Wspiera Cię Niebo i Ziemia.


Strona ta wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji swoich usług i funkcji zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz samodzielnie dostosować warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

wtorek, 4 września 2012

Rozumienie umowy duszy – Część 3.

Źródło: http://the2012scenario.com/spiritual-essays/

 


Rozumienie umowy duszy – część 3.

Jak dotąd przyjrzeliśmy się następującym tematom: czym jest nasza umowa duszy, zapomnienie umowy, kwestie: kiedy inkarnujemy, czy istnieje w życiu przypadek, w jaki sposób nasze reakcje podlegają naszym programom kontrolnym oraz - częstsze wątpliwości co do naszych umów duszy w obliczu tragedii lub niechcianych uwarunkowań.

Teraz chciałbym zastanowić się nad związkiem pomiędzy umowami dusz a światłem i rozmaitymi rolami, które zgadzamy się odegrać, zawierając nasze umowy.

Póki postępujemy zgodnie z naszym planem życia, jak mówi Mateusz, nasze światło pozostanie jasne.

„Osoby, które słuchają tych przekazów [z duszy], żyją zgodnie z celem swojego życia i   zachowują swoje ciało.  Światło zaczyna przygasać u tych, którzy ignorują przekazy od swoich dusz, i jeśli nadal nie stosują się do ich przewodnictwa, odchodzą coraz dalej od swych wybranych misji a ich światło ciągle się zmniejsza, aż pozostaje w nim tylko iskierka życia” (1).

Lecz wielu z nas nie ma pojęcia o swoich umowach duszy i dlatego odpowiadają na ciemność innej osoby własną ciemnością. Archanioł Uriel radzi:

„Kiedy ego zapomina o swojej umowie duszy, jego podróż staje się ‘bez-duszna’, bez partnerstwa duszy.  Stara się zwalczać ciemności przy pomocy swoich własnych ciemności, zamiast połączyć się ze swoim wewnętrznym światłem.  Wówczas życie staje się podróżą w strachu, braku i pomieszaniu.  Tym, czego brakuje tej duszy, jest światło duszy, które jest dostępne dla ego wtedy, kiedy chce ono dzielić tę podróż i być otwarte na możliwość życia bez strachu, ponieważ samo z siebie nie jest świadome tego jako potencjału” (2).

Tym, co mamy zrobić, jest słuchanie podszeptów duszy, wewnętrznego głosu, aby odkryć, poprzez te wydarzenia, na które napotykamy, co dusza ma dla nas w zapasie.

Tym, co może się stać - jest obietnica duszy, kiedy pozwolisz jej uczestniczyć w swojej podróży i współtworzyć twoją uzdrawiającą podróż.  Jakie komunikaty ma dla ciebie twoja dusza na temat jej obietnicy spełnienia?  Zadaj to pytanie, a otrzymasz odpowiedzi, których potrzebujesz, by przemieścić się ponad ‘bez-duszne’ życie ku takiemu, które jest pełne obiecanej przez duszę miłości, radości, pokoju i spełnienia” (3).

Różni ludzie zgadzają się w swoich umowach duszy odgrywać role pracowników światła i pracowników ciemności, dla nauczania grupy.   SaLuSa mówi: „Pamiętajcie, że doświadczenia są ustalone z duszami, które wszystkie zgodziły się odegrać swoje odpowiednie role.  Ktoś ma przebywać pośród Ciemnych i wierzcie nam, Najdrożsi – wy wszyscy działaliście po obu stronach” (4).

Niektórzy ludzie zgadzają się odegrać role sprawców, a inni ofiar, ponownie dla nauczania grupy – dodaje. ( Mówiłem w niedawnym artykule na temat karmy, że nie wypowiadam się osobiście na ten temat, lecz przytoczę to, co mówią o tym wzniesieni mistrzowie.)

Są pośród was ludzie, którzy zostali pokrzywdzeni, jak wy to interpretujecie i uważają siebie za ‘ofiary’.  Jednakże wszystko to nastąpiło na mocy umowy i wy jesteście tymi partnerami, którzy chcą, by karma się wypełniła.

Niezależnie od tego, jak trudne są okoliczności, faktem pozostaje to, że jesteście świadomi tego, że ustaliliście plan życia, zanim inkarnowaliście na Ziemi.  Wielu będzie argumentować przeciwko temu, uznając, że oni nie mogli zgodzić się na cierpienie lub rzeczywiste oglądanie cierpienia innych” (5).

Zwykle ci, którzy zgadzają się na odgrywanie roli ofiar, robią tak, aby dostarczyć innym ludziom sposobności do praktykowania współczucia – wyjaśnia St. Germain: „Niektórzy z was podejmują karmę, która wymaga konieczności niesienia tego ciężaru tak, by inni mogli za to odpowiedzieć”(6).

Niektórzy zgadzają się przeżyć życie, będąc czegoś pozbawieni, aby zakończyć swoją karmę  i wyjść z Trzeciej Gęstości – mówi Mateusz:

„Proszę, pamiętajcie, że to, co uważacie za niepokojące, a nawet antyspołeczne – gwałt we wszelkiej formie, złodziejstwo, uzależnione dzieci i dorośli, czy to na receptę, czy “nielegalnie”, niesprawiedliwe prawo i  fałszywe przekonania, rosnąca liczba bezdomnych i bezrobotnych, tortury, szkolne „haki” oznacza w większości przypadków ‘sprawców’ i ‘ofiary’ kończących lekcje karmiczne, aby już nie przeżywać ponownie życia w trzeciej gęstości” (7).

Często możemy zatrzymywać się i dociekać, czy dana osoba wypełnia swoją umowę duszy, czy nie. Dopóki przebywamy w gęstych ciałach fizycznych, jak mówi Mateusz, nie możemy mieć głębokiego wglądu, aby określić tę kwestię: „Nie macie możliwości dowiedzenia się [...] czy dana osoba wypełnia swoją umowę duszy co do joty, dostarczając innym sposobności, by zakończyli karmę trzeciej gęstości i kontynuowali swoją ewolucję duchową”(8).

Ci, którzy przyjęli ciemne role w dużo większym stopniu niż uzgodnili to w swoich umowach, najbardziej potrzebują naszych modlitw, doradza Mateusz: „Ci, o ciemnych zamysłach, których intencje i działania wychodzą poza ramy ich umów duszy, są w skrajnie rozpaczliwej potrzebie światła w modlitwie – modlitwy za Ziemię i wszelkie jej formy życia są jednym z najcenniejszych wkładów, jakich ktokolwiek może dokonać” (9).

Wpływ  wzrastających na Ziemi energii światła ma rozbijać nasze programy kontrolne i vasanas  - mówi „Spiritual Hierarchy” (Hierarchia Duchowa) poprzez Lauren Gorgo – pozostawiając nam większe możliwości dostępu do naszych boskich planów służby: „Wszystko, co nie służy już wyższej ścieżce, rozpłynęło się przez moc waszego narastającego ilorazu światła, tak więc macie pełny dostęp i możliwość wdrożenia waszych boskich planów służby” (10).

Lisa Renee przyznaje:

„Wielu z was zatoczyło Pełne Koło, jeśli chodzi o umowy przed-urodzeniowe (Plany naszej inkarnacji lub cele duchowe) dotyczące tej planety i z tego powodu nadszedł czas, by zakończyć doświadczanie.   Zamknąć i zakończyć Tożsamości w świecie, włączając w to systemy wierzeń, wartości i wyobrażenia, które inni utrzymują na temat tego, kim jesteście.  Wiele z tych umów wynika z wzorców genetycznych, które otrzymujemy z przeszłości, od naszych przodków oraz z zakodowań w naszych komórkach” (11).

Mateusz przypomina, że zgodziliśmy się przyjść tutaj, w tym czasie, aby pomagać we Wzniesieniu.  Możemy widzieć ‘rozległą panoramę’ obraz Wzniesienia, ale  nie swoje role wynikające z umów dusz.

Jeśli chodzi o ‘misje’ zawarte w umowie duszy, możecie widzieć ‘rozległa panoramę’, lecz nie swój poszczególny udział w zadaniu, tak więc powtarzamy: KAŻDY z was jest ważny albo nie byłoby was tu, gdzie jesteście! Jedynie względnie mała grupa jest potrzebna na stanowisko przywódcze i niektórzy stają się nimi, lecz wiele milionów będzie działać w roli wsparcia, którego potrzeba nie jest jeszcze taka oczywista, ponieważ ta potrzeba jest na horyzoncie, nie na progu.

Jeśli będziecie pamiętać, że nie tylko zdecydowaliście się żyć tutaj w tym bezprecedensowym czasie na Ziemi, lecz jesteście wybrani ze względu na swoje zbiorowe doświadczenie życiowe, mądrość i siłę duchową, które będą potrzebne, możecie być cierpliwi, wiedząc, że kiedy nadejdzie ta chwila, będziecie intuicyjnie wiedzieli, jak postępować.

Jednakże, odkąd większość misji nie wyjawia się w jednym AHA!, chcemy, abyście wiedzieli, że zwyczajnie idąc drogą serca, siedziby duszy, służycie światłu i wypełniacie cel życia, pod którym się podpisaliście!” (12.)

A co z mieszkańcami galaktyki? Czy oni również mają plany życia? A jeśli tak, jak oni działają?  SaLuSa informuje:

„My również mamy plany, lecz jesteśmy stale ich świadomi w naszym stanie świadomości. Nosimy je w umysłach setki lat i w tym czasie możemy dużo osiągnąć.  Wolno nam także więcej mówić na temat tego, co robimy, ponieważ mamy wyższy stopień zrozumienia.

W waszym przypadku często decyzje podejmują wasi mentorzy. Zależy to od waszego stopnia zaawansowania w rozwoju duchowym.  Poza tym celem przeżywania wielu żyć jest wypełnienie ogólnego planu, co prowadzi do waszej duchowej ewolucji.  Jest to jedyny sposób, aby awansować i opuścić cykl  ponownych narodzin” (13).

W ostatnim rozdziale z tego cyklu chciałbym przedstawić pośmiertne doświadczenie dwudziestowiecznego psychologa, Francesa Banksa, który przeszedł na planach astralnych przez wydarzenie popularnie nazywane „Sądem” i opisał je z dużą ilością szczegółów.  Każdy ostatecznie przechodzi przez Sąd w towarzystwie zaufanego duchowego przewodnika.  Pozwoli to na ukończenie i zamknięcie ostatniego życia.  Polega to na porównaniu umowy duszy z prawdziwymi wydarzeniami życia.

Przypisy


(1) Matthew’s Message, Sept. 11, 2010 at http://www.matthewbooks.com/mattsmessage.htm

(2) Archangel Uriel, “The Soul and Ego Agreement,” Nov. 10, 2010, through Jennifer Hoffman, at http://www.urielheals.com/.

(3) Loc. cit.

(4) SaLuSa, Aug. 27, 2010 at http://www.treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm

(5) SaLuSa, April 3, 2009.

(6) Saint Germaine, “St. Germain Update,” 26 Sept. 2008, at http://www.treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm.

(7) Matthew’s Message, May 21, 2008.

(8) Matthew’s Message, Sept. 11, 2010.

(9) Matthew’s Message, May 21, 2008.

(10) Spiritual Hierarchy, Dec. 9, 2008, through Lauren Gorgo, at http://www.lightworkers.org/channeling/58640/may-path-be-paved-no-longer-spiritual-hierarchy.

(11) Lisa Renee, “Coming Full Circle,” Energetic Synthesis, Dec. 2008, at http://spiritlibrary.com/energetic-synthesis/coming-full-circle .

(12) Matthew’s Message, May 21, 2008.

(13) SaLuSa, Oct. 4, 2010.

Tłumaczenie: Anna Bogusz-Dobrowolska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz