Wspiera Cię Niebo i Ziemia.


Strona ta wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji swoich usług i funkcji zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz samodzielnie dostosować warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

czwartek, 28 lutego 2013

Transformacja samoograniczających schematów myślowych i przekonań


 Przesłanie planetarne Hathorów poprzez Toma Kenyona
 

 
Transformacja samoograniczających schematów myślowych i przekonań 

 Przesłanie planetarne Hathorów poprzez Toma Kenyona

Źródło: www.tomkenyon.com

W związku z galaktycznym przesileniem, które miało miejsce 21 grudnia 2012 r., doświadczacie obecnie zwiększonego napływu energii przyspieszających rozwój. Ten stan rzeczy potencjalnie podnosi was, lecz równie dobrze może być destrukcyjny, stosownie do narastającego polaryzowania się ludzkości.

Powinniśmy skupić swoje komentarze na podnoszącym aspekcie tych nowych energii.

W rezultacie wzrastania duchowego światła, które wchodzi do waszego system słonecznego, stają się teraz bardziej dostępne, na wiele sposobów, wasze wyższe aspekty wymiarowe.

Tak naprawdę te wymiary są dla was dostępne  ponieważ stanowią część waszej natury, lecz wraz z przejściem galaktycznego przesilenia, niektóre zasłony zostały i zostaną podniesione.

Wasz sposób doświadczania tego będzie różnić się od tych, które bazują na waszej zdolności do wyczuwania subtelnych energii. Lecz zmiana ta zachodzi i wpłynie na tok historii ludzkości u samych korzeni.

Można nawet zobaczyć, jak będzie to rozegrane na waszej zbiorowej linii czasu. Chcemy wam przekazać metody i drogi dojścia, które możecie wykorzystać w celu wywierania pozytywnego wpływu na wasze linie czasowe – poprzez transformowanie samo-ograniczających schematów myślowych i przekonań.

 

Rozważania filozoficzne

Z naszego punktu widzenia jesteście obciążeni wieloma waszymi ideologiami filozoficznymi – religijnymi i duchowymi. Chociaż te rozważania mogą wydawać się w gruncie rzeczy abstrakcyjne, te schematy myślowe nawiedzają waszą percepcję i z samej swojej natury ograniczają wasz sposób doświadczania świata materialnego.

Wiele, lecz nie wszystkie wasze religie i tradycje duchowe podejrzliwie spogląda na świat materii. Utrzymują one, że niebo, raj lub kilka takich wersji udoskonalonej rzeczywistości leży poza zasięgiem waszego doświadczenia jako wcielonej ludzkiej istoty.

Faktycznie, niektóre z nich uznają waszą fizyczność za błąd lub „grzech” i jesteście skażeni przez jedynie ten fakt, że macie ciała. Chociaż dystansujecie się intelektualnie od takich wierzeń, te schematy myślowe funkcjonują w podziemiach waszej kultury. Wywierają wpływ na sposób, na jaki postrzega siebie ludzkość.

Jeśli świadomie bądź nieświadomie akceptujecie te schematy, do tego, kim jesteście i powstaje napięcie pomiędzy waszymi aspektami transcendentalnymi (np. waszą wielowymiarowością)              a waszym bytem wcielonym. Z naszego punktu widzenia jest to niefortunna sytuacja.

My postrzegamy świadomość jako jedno continuum, pochodzące z wyższych poziomów wibracyjnych, gdzie nie-dualność jest zasadą naczelną, schodzącą poprzez rzeczywistość światła do rzeczywistości materii. Z pewnością są tam ograniczenia wibracyjne, lecz światy materii są właśnie tak samo „święte” jak wyższa rzeczywistość światła i czystej świadomości.

Kiedy osiągniecie tę świadomość, uzyskacie dostęp do wszystkich wymiarów waszej istoty, co zwiększy waszą duchową odwagę, zdolność do głębokiego wnikania oraz kreatywność, jak również wasze samo-uzdrowicielskie zdolności.

Chcielibyśmy zasugerować metodę wskakiwania w tę rzeczywistość – aby doświadczać jej bezpośrednio. Regularne stosowanie tej metody przyspieszy przejście z ograniczonego odczuwania istoty do waszej większej, wielowymiarowej Jaźni.

Niektórzy z was będą w stanie dokonać szybko tego przejścia. Inni będą potrzebowali więcej czasu. Ile – to zależy od tego, jak dalece jesteście obezwładnieni waszymi ograniczającymi schematami myślowymi.

 

Metoda

Ta metoda wykorzystuje centralny kanał energii, który przebiega od korony na czubku głowy poprzez środek waszego ciała - do krocza, punktu  po środku, pomiędzy odbytnicą a genitaliami. Niektórzy nazywają ten kanał tubą praniczną, środkową kolumną lub tajemnym kanałem.

Podczas stosowania tej metody najpierw czujesz i wyobrażasz sobie, jak ten kanał biegnie z waszego krocza w górę, przez środek ciała do korony na szczycie głowy.

Następnie wyobrażasz sobie, jak ten kanał  dochodzi do punktu znajdującego się nad twoją głową.  Możesz umiejscowić ten punkt poprzez podniesienie na chwilę wyprostowanych ramion a następnie zetknięcie palców dokładnie nad głową. Tam, gdzie zetkną się palce, jest to miejsce. Z punktu widzenia egipskiej alchemii ten punkt jest portalem energetycznym dla waszego BA, waszej Duszy Celestialnej. Wasze BA jest pewnym aspektem twojej istoty, który znajduje się poza czasem i przestrzenią, kiedy ich doświadczacie i jest ono źródłem niezmierzonego duchowego wglądu i zdolności. Według nas ten punkt jest właśnie jedną z kilku bram do twojej wielowymiarowości.

Następnie przedłużasz swój kanał centralny poprzez krocze do Ziemi. Zależnie od twojej osobistej energetyki, kanał ten może przemieścić się do Ziemi o kilka centymetrów lub o wiele kilometrów.     W niektórych przypadkach kanał centralny, idący do bramy wiodącej do wielowymiarowości, może sięgać do samego środka Ziemi. Poprzez owo przedłużenie twojego kanału centralnego do wielowymiarowej bramy – nad twoją głową a następnie w dół, do Ziemi, symbolicznie łączysz światy materii i rzeczywistości światła. Niektórzy nazywają to złączeniem Ziemi i Nieba lub zaślubinami Nieba z Ziemią.

Następnym krokiem w tej metodzie jest słuchanie nagrania Medytacji dźwiękowej Aethos, w czasie gdy utrzymujesz świadomość na całym kanale, od bramy nad twoją głową, poprzez środek ciała i do wnętrza Ziemi.

Proponujemy, abyś najpierw pracował z pięciominutowym nagraniem. Ze względu na wysoką wibrację Aethosa, zapoczątkujesz w sobie duchowe oczyszczenie twojego centralnego kanału, kiedy utrzymasz swoją świadomość w sposób opisany powyżej.

Kiedy będziesz pracować w  tej medytacji w opisany powyżej sposób, sprowadzisz na powierzchnię swojej świadomości wszystkie rodzaje schematów myślowych, które są „zadomowione”, że tak powiemy, w waszym systemie czakr i w pamięci komórkowej.

Końcowym punktem oczyszczania z ograniczających przekonań i schematów myślowych jest uświadomienie sobie tego, że jesteś Żyjącym Mistrzostwem. Jesteś połączeniem materii i światła.        Poprzez swoją prawdziwą naturę stanowisz Most Pomiędzy Światami, i w ten oto sposób masz dostęp do wszelkich skarbów wszystkich rzeczywistości.

Uznaj tę metodę za rodzaj oczyszczania duchowego domu. Kiedy podczas tej medytacji narosną schematy myślowe, zdecyduj, czy chcesz żyć nadal z tymi przekonaniami, czy nie. Jeśli nie, wyrzuć je jak stare, zniszczone meble, których już nie potrzebujesz lub nie chcesz. Jeśli sobie życzysz tego, zatrzymaj je.  Jeśli nie, pozwól im odejść.

Kiedy czujesz się dobrze, korzystając z pięciominutowej wersji, możesz, jeśli chcesz, stosować wersję 30-minutową lub pracować z pięciominutową wersją w pojedynczej sesji medytacyjnej. Jednakże NIE RÓB tej medytacji więcej niż raz dziennie, dopóki nie przygotujesz się do podróży w swój świat podziemny.

Nie machamy tym ostrzeżeniem jak „kosmiczną marchewką”, aby was zachęcić. Jest to wezwanie do duchowej trzeźwości, kiedy  wyplątujecie się z umocnionych kulturowo negatywnych i ograniczających form myślowych.

Ta prosta medytacja przyniesie wam ogromną korzyść, ponieważ pozwoli wam oczyścić się z przekonań i schematów myślowych, które ograniczały was w przeszłości.

 

Jeśli przekonacie się do transformacji waszych własnych ograniczających schematów myślowych i wierzeń, proponujemy, abyście często korzystali z tej metody medytacji.

 

Hatorowie

20 lutego 2013 r.

________________________________________

 

Przemyślenia i obserwacje Toma

Po otrzymaniu tego przesłania poprosiłem moich mentorów o dalsze wyjaśnienia co do ich przemyśleń na temat Przesilenia 21 grudnia 2012 r.

W ich opinii to szczególne przesilenie galaktyczne było rzeczywistym wybuchem intensywnego światła duchowego i ewolucyjnych energii z centrum galaktyki. Lecz, jak oni zawsze mówią, to przesilenie nie było oznaką końca planety. Jednakże był to wstęp do nowej fali przyspieszających I rozwijających energii.

Zdaję sobie sprawę z tego, że nieliczne osoby czuły się rozczarowane rano 22 grudnia, kiedy nie wydarzyło się na zewnątrz nic szczególnego po całym tym radosnym, hurra - optymistycznym  oczekiwaniu. Lecz jest tak, że historia ludzkości jest wypełniona podobnymi fatalistycznymi proroctwami, które nie spełniają się. Szybkie wyszukiwanie w Internecie na słowa kluczowe: „historia proroctw zagłady” pokazuje wręcz nadmiar historycznych już przepowiedni, które pojawiły się  i zniknęły.

Lecz o ile Hathorowie  mają rację, to skoro fizyczna planeta nie została zniszczona w czasie Przesilenia 2012 r., zaczęła się nowa epoka.

 Hathorowie mają swoją własną opinię, zgodnie z którą na ludzkość została wylana zwiększona ilość światła duchowego podczas ostatniego zrównania galaktycznego. Sposób, na jaki ten wylew światła wpłynie na każdą osobę, jest różny, zależnie od osoby.

Przede wszystkim Hathorowie uważają, że ten wylew światła obecnie pracuje samodzielnie poprzez nasze indywidualne struktury anatomiczne – dosłownie wywierając wpływ na wzajemne oddziaływanie światła i materii w naszym wnętrzu.

Prosiłem ich o wyjaśnienie, ponieważ wydawało mi się to trochę niejasne. Co oni rozumieją poprzez wzajemne oddziaływanie ducha i materii?

W ich mniemaniu te wzajemne oddziaływania opierają się na przesłance, że materia i światło są ściśle ze sobą powiązane i na pewne sposoby są dwiema stronami tej samej monety.  Ten związek pomiędzy światłem i materią został wyrażony przez Alberta Einsteina w jego słynnym równaniu: E=mc2. Z tego punktu widzenia nasze ciała, które składają się z materii, mogą teoretycznie przekształcić się w światło przy zachowaniu pewnych warunków —warunków ekstremalnych  i niezwykłych – mógłbym dodać.

Lecz tym, co uznałem za intrygujące w ich wypowiedzi, był ich sposób pojmowania natury samego światła. Według nich światło fizyczne i światło duchowe są również ściśle ze sobą powiązane. Zakres drgań, które my nazywamy „światłem” (mając na myśli spektrum elektromagnetyczne widzialne dla naszych oczu) stanowi zaledwie małą cząstkę całego spektrum energetycznego.

Według  Hathorów światło duchowe wibruje dużo szybciej niż światło fizyczne (jak i  szybciej niż jakakolwiek kategoria energii w spectrum elektromagnetycznym). Lecz stosownie do ich ścisłego powiązania, światło duchowe może obniżyć się do fizycznego światła, przy zachowaniu pewnych warunków, i odwrotnie.

Kiedy poprosiłem ich o wyjaśnienie zastosowania terminu: światło duchowe, powiedzieli, że ten typ światła jest wyrażeniem świadomości i jest spotykany w stanach głęboko odmienionej świadomości, jak w niektórych stanach Samadhi (trans jogiczny) lub podczas mistycznych kontemplacji. Dzieje się tak, ponieważ światło duchowe może być postrzegane zmysłami fizycznymi, ale tylko za pośrednictwem najgłębszych poziomów świadomości.

Kiedy Hathorowie powiedzieli: „potężne wzajemne oddziaływania na siebie materii i światła odbywają się wewnątrz nas”, nawiązywali do zarówno fizycznego, jak i duchowego światła.

Jak we wszystkich sprawach ludzkich, sposób, na jaki każdy z nas radzi sobie ze zwiększoną interakcją  światła i materii będzie bardzo zindywidualizowany. Niektórzy z nas wydają się wznosić w górę jeśli chodzi o świadomość,  inni drepczą, a jeszcze inni wydają się tracić zmysły. Kiedy doda się coś jeszcze do tej dziwnej mieszanki irracjonalności, niepokojąca liczba nas wydaje się popadać w szaleństwo.

Wobec tych oscylacji materii w światło, a światła w rozwój materii, Hathorowie są zdania, że zobaczymy przyspieszenie wzrostu i oświecenia u ludzi (co oznacza wzrost świadomości duchowej), jak również irracjonalnego myślenia . A świat będzie jak na „huśtawce" samozniszczenia i samorealizacji. Z tego i wielu innych powodów, ich zdaniem byłoby to bardzo przydatne, jeśli nie  obowiązkowe, żeby pozbyć się starych schematów myślowych i przekonań.

Hathorowie postrzegają schematy myślowe i przekonania jako odrębne kategorie. Schematy myślowe są koncepcjami dotyczącymi rzeczywistości, a kiedy kultura przyjmuje formę myśli jako prawdziwą, staje się ona uzgodnioną rzeczywistością, niezależnie od tego, czy jest ten schemat myślenia jest właściwy, czy nie -.

Kiedy jednostka przyswaja jakąś formę myślenie, wcielając ją do swojego osobistego poglądu na rzeczywistość, ta forma myśli staje się wiarą.

Metoda: Krok po kroku

1. Wyobraź sobie i poczuj kanał centralny, który biegnie przez środkową ciała z twojego krocza do korony.

2. Rozciągnij kanał centralny do swojego punktu BA – nad głową. Aby umiejscowić ten punkt, unieś na chwilę ramiona nad głowę i zetknij palce dłoni. W miejscu, gdzie palce się stykają, jest główny obszar Twojego punktu Ba.

3. Następnie rozciągnij swój kanał centralny do Ziemi, tak daleko, jak jest to dla Ciebie dogodne.

4. Umieść swoją świadomość wewnątrz kanału centralnego.

5. Odtwórz medytację dźwiękową z Aethosem, skupiając się na kanale centralnym. Zacznij na początek od wersji pięciominutowej medytacji dźwiękowej, abyś zapoznał się z oddziaływaniem tej metody na ciebie.

 

6. W tym momencie, przy tej metodzie, masz do wyboru dwa warianty.

Wariant 1.:

Pierwszy wariant służy  do pracy z określonymi schematami myślowymi i ograniczającymi przekonaniami, co do których wiesz, że masz z nimi do czynienia. Podczas gdy utrzymujesz swoją świadomość w kanale centralnym, pozwalasz energetycznym formom myślowym/przekonaniom zaprezentować się w tobie,  w środku kanału. Ta energia zaprezentuje się tobie postaci modalności sensorycznych lub przybierze postać, która jest dla ciebie naturalna. Tak więc, możesz ją zobaczyć lub odczuć w jakikolwiek sposób. Kiedy energia się wyłania, skoncentruj się na niej podczas słuchania medytacji dźwiękowej. Kiedy umysł zaczyna odpływać, powróć do stanu medytacji. Pracuj z energią, dopóki czujesz, że jest otwarcie lub rozwiązanie w obszarach, gdzie jest ta energia schematów myślowych/przekonań ulokowana.

To może potrwać kilka sesji, jeśli pracujesz ze szczególnie gęstymi lub głęboko osadzonymi formami myślowymi / przekonaniami.

Wariant 2.:

Drugą opcją jest użycie medytacji dźwięku Aethosa, aby sprowadzić energie tłumionych bądź nieuświadomionych schematów myślowych do swojej świadomości.

Podczas gdy skupiasz uwagę wewnątrz kanału centralnego, zauważasz, co powstaje. Kiedy masz odczucie obecności energii w kanale centralnym, skup na niej całą swoją uwagę. W ten sposób w końcu odkrywa się przed tobą schemat myślowy, która jest podłączony do tej  energii. Kiedy twój umysł zacznie błądzić, przywróć go ponownie do obserwowania energii.

Możliwe jest, że w kanale centralnym jest więcej niż jedna energia. W tym przypadku, intuicyjnie wybierz jedną i pracuj z nią, aż poczujesz otwarcie lub rozwiązanie w regionie, w którym energetyczne schematy myśli/przekonań się znajdowały. Można wtedy wrócić i pracować z innymi energiami, które zauważyłeś w późniejszej sesji, jeśli czujesz się skłonny, by to zrobić.

Tak jak w przypadku wariantu 1, można bez trudności zrobić więcej niż jedną sesję pracy z gęstymi lub głęboko osadzonymi formami myślowymi / przekonaniami.

Będziesz wiedział, że schemat myślowy/przekonanie została przekształcona, po tym, jak pojawi się  odczucie otwarcia lub rozwiązania. Jeśli nie wykryjesz ich w regionie, w którym znajdowała się energia, nadal koncentruj się na miejscu, gdzie ona była, jednocześnie słuchając medytacji dźwięku Aethosa,  aż uzyskasz wyraźne odczucie tego otwarcia lub rozwiązania.

Jeśli nie doznasz tego odczucia zakończenia, powróć do tej metody ponownie w innej sesji, w celu dalszego przekształcania tych schematów myślowych /przekonań.

Odczujesz w sobie coś nowego, kiedy w pełni przekształcisz schemat myślowy/przekonanie.                  I najprawdopodobniej będziesz miał  nowe zasoby -  mentalne, emocjonalne lub/i duchowe, których nie miałeś przedtem.

Możesz pracować tą metodą kilka razy, jeśli schematy myślowe/przekonania są szczególnie gęste (czyli uparte) lub głęboko osadzone.

 

Na zakończenie

Wierzę, że ta metoda ma moc przerobienia gobelinu percepcji rzeczywistości poprzez świadomą transformację samoistnych schematów myślowych i przekonań.

Ta zdolność do postrzegania świata w nowy sposób, jest, moim zdaniem, jednym z naszych największych (choć często przeoczonych) potencjałów.

Moc zmieniania naszej percepcji rzeczywistości jest nie mniejsza niż moc do zmiany wyobrażania sobie siebie i świata.

 

 

Kliknij tutaj, aby wysłuchać i / lub pobrać medytację dźwiękową Aethos. Uwaga: Zostaniesz przeniesiony do strony Listening Agreement Page /Słuchanie Umowy/, a po read and agree to the Listening Terms /Przeczytałem i akceptuję ze słuchu Regulamin/ będziesz miał dostęp do wszystkich ścieżek audio. Przewiń listę w dół, aż znajdziesz Aethos Sound Meditation /Meditation dźwięku Aethos/. Kliknięcie na ten link daje swobodny dostęp do obu wersji pięcio- i trzydziestominutowej.

Jeśli jesteś po raz pierwszy na Hathor Planetary, możesz znaleźć pierwszą wzmiankę o Aethos. Można ją znaleźć w Hathor Archives  /Archiwum Hathorów/ pod tytułem: The Aethos and Non-dual States of Consciousness /Aethos i nie- dualne stany świadomości.

Informacje nie związane bezpośrednio związane z tym przekazem.

Kalendarz Toma /Toma 2013 Calendar/ właśnie został zamieszczony na stronie internetowej. Tom będzie w Stambule, Wiedniu, Tuluzie i Monachium na wiosnę tego roku. W Nowym Jorku w dniu 25 maja ma jednodniowy warsztat, jak i w Waszyngtonie, w obszarze Seattle, przez dwa-  trzy dni -w październiku. Kliknij tutaj, aby zobaczyć jego harmonogram, lub można przejść do sekcji Kalendarz w www.tomkenyon.com.

 

Transmisje światła, nowe nagranie katalitycznych dźwięków Hathorów jest już dostępne na CD lub MP3. Są to "na żywo" tonowane sesje z Hathor  Intensive z r. 2011, które składają się z czystych Hathoriańskich kolorów, które skupiają się na gruczołach wydzielania wewnętrznego i tworzą porozumiewanie się pomiędzy ciałem a umysłem. Nie ma na tej płycie mowy, tylko tony. Można usłyszeć próbki audio z płyty, klikając na link powyżej lub przechodząc do sklepu w www.tomkenyon.com

 Click here to listen to and/or download the Aethos Sound Meditation. Note: You will be taken to the Listening Agreement Page, and once you read and agree to the Listening Terms you will have free access to all the audio tracks. Scroll down the list until you find the Aethos Sound Meditation. Clicking on that link will give you free access to both the five-minute and thirty-minute versions.

If you are new to the Hathor Planetary postings, you might find their first mention of the Aethos of some interest. You can find it in the Hathor Archives under the title,
The Aethos and Non-dual States of Consciousness.

Information not directly related to this message

Tom’s 2013 Calendar has just been posted on the website. Tom will be in Istanbul, Vienna, Toulouse and Munich in the spring of this year. He is in New York on May 25th for a one-day workshop and in the Seattle, Washington area for two three-day workshops in October.
Click here to view his schedule, or you can go to the Calendar section at www.tomkenyon.com.Transmissions of Light, a new recording of Hathor catalytic sounds is now available as a CD or mp3. These are “live” toning sessions from a Hathor Intensive in 2011 that consist of pure Hathorian tones, which focus on the endocrine glands and the interface between body and mind. There is no speaking on this CD, just toning. You can hear audio samples from this CD by clicking on the link above or by going to the Store at www.tomkenyon.com

©2013 Tom Kenyon All Rights Reserved
www.tomkenyon.com

You may make copies of this message and distribute it in any media you wish so long as you do not charge for it, do not alter it in any way, credit the author and include this entire copyright notice. While you are free to share this message with others, the audio files in the Listening section of the website (including the Aethos Sound Meditation) are for your personal use only and may not be shared or posted on any Internet or social media site.

©2013 Tom Kenyon All Rights Reserved www.tomkenyon.com

 

Można kopiować ten przekaz i rozpowszechniać go w wybranych przez siebie mediach, bezpłatnie, co w niczym nie zmienia praw Autora do tekstu i obejmuje prawem autorskim całokształt jego twórczości. Chociaż możesz swobodnie i bezpłatnie  udostępniać ten przekaz, pliki audio w sekcji Listening na stronie internetowej (w tym medytację dźwięku Aethosa) są do użytku osobistego i nie mogą być udostępniane lub wysyłane w Internecie lub na portale społecznościowe mediów.

 
Tłumaczenie: Anna Małgorzata Bogusz
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz