Wspiera Cię Niebo i Ziemia.


Strona ta wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji swoich usług i funkcji zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz samodzielnie dostosować warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

niedziela, 16 września 2012

Rozumienie umowy duszy – część 5.


Rozumienie umowy duszy  – Część 5. (ostatnia)


 

Pierwszy raz nadesłano 18 sierpnia 2010 r.

W ramach tego cyklu zamieszczam ponownie omówienie przez Mateusza „przeglądu momentów zwrotnych życia”.  W ostatnim odcinku tego cyklu  Frances Banks nazywała je „przeglądem planu życia”.    To, co opisuje Mateusz, jest powszechnie znane po drugiej stronie jako Sąd.

Sąd różni się od pełnego przeglądu życia, który następuje zaraz po przejściu, tak jak  zapowiedź filmu różni się od samego filmu.

Na tym kończy się ta analogia, ponieważ Sąd jest o wiele bardziej intensywny niż przegląd życia i w większym stopniu pozwala danej osobie odczuwać emocje wszystkich uczestników, podczas gdy przegląd – nie daje tych doznań.  Poza tym Sąd ma miejsce w pewnym okresie czasu, podczas gdy pełny przegląd życia odbywa się w ciągu kilku sekund.

Zapisy Akaszy zawierają kompletne, dokładne, wiarygodne relacje ze wszystkich wydarzeń we wszechświecie w ciągu wieczności, i są to zapisy Wszystkiego, Co Jest.  Plan Życia - Zarysy życia, które są unikatowe jak linie papilarne, lecz bardziej nie do przeniknięcia, kształtują zapisy każdej duszy i każdy plan życia jest oddzielnym plikiem z Zapisach Akaszy.

Plan życia jest jak film z całego jego trwania, który nie pomija pojedynczych lub błyskawicznych aspektów.  Informacja, którą zawiera, która automatycznie i nieusuwalnie jest rejestrowana w formie energii, to wszelka myśl, wszelkie działanie i konsekwencje wszelkiego działania przez cały czas trwania życia danej osoby.

Każde działanie jest rejestrowane jako sam uczynek plus intencja oraz wszystkie uczucia z tym związane.  Zapisywane są nie tylko czyjeś uczucia związane z każdym działaniem oraz jego skutki, lecz i uczucia wszystkich osób, których życie zostało dotknięte przez te działania.

Po tym, jak dusza odzyskuje stabilność po poprzednim okresie życia i jest wzmacniana duchowo i fizycznie, (1) staje się w pełni świadoma siebie jako zjednoczonej duszy. Jako taka, ze swoją połączoną mądrością i wiedzą oraz duchowym wzrastaniem ze wszystkich osobistych wcieleń, przegląda plan swojego życia.

Podczas przeglądu odczucia są dokładnie takie same jak te, doznawane nie tylko przez daną osobę, lecz i wszystkich ludzi, których dotyczyło każde z działań.  Tak więc sami widzicie, że jest to niezłe doświadczenie!

Sąd zjednoczonej duszy nad jej poprzednim życiem jest JEDYNYM jej sądem. Słyszeliście, że tylko Bóg jest waszym sędzią, a słyszycie, że nawet Bóg nie sądzi.  Tak czy inaczej, odnosi się to do przeglądu planu życia.

Ponieważ my wszyscy jesteśmy częściami Boga, a zatem nierozerwalnie jesteśmy z Nim połączeni, jest słuszne, jeśli się powie, że nie sądzi On w ogóle, ponieważ robi to tylko zjednoczona dusza, której ostatni czas życia jest tematem przeglądu.

Podczas tego bardzo osobistego przeglądu dusza ocenia, w jakim stopniu przerobiła lekcje przedstawione jej w poprzednim życiu.  Luźne oceny co do tego, które z lekcji były dokładnie przerobione, a które - nie, mogą być przesłane do Rady lub innych, wysoko rozwiniętych istot, które mają zalecenie pomagania duszy w tych przygotowaniach do następnego wcielenia.

Przegląd planu życia wyodrębnia także lekcje, które pozostały, w ten sposób umożliwiając duszy wybór tego, czego życzy sobie doświadczyć w swoim następnym życiu. To pociąga za sobą sprawdzające karmiczne powiązania oraz wybór rodziny, w której się urodzi, przyjmując jej zakodowania genetyczne i podlegając wpływom uwarunkowań swojego pierwszego środowiska.

Jest inny aspekt przeglądów planu życia, który wyjawia się, kiedy dusza omawia z doradcami następne życie i lekcje.  Plan życia nie jest wyryty w marmurze do czasu  fizycznej śmierci danej osoby.  Jego elastyczna forma pozwala na zmianę zapisu, o ile inna dusza zakłóca wybrane doświadczenie danej duszy.

Jeśli to przeszkadzanie poważnie zawraca duszę z wybranej ścieżki, dzięki boskiej łasce plan życia może być zmieniony, aby życie było zgodne z nim.  Ta dotknięta (tym działaniem) dusza  może ponieść skutki „pozytywnej” karmy lub  przejść nad tym całkowicie, o ile owe pozostałe lekcje nie zawierają tego niezaplanowanego doświadczania.  Dusza, która spowodowała to przekierowanie, zbiera „negatywną” karmę, która jest zapisywana w jej planie życia.

Suzy: Przy tak wielu wpisach, jak może plan życia być zabezpieczony od błędu którejkolwiek ze stron lub zmanipulowania?

Mateusz: Plan życia jest stale realizowany i automatycznie uaktualniany w ciągu całego życia duszy i tylko przez tę duszę.  Ponieważ zapis jest rejestracją energii, wpisywaną jednocześnie z każdą myślą duszy, działaniem i odczuciem, po prostu nie ma tam miejsca na błąd.  Jeżeli nawet jakaś dusza myśli o zmanipulowaniu wpisów dla swojej korzyści, te pozbawione skrupułów myśli również są zapisywane.

Energia planu życia jest kompatybilna jedynie z energią tej duszy, a zatem może być zmieniona tylko przez wniknięcie identycznej energii.  Gdyby jednak coś się wydarzyło, sygnał zaalarmowałby posiadaczy zapisów i rozróżnienie go nastąpiłoby dzięki rozeznaniu tego unikatowego kodu energetycznego.  Przy tak niezawodnym systemie zabezpieczającym żadna dusza nie będzie tak głupia, żeby próbować zmienić zapis w planie życia.

Poza tym plany życia nie pozwalają na łatwy dostęp dla zaspokojenia ciekawości. Dla spokoju każdej duszy pozwolenie na wejście dla zabawy jest udaremnione, dzięki środkom polegającym na rozkodowaniu tej energii.

Jako asystent przejścia (2) mam upoważnienie do wejścia w zapisy dusz, o których życiu informacja jest mi najbardziej potrzebna, abym mógł im pomóc.

Potrzeba związana z każdym przybyciem duszy, w którym pomagam i moje funkcje przeniesienia wzajemnej energii, w tym zgoda na moje wejście w zapis duszy, powodują, że  nasza zmieszana energia jest moim automatycznym kodem dostępu..

Część wojen międzygalaktycznych toczyła się o zawładniecie tymi zapisami, także po to, by je zniweczyć lub ustanowić inny system kodowania, który pozwoliłby gościom manipulować zapisami.  Ashtar jest energią nadduszy,  zawiadującą siłami, które działają na rzecz zapisów  i chronią je.  Nie jestem w stanie wyobrazić sobie mechanizmów zaangażowanych w tę ich pracę ze względu na zadziwiająca masę energii w jej niezliczonych formach, całą tę drogę z zapisu każdej duszy do koalescencji Wszystkiego Co Jest. (Koalescencja to proces, w którym dwie lub więcej cząstek łączy się ze sobą, tworząc pojedynczą cząstkę – Źródło: Wikipedia).

(Z: Matthew Ward, Matthew, Tell Me About Heaven. A Firsthand Description of the Afterlife. Camas, WA: Matthew Books, 2009; c2001, 191-4.)

Przypisy:


(1) Mateusz wyjaśnia tutaj coś, z czym się zmagam. Powiedziałem, że ludzie zwykle przeglądają swoje plany życia raczej na planie mentalnym, nie – astralnym. Lecz Mateusz wyjaśnia, że to nie jest tak, że omawia się dużo na wyższym planie, omawia się je po przejściu, w czasie późniejszym, „po tym, jak dusza odzyskuje stabilność po poprzednim okresie życia i jest wzmacniana duchowo i fizycznie”. To wydaje mi się sensowne.

(2) Frances Banks również była „pomocnikiem podczas przejścia.”

 

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz