Ty sam możesz połączyć ręce z kimś, kto mieszka w odległym od ciebie miejscu na Ziemi.  On lub ona może mieć inne poglądy na rzeczywistość.  On lub ona może iść drogą innej religii niż ty lub żyć zupełnie bez religii.  Osoba, której rękę trzymasz, może przechodzić przez wyzwania bardzo różne od tych, z którymi ty się mierzysz, stosownie do swego miejsca na Ziemi i kultury, jaką on lub ona uznaje.  A nawet pomimo wszystkich tych różnic jesteście wzajemnie połączeni.

Przyłączając się do tego morza wzajemnej łączności będziecie z królestwami dewów, z duchami Ziemi, z żywiolakami, z milionami form życia na waszej Ziemi, jak również z samą Ziemią.  Ci z was, którzy są świadomi wielowymiarowości, mogą bardzo mocno doświadczyć łączenia się z inteligencjami międzygalaktycznymi, jak również z ciałami niebieskimi, łącznie ze Słońcem i Centralnym Słońcem – czarną dziurą, która formuje centrum waszej galaktyki.

Zdajemy sobie sprawę, że niektórzy z was, którzy to czytają, są zniechęceni jakością i stanem ludzkości i postrzegają jako trudne, jeśli nie niemożliwe, podanie rąk innym ludziom. Jeśli jesteście takimi osobami, proponujemy wam połączyć ręce z duchami natury i przez to działanie wzmocnicie potencjał transformacji.

Przygotowanie do Światowej Medytacji

Jeśli zdecydujecie się przyłączyć do nas podczas Światowej Medytacji, prosimy was, abyście rozpoczęli regularną pracę z medytacją dźwiękową Aethosa jako podstawą.  Celem tych przygotowań jest wasze zaznajomienie się ze stanami świadomości, które wytwarzać będzie w was Aethos.

Jeśli musicie zmagać się w swoim życiu z trudnymi okolicznościami, proponujemy, abyście słuchali medytacji dźwiękowej Aethosa co najmniej raz dziennie.  Ma ona pomagać wam przenieść się w inne stany świadomości, a z tej perspektywy wasze sprawy zmaleją a wasza zdolność do poradzenia sobie z nimi wzrośnie.

W wyniku tego będziecie podniesieni a my potrzebujemy tak wielu podniesionych osób, jak tylko jest możliwe, aby przyłączyły się do światowej medytacji. Pozwólcie, że przedstawimy to w inny sposób…  jeżeli jesteście w pułapce zatrucia toksynami, pracujcie z medytacją dźwiękową  Aethosa codziennie, po pierwsze – dla własnego dobra, po drugie dla światowej sangha (społeczności).

Przy okazji zapraszamy was do wysłuchania dźwiękowej medytacji Aethosa, korzystajcie z niej jako osobistego narzędzia transformacji, nawet kiedy nie planujecie przyłączyć się do światowej medytacji.

Medytacja dźwiękowa Aethosa: Końcowe przemyślenia
Z przyjemnością i wielkimi oczekiwaniami prezentujemy wam medytację dźwiękową Aethosa. Ufamy, że przyniesie ona wam spokój i większą zdolność do uporania się z chaosem wydarzeń waszego świata.

Oczekujemy także, że Aethos otworzy ścieżkę do waszej własnej nie-dwoistości, i że wy - jako przejawienie istoty kreatora złożycie razem te dwie sprawy – wyjątkowość waszego życia i moc nie-dwoistości.

Niech ten związek będzie dobrodziejstwem dla was i dla waszych związków


Hathorowie
20 września 2012 r.


Obserwacje i przemyślenia Toma

Odkryłem, że ten szczególny przekaz Hathorów należy do bardziej zagęszczonych, jeśli chodzi o informacje, bo nawet po wielokrotnym przeczytaniu ich, ciągle odkrywam nowe poziomy wglądu.

Jest kilka obszarów do omówienia, ale ograniczę swoje komentarze do Aethosa i medytacji dźwiękowej, która stanowi pierwszą część Światowej Medytacji dnia 4 listopada.


Aethos

Moje pierwsze zetknięcie się z Aethosem nastąpiło około rok temu, podczas przygotowań do wydarzenia Hathorów zwanego Transmisją Światła.  Na kilka miesięcy przed tym wydarzeniem przeżywałem kolejny napad lęków egzystencjalnych, kiedy jeden z moich mentorów eskortował mnie przez 10. wymiar, gdzie  poinstruował mnie, abym tylko „posiedział” z Aethosem.

Momentalnie się uspokoiłem a wkrótce potem wszedłem w coś, co rozpoznałem jako pewien typ samadhi (trans jogiczny) i zacząłem zatapiać się w nim coraz głębiej, wchodząc w stan nie-dwoistej świadomości.  Pobudzenie, która tak mocno przejęło władzę nad moim umysłem, nagle rozproszyło się i stało się to w ciągu zaledwie kilku minut. Był to niemały wyczyn, dokonany przez mnie „siedzącego” w obecności Aethosa.

Jak Hathorowie wspominali już w tym przekazie, pojęcie nie-dwoistości występuje w różnych odwiecznych filozofiach, niektóre z nich mogą wywodzić się z Upaniszad i Bhagavad Gity starożytnych Indii, nie-dwoistych nauk rozmaitych mistyków i mędrców, jak również podstawowych nauk buddyzmu, żeby wymienić tylko te kilka.

Aethos, z którym „siedziałem”, jak powiedziałem wcześniej, był Hathorem z 10. wymiaru        i kiedy oglądam tę istotę w stanie jasnowidzenia, wyraźnie widzę „ją”, „jego”, „ono” jako kulę światła składającą się z trzynastu obracających się w przeciwne strony sfer osadzonych jedna w drugiej. W moim odczuciu proporcje wyznaczające te obracające się w przeciwne strony sfery, układają się tak, aby utworzyć nie-dwoistą energetykę, która właśnie tak mocno na mnie zadziałała.

Mówię o tej istocie „on”lub „ona”, „ono”, ponieważ nie posiada żadnych cech płci. Chociaż Hathorowie, których napotykałem od  4. do 9. wymiaru mają zarówno ciało świetliste, jak       i ciała antropomorficzne z cechami płci, Hathorowie, z którymi zetknąłem się w 10., 11. I 12. wymiarze, prezentowali się wyłącznie jako świetliste formy geometryczne.

Medytacja dźwiękowa z Aethosem

Kiedy nagrałem medytację dźwiękową z Aethosem, był to ten Hathor z 10. wymiaru, który mnie prowadził.  Z punktu widzenia inżynierii było to fascynujące doświadczenie.  Kiedy nagrałem każdą z ośmiu ścieżek, które składają się na nagranie, ta istota zmieniała moje dźwięki na zupełnie różne i według odrębnych proporcji w odniesieniu do tych poprzednio nagranych. Po ustanowieniu podstawowych ścieżek, po prostu poprzekładałem je i splątałem, zgodnie z „jego” wskazówkami, aby zbliżyć się do fluktuacji światła, które składały się na „jego” istotę.  Nie była to elektroniczna manipulacja dźwiękiem, co oznacza, że nie używałem  żadnego ekwalizera i nie zastosowano żadnych pogłosów lub innych efektów.  Dźwięki, których słuchacie podczas dźwiękowej medytacji z Aethosem są w pełni naturalne i pozbawione wszelkich efektów, jak tylko jest to możliwe, aby były zrozumiałe podczas słuchania ich.

Na końcu tego przekazu znajdują się dwa linki do dwóch różnych wersji tej medytacji dźwiękowej.  Pierwsza trwa 5 minut i 4 sekundy.  Jest to sposób, powiedzmy, na zbadanie gruntu, i proponowałbym rozpocząć z tą wersją.  Widzicie, co rozpościera się przed wami w ciągu tych krótkich pięciu minut.

Pracujcie z tym pięciominutowym plikiem audio na sposoby zasugerowane przez Hathorów.  Najpierw tylko wysłuchajcie w pełnym skupieniu na dźwiękach.  Potem wysłuchajcie w uwagą skupioną na waszej czakrze serca (poniżej mostka, na środku klatki piersiowej).  Następnie wysłuchajcie z uwagą skierowaną na czakrę gardła.  Potem wysłuchajcie, skupiając się na trzecim oku (pomiędzy oczami, na górze nosa) a w końcu – z uwagą skupioną na czakrze korony (na czubku głowy).  Możecie robić to w oddzielnych sesjach, aby uniknąć „przeładowania energetycznego”.

Druga wersja jest przeznaczona dla tych, którzy zdecydowali się przyłączyć do Medytacji Światowej w dniu 4 listopada i/lub dla tych, którzy życzą sobie wejść w obecność Aethosa na dłuższy okres czasu.  Ten drugi plik audio trwa 30 minut, tyle czasu spędzą Hathorowie z Aethosem przed symbolicznym trzymaniem się za ręce w końcowym etapie Światowej Medytacji.

Jeśli planujecie przyłączyć się do nas podczas Światowej Medytacji, usilnie nalegam, abyście rozpoczęli słuchanie tej rozszerzonej wersji na długo przed dniem 4 listopada. Da to wam doświadczenie różnych stanów umysłu, które wytwarza ta medytacja dźwiękowa.

Wskazówki dotyczące Światowej Medytacji

Jak wspomnieli już Hathorowie, energetyka Aethosa będzie emanować do wszystkich uczestników Światowej Medytacji przez dwadzieścia pięć godzin, począwszy od 3:00 PM PST (czas standardowy strefy Pacyfiku) - 4 listopada i kończąc o godz. 4:00 PM PST 5 listopada. Oznacza to, że wchodzicie w medytację i przyłączacie się do światowej sangha (społeczności) o każdej porze podczas tych dwudziestu pięciu godzin.  Jeśli chcecie dokładnie określić czas Medytacji w  Seattle for według waszej strefy czasowej, możecie zasięgnąć informacji o różnych strefach czasowych, wchodząc na:
http://www.timeanddate.com/worldclock/

Rozpocznijcie medytację od wysłuchania przez 30 minut medytacji dźwiękowej z Aethosem. Podniesie to wasz stan świadomości i włączy przepych tworzenia, ponieważ Hathorowie uważają, że te nie-dwoiste stany świadomości są zaledwie przygrywką do stanów stwarzania.

Następnie wyobrażacie sobie waszego KA (eterycznego dublera) lub jakąś wersję siebie, unosicie się na wysokość 60 mil ponad waszą planetę.  Potem wyobrażacie sobie, jak trzymacie się za ręce z innymi ludźmi z całego świata.  Owo złączenie rąk jest aktem wyobraźni oznaczającym uznanie wzajemnego połączenia.  Jak wyjaśnili Hathorowie, ten typ wzajemnej łączności nie jest negacją waszych różnic.  Są one zawarte w tej łączności. Akt trzymania się za ręce ponad Ziemią jest uznaniem faktu, że jesteśmy wzajemnie połączeni, także wraz z innymi formami życia a nawet inteligentnymi energiami.

Długość trwania waszego pobytu w tym wyobrażonym stanie zależy od was.  Mogę jedynie zasugerować co najmniej 5-10 minut.  Kiedy wasz umysł zaczyna wędrować, a jest bardzo prawdopodobne, że tak będzie, przywracacie swoje skupienie uwagi na „siebie” unoszącego się na wysokości 60 mil ponad Ziemią.

Kiedy zakończycie Medytację Światową, będzie to idealny czas, by włączyć sferę wszelkich możliwości -
The Sphere of All Possibilities , by energetyzowała wszystko, co osobiście chcielibyście, żeby się przejawiło.  Jeśli nie czytaliście tego przesłania planetarnego Hathorów, byłoby dobrze zrobić to przed medytacją światową.

Jeśli będzie podobnie jak podczas innych światowych medytacji z Hathorami w przeszłości, może to być doświadczenie bardzo energetyzujące. Jeżeli odczujecie jego intensywność, będzie dobrze odpocząć po zakończeniu, nawet w pozycji leżącej, jeśli jest to możliwe.

Jeśli macie ochotę, możecie powtarzać tę medytację wiele razy podczas tych dwudziestu pięciu godzin.  Róbcie tak, jak jest wam wygodnie.


Uwaga: Jeżeli chcecie pracować z wersją 30-minutową medytacji dźwiękowej z Aethosem, proszę, ściągnijcie ją na swój komputer i powstrzymajcie się od odsłuchiwania jej na naszym serwerze.  Jeśli zbyt dużo ludzi będzie odsłuchiwać medytację dźwiękową z Aethosem z naszego serwera w każdym czasie, serwer może paść, nie dając innym możliwości słuchania     i ściągnięcia medytacji.
Prosimy, nie planujcie, że wysłuchacie tej medytacji dźwiękowej na naszej stronie w dniu tej medytacji.  Serwer nie będzie w stanie „obsłużyć” wszystkich. Ściągnijcie ją przed dniem medytacji.

Ważna uwaga: Nie słuchajcie dźwiękowej medytacji z Aethosem w sytuacjach wymagających natężenia uwagi, takich jak prowadzenie samochodu lub obsługa maszyn.


Nie nastawiajcie się na wysłuchanie jej na naszej stronie w dniu medytacji.  Powinniście ściągnąć ją przed tym czasem i być przygotowani.

Click here for The Aethos Sound Meditation (5 mins 4 secs)

Click here for The Aethos Sound Meditation (30 mins)

©2012 Tom Kenyon All Rights Reserved www.tomkenyon.com

Można kopiować ten przekaz i rozprowadzać go bezpłatnie we wszelkich mediach, nie zmieniając jego treści, praw autorskich i załączając pełny tekst tej notki wydawniczej. Pliki audio The Aethos Sound Meditation nie stanowią części tego przekazu i nie wolno ich zamieszczać na innych niż ta stronach. Przeznaczone są wyłącznie do waszego osobistego użytku.


Informacje niezwiązane bezpośrednio z tym przekazem

Jest już dostępne długo oczekiwane wydanie The Hathor Material.  Ta poprawiona i bardzo rozszerzona edycja zawiera oryginalne materiały Hathorów plus nowe materiały, nigdy przedtem nie publikowane.  Te nowe treści zawierają Geometry of Consciousness (geometrię świadomości), czyli pierwsze informacje, które otrzymałem od moich mentorów - Hathorów. Trzon tej wiedzy zawiera wgląd w zagadnienie, w jaki sposób można używać geometrii dla rozszerzenia świadomości i zwiększenia kreatywności, jak również jak stymulować rozszerzanie wielowymiarowej świadomości i możliwości.  Książka zawiera dwie płyty CD. Na pierwszej z nich znajduje się zbiór katalitycznych (przyspieszających) medytacji dźwiękowych, pobranych z różnych wydarzeń organizowanych przez Hathorów (Intensives). Druga płyta CD zawiera ćwiczenia samo-opanowania z prowadzeniem, jak również medytacje z prowadzeniem oparte na Geometry of Consciousness.

Click here Kliknij, by obejrzeć poprawione i rozszerzone wydanie Hathor Material w The Store (sklepie).

Tłumaczenie: Anna Bogusz-Dobrowolska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz