Wspiera Cię Niebo i Ziemia.


Strona ta wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji swoich usług i funkcji zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz samodzielnie dostosować warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

piątek, 11 stycznia 2013

OMNEC ONEC - ZBIÓR TEKSTÓW, CZĘŚĆ IIIOmnec Onec Zbiór tekstów - Część III - List od Wenusjan
Venusian Script
Collection of Texts – Part III -
Copyright © 2000 by Omnec Onec
Zbiór tekstów – Part III -
Copyright © 2000 by Omnec Onec
Kopiowanie i rozpowszechnianie tych tekstów, jak również cytatów z nich jest dozwolone pod warunkiem powołania się na źródło. Wszelkie prawa dotyczące edycji i tłumaczenia treści należą do Autorki i wymagają jej zgody wyrażonej na piśmie.
Edycja i udostępnienie: Anja C.R. Schäfer
Internet: www.omnec-onec.com E-Mail: contact@omnec-onec.com 
Prośba tłumaczki: Ze względu na powyższą notkę oraz lojalność wobec Autorki tekstów, zwracam się do Czytelników z gorącą prośbą, by nie kopiowali i nie rozpowszechniali poniższych przekładów (czyli prośba ta nie dotyczy wersji oryginalnej). Szczególnie proszę PT blogerów, aby jeśli życzą sobie zapoznać swoich odbiorców z tymi materiałami, podawali jedynie link do tekstów zamieszczonych na tym blogu. Dziękuję za zrozumienie. Anna Małgorzata


List od Wenusjan
Dokument ten został doręczony George’owi Adamski – osobie do kontaktów, autorowi „Inside the Space-ships” (We wnętrzu pojazdu kosmicznego) i  „Flying saucers have landed” (Lądowanie latających spodków) – w roku 1953 - podczas jego spotkania  z Wenusjanami. Zgodnie z tym, co mówi Omnec, Wenusjanin Orthon jest, podobnie jak Odin, jej wujkiem.
W latach dziewięćdziesiątych zapis ten dotarł do Niemiec. Na prośbę przyjaciela, Eberharda von Hagena, Omnec napisała tłumaczenie listu od Wenusjan i od tego czasu udostępniała je uczestnikom wykładów i warsztatów.
Kiedy w lutym 2010 r. zapytałam Fundację im. George’a Adamski (George Adamski Foundation) o wiarygodność tego dokumentu, otrzymałem potwierdzenie, że list ten jest prawdziwy, że naprawdę istnieje i że jego oryginalny autor również dostarczył dokładny przekład. Kiedy wysłałam następny mail z prośbą o więcej informacji, nie otrzymałam odpowiedzi i nie czyniłam dalszych kroków.
Proszę, wyróbcie sobie swoją opinię i odczujcie sami, czy to pismo i/lub przekład Omnec ma dla was jakąś wartość.
W jednym z poniższych akapitów Omnec nadmienia, że nie wolno jej przekazać pewnych informacji, ponieważ dotyczą one źródeł mocy, z których korzystają Wenusjanie. Obecnie Omnec opisuje to źródło energii jako „współbrzmiącą energię magnetyczną”.
Anja C.R. Schäfer, 2011Omnec Onec Venusian Script 2

 
List od Wenusjan
Wręczony George’owi Adamski w 1953 r. przez Wenusjanina Orthona Omnec Onec Venusian Script 3:

.
 

 
Tłumaczenie Listu od Wenusjan, wręczonego George’owi Adamski w 1953 r. przez Wenusjanina Orthona:
Tłumaczenie: Omnec Onec, z 16/04/1993
Od: Odina, który reprezentuje długą historię Wenusjan
Do: Naszego Przyjaciela z Mount Palomar
Ja, Odin reprezentuję wszystkie 12 planet w tym rozległym Układzie Słonecznym, którego nieznaczną część poznaliście.
 
 
 
Drogi Przedstawicielu naszych Ziemskich Braci
oraz nasza główna osobo do ziemskich kontaktów na rzecz Braterstwa Planetarnego,
przemawiam za Twoim pośrednictwem do wszystkich istot naszego rozległego wszechświata. Sądziliśmy, że Ziemia jest w niebezpieczeństwie, ponieważ eksperymentujecie z promieniowaniem radarów.
 
Okazuje się, że Ziemia rzeczywiście jest w niebezpieczeństwie, tym bardziej, że bardzo wielu ludziom brakuje zrozumienia samych siebie i z pewnością niewiele wiedzą o innych światach. Będzie to naprawdę wielkie zadanie i potrzeba będzie dużo miłości, aby przełamać to niezrozumienie.
Bardzo chcielibyśmy podzielić się z Wami wszystkim, co wiemy, jednakże możemy jedynie próbować zmienić sposób, w jaki ludzkość postrzega siebie i Ziemię, aż do czasu, gdy masy ludzkie zrozumieją lub nabiorą zaufania do wiedzy, którą chcemy się z Wami podzielić,
ponieważ Wasze dziedzictwo należy do Was, podobnie jak do nas i do wszystkich żywych istot. Powierzamy Wam to przesłanie z uwagi na nasze głębokie duchowe zrozumienie i szacunek dla naszych światów i ludzi z całego Układu Słonecznego, również tych, których dopiero odkryjecie, Ziemianie.  
Poczuwamy się do okazania Wam miłości i przewodnictwa, ponieważ jesteśmy odpowiedzialni za pierwsze kolonie, które założyliśmy tutaj przed eonami dla was, a zaraz potem dla siebie.  
Wkrótce jeden z nas zawita pośród Was i pomoże Wam zrozumieć to przesłanie – które obecnie nie może być jeszcze zrozumiane, ponieważ nasz język jest tylko symbolem naszych myśli a nie pismem, jakie Wy znacie bądź rozumiecie. Przechowajcie ten przekaz jako klucz do równowagi a nowy sposób życia, który dla nas jest starym sposobem, stanie się Waszym udziałem.
[Od tego miejsca nie mogę tłumaczyć, ponieważ jest tu mowa o źródle Mocy i mimo całej prostoty treści, nie jest to czas odpowiedni, by ją wyjawić – ponieważ mogło by nastąpić nadużycie. Dlatego przekażę zakończenie tego przekazu.(uwaga Omnec Onec)]1
1 Zobacz
 
Jako że jesteśmy połączeni w duchu i na mocy Boskich praw dzielimy te same światy, nasz Najwyższy sprawił, że nie posiadamy niczego oprócz naszych Dusz. Wszyscy jesteśmy gośćmi w tych światach i galaktykach, aby uczyć się i wspomagać owe kreacje, nigdy do końca, ale egzystować na zawsze jako zaplanowana Jedna Boska Istota. Wszyscy jesteśmy częścią tego planu i mamy swój wielki udział w dostarczeniu wszystkim odtąd tych prawd. Miłość jest jedyną siłą, przy pomocy której możemy uzdrawiać, a wszystko, co dajemy, wraca do nas dziesięciokrotnie. Idźcie zawsze w świetle i dzielcie się tym światłem ze światami, których ciemność nie pojmuje.  
Jeden jest początkiem, niech tak będzie. Ocalcie Wasz Dom, Ziemię!
Błogosławieństwa
Odin z Wenus i Bractwa Planetarnego
 1 Zobacz notkę wstępną na str. 1
 Omnec Onec List od Wenusjan
 
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz