Wspiera Cię Niebo i Ziemia.


Strona ta wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji swoich usług i funkcji zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz samodzielnie dostosować warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

piątek, 5 września 2014

PLANETARNA DEKLARACJA NIEPODLEGŁOŚCI LUDZKIEJ RASYELVIRA
22 SIERPNIA 2014  R.


Dziękuję, Krystal :)
DO LUDZKOŚCI DOCIERA PRAWDA, ŻE  PLANETA I JEJ MIESZKAŃCY SĄ OD WIELU TYSIĘCY LAT MANIPULOWANI, GWAŁCENI, OBRABOWYWANI I PLĄDROWANI, I TO PONAD NASZĄ ZDOLNOŚĆ POJMOWANIA, PRZEZ CELOWO UKRYWAJĄCE SIĘ AŻ DO TERAZ  ISTOTY I SIŁY, O ZWYRODNIAŁEJ I ZŁOŚLIWEJ NATURZE, KTÓRE MAJĄ W ZAMYŚLE JEDYNIE SWÓJ WŁASNY, DRAPIEŻNY, PASOŻYTNICZY INTERES.
SIŁY TE WROSŁY W CAŁĄ NASZĄ HISTORIĘ I SPOŁECZEŃSTWO, GŁÓWNIE ZA POŚREDNICTWEM RELIGII, TAJEMNYCH STOWARZYSZEŃ, WŁADZY KRÓLEWSKIEJ, PRAWA, RZĄDÓW, SYSTEMU BANKOWEGO, KORPORACJI, WOJSKA, PRZEMYSŁU FARMACEUTYCZNEGO, ELIT SPOŁECZNYCH, MEDIÓW, SHOW BIZNESU, WSPÓŁDZIAŁAJĄC ZE STARANNIE WYBRANYMI SŁUGUSAMI LUDZKIMI, PREZENTUJĄCYMI NAM FAŁSZYWE ROZUMIENIE POSTRZEGANEJ RZECZYWISTOŚCI, JEŚLI CHODZI O NATURĘ ‘ŻYCIA NA ZIEMI’.
TEGO NIE MOŻNA DŁUŻEJ AKCEPTOWAĆ, PONIEWAŻ LUDZIE Z PLANETY ZIEMIA MAJĄ PRAWO WYBORU SWOJEGO LOSU, NIE STAJĄC SIĘ ŻERTWĄ DLA STWORZEŃ O PODSTĘPNEJ NATURZE.  ISTOTY TE I SZKODLIWE SIŁY O CIEMNYM I SKRYTYM CHARAKTERZE ORAZ ICH SŁUGUSY POPEŁNIAJĄ PODCZAS TYSIĄCLECI PRZERAŻAJĄCE I HANIEBNE ZBRODNIE PRZECIWKO INDYWIDUALNYM DUSZOM I LUDZKOŚCI JAKO TAKIEJ, I ROBIĆ TO BĘDĄ TAK DŁUGO, AŻ MY, LUDZIE Z PLANETY ZIEMIA – LUDZKA RASA – POWSTANIEMY Z KOLAN ZMANIPULOWANEJ I WYMUSZONEJ SŁUŻALCZOŚCI OBCYM/PONADWYMIAROWYM INTERESOM, KTÓRE TE SIŁY ORAZ ISTOTY REPREZENTUJĄ.
OTO PLANETARNA DEKLARACJA NIEPODLEGŁOŚCI LUDZKIEJ RASY, ZNANA RÓWNIEŻ  POD TYTUŁEM: ‘MY, LUDZIE Z PLANETY ZIEMIA’, TUTAJ NAWIĄZUJĄCA DO ‘NAS - LUDZI LUB NAS’:
MY, LUDZIE Z PLANETY ZIEMIA, ODZYSKUJEMY NASZĄ NIEZALEŻNĄ CZĘSTOTLIWOŚĆ I UMYSŁ, KTÓRE CELOWO, W PODŁY I PODSTĘPNY SPOSÓB ZOSTAŁY SKRADZIONE NAM POPRZEZ ZWODNICZE KSZTAŁTOWANIE NASZEGO POSTRZEGANIA PRZEZ WYŻEJ WYMIENIONE SIŁY, DLA ICH EGOISTYCZNYCH CELÓW.
MY, LUDZIE Z PLANETY ZIEMIA, BĘDZIEMY DEKOMPONOWAĆ TEN ISTNIEJĄCY W PRYWATNYM POSIADANIU I KONTROLOWANY PRZEZ KORPORACJE SYSTEM DEMIURGÓW, KORUPCJI, WYSTĘPUJĄCY W PRZEBRANIU I POWSZECHNIE ZNANY JAKO: WATYKAN, RZĄDY, DEMOKRACJA, UN, UNESCO; TLC; CFA; IMF; FED; BIS; EMF; ECB; ETC. ETC.
WSZELKIE INFORMACJE NA TEMAT PRAWDZIWEJ WIBRACYJNEJ NATURY WSZECHŚWIATA, WPŁYWU NAŃ ŚWIĘTEJ GEOMETRII ORAZ ZWODNICZEGO I SZKODLIWEGO KORZYSTANIA Z TEJ WIEDZY A TAKŻE  GOSPODAROWANIA NIĄ PRZEZ TYCH DEMIURGÓW W ODNIESIENIU DO LUDZI Z PLANETY ZIEMIA, BĘDĄ NIEZWŁOCZNIE WYJAWIONE LUDZIOM.
WSZELKIE DOBRA ORAZ ZASOBY LUDZI Z PLANETY ZIEMIA OD EONÓW KRADZIONE PRZEZ SYSTEM DEMIURGÓW, ZNANYCH I JESZCZE NIEZNANYCH LUDZIOM, ZWYKLE POWSZECHNIE NAZYWANE: BYDŁO, ZWIERZĘTA, RUCHOMOŚCI, WSZYSCY LUDZIE MAJĄCY RĘCE I NOGI, KAPITAŁ LUDZKI, ZABEZPIECZENIA, WSZYSTKIE LĄDY, OCEANY I POWIETRZE WRAZ Z ZAWARTYMI W NICH ZASOBAMI MINERALNYMI ORAZ ŚWIATOWE KONTA ZABEZPIECZAJĄCE ITD., ITD. NINIEJSZYM SĄ REGENEROWANE I ODDAWANE W POSIADANIE LUDZIOM Z PLANETY ZIEMIA, ABY KAŻDY UCZESTNICZYŁ W ICH RÓWNYM PODZIALE, BY LUDZIE MOGLI ŻYĆ SWOIM ŻYCIEM NA ZIEMI, W POKOJU, WOLNI OD OBAW, ROZPACZY I BIEDY, CO JEST ICH NIEZBYWALNYM, PRZYRODZONYM PRAWEM.
OD TEJ CHWILI, W PUNKCIE ZERO POLA ENERGETYCZNEGO I WSZELKICH LINII CZASOWYCH, WSZYSTKIE HIERARCHIE UZNANE PRZEZ LUDZI ZA BEZPRAWNE SĄ ROZWIĄZYWANE, PONIEWAŻ NIEŻYCZLIWE NAM SIŁY ORAZ ISTOTY MAJĄ POTRZEBĘ NAKŁADANIA MASEK I PRZEDSTAWIANIA SIĘ  JAKO POCHODZĄCE “ WYŻSZYCH HIERARCHII”. WSZYSCY JESTEŚMY STWORZENI PRZEZ ŹRÓDŁO JAKO RÓWNI I TO DOTYCZY TAKŻE NASZYCH ZWIERZĘCYCH SIÓSTR I BRACI.
WSZYSTKIE KONTRAKTY (DUSZY) ZAWARTE LUB PODPISANE PRZEZ  PRZEDSTAWICIELI PEWNYCH LUDZI I/LUB  WYMIESZANYCH ‘LINII KRWI’, ZAWARTE W ICH IMIENIU LUB DOMAGAJĄCE SIĘ SWOICH PRAW  DO‘STANU POSIADANIA LUDZKIEJ RASY I JEJ AKTYWÓW’ ORAZ ROSZCZENIE SOBIE PRAW DO ‘DZIEDZICTWA KRWI, DO PANOWANIA Z UWAGI NA PEWNE TYPY DNA’, SĄ NINIEJSZYM ODWOŁANE, ROZWIĄZANE, ZDEKLAROWANE JAKO NIEWAŻNE ORAZ ROZPUSZCZONE W CAŁEJ WIECZNOŚCI, ZNANEJ TAKŻE JAKO PUNKT ZERO POLA ENERGETYCZNEGO I WSZYSTKICH LINII CZASOWYCH, JAKO ŻE WSZELKIE TE UMOWY ZAWARTO DZIĘKI SZKODLIWEJ, PODTRZYMYWANEJ INFORMACJI NA TEMAT WSZYSTKICH  TAJEMNYCH CZYNNIKÓW WSPOMNIANYCH WCZEŚNIEJ CELÓW UKRYTYCH SIŁ WOBEC INKARNUJĄCYCH LUDZKICH DUSZ. 
WSZYSTKIE UMOWY PRZEDURODZENIOWE SĄ UNIEWAŻNIONE I  PONIEWAŻ WSZYSTKIE TE UMOWY WESZŁY W ŻYCIE DZIĘKI NIEDOSTĘPNEMU, SZKODLIWEMU I OSZUKAŃCZEMU POSŁUGIWANIU SIĘ INFORMACJĄ NA TEMAT CELÓW ENERGII ZWIĄZANYCH Z ‘INKARNACJĄ’ I ‘ŻYCIEM NA ZIEMI’ , W SYSTEMIE DEMIURGÓW ARCHONTÓW ORAZ ICH PRZEDSTAWICIELI, NADZORUJĄCYCH PROCESY INKARNACJI LUB TAK ZWANE “KOŁO KARMY”,W INNYCH WYMIARACH LUB PLANACH ASTRALNYCH, W SPOSÓB NIEETYCZNY. WSZYSTKIE POJMANE I UKRADZIONE DUSZE MAJĄ BYĆ NIEZWŁOCZNIE PRZYWRÓCONE SWOIM KOMPLETNYM ASPEKTOM.
WSZELKA ENERGIA NIE MOŻE BYĆ ZAKONTRAKTOWANA Z UŻYCIEM TAKICH CZYNNIKÓW JAK:  IMIĘ I NAZWISKO, NUMER, ŚWIADECTWO URODZENIA, ŚLAD BIOLOGICZNY LUB WSZELKIE INNE, ZŁE SPOSOBY,  O ILE NIE BĘDĄ ONE W PEŁNI I KOMPLETNIE UJAWNIONE I PRZEJRZYSTE W KAŻDYM WYMIARZE, ŚWIADOMIE ZAPAMIĘTYWANE I GROMADZONE  NA NOWO, DLA POTRZEB ZAINTERESOWANYCH.
CAŁA ZGROMADZONA I UKRYTA WIEDZA NA TEMAT PRAWDZIWEJ HISTORII LUDZKOŚCI, ELEKTROMAGNETYZMU, JEGO ROLI W HISTORII LUDZKOŚCI, PRAWDZIWEJ NATURY WIBRUJĄCEGO WSZECHŚWIATA I PRAWA REZONANSU POWINNA BYĆ WYJAWIONA I PRZYWRÓCONA WŁAŚCIWYM POSIADACZOM, KTÓRYMI SĄ LUDZIE Z PLANETY ZIEMIA, TAK ABY KAŻDA ŻYJĄCA NA TEJ PLANECIE DUSZA KORZYSTAŁA Z NIEJ.
WSZELKIE NIEWOLNICZE SYSTEMY POSŁUGUJĄCE SIĘ SPOSOBAMI ZBIERANIA ENERGII, POWSZECHNIE ZNANE  LUB PRZEBRANE ZA SYSTEM FINANSOWY, RZĄD, WOJSKO, MEDIA, EDUKACJĘ, OPIEKĘ ZDROWOTNĄ, ITD., NIE SĄ JUŻ DOZWOLONE OD TEGO MOMENTU, W CAŁEJ WIECZNOŚCI, ZNANEJ JAKO PUNKT ZERO POLA ENERGETYCZNEGO I WSZYSTKICH LINII CZASOWYCH.
LUDZIE Z PLANETY ZIEMIA NIE ZGADZAJĄ SIĘ NA WOJNĘ, PROPAGANDĘ, WOJNY W CZYIMŚ ZASTĘPSTWIE, OPERACJE FAŁSZYWEJ FLAGI, SMUGI CHEMICZNE, DZIAŁANIE NA PSYCHIKĘ, ZACIEMNIANIE, SZCZEPIONKI, GMO, PROMIENIOWANIE, FLUORYZACJĘ, WI-FI JAKO NARZĘDZIE KRADZIEŻY, MANIPULACJE DNA ORAZ  INNE, OSZUKAŃCZE I ZŁE SPOSOBY, SKRYCIE I JAWNIE STOSOWANE DLA CELÓW KONTROLI UMYSŁU ORAZ OSZUKIWANIA LUDZI Z PLANETY ZIEMIA.
EKSPLOATOWANIE ŻYCIA ZWIERZĄT  MUSI ZANIKNĄĆ JAK NAJSZYBCIEJ, PONIEWAŻ WSZYSTKIE ZWIERZĘTA MAJĄ DUSZE STWORZONE JAKO RÓWNE NASZYM DUSZOM. POWINNO SIĘ ZACIEKLE ZNIECHĘCAĆ DO UŻYWANIA PRODUKTÓW ZWIERZĘCYCH LUB PRODUKTÓW ZAWIERAJĄCYCH ASPEKTY ZWIERZĘCE NIE OFIAROWANE DOBROWOLNIE W TEJ KWESTII PRZEZ DUSZE TYCH ZWIERZĄT, ABY STAŁO SIĘ TO JASNE, DLA LUDZI, ŻE ‘PRODUKTY’ TE NAKŁADAJĄ CIĘŻKIE BRZEMIĘ NA KOLEKTYWNĄ LUDZKĄ DUSZĘ I DLATEGO PONOSI ONA ZNACZNĄ CZĘŚĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TO, ŻE DOTĄD NIE ZAJMUJEMY PRZYSŁUGUJĄCEGO NAM MIEJSCA POŚRÓD GWIAZD JAKO GATUNEK KOSMICZNY, KTÓRYM W ISTOCIE JESTEŚMY.
POWINNA BYĆ USTALONA, W PEŁNEJ PRZEJRZYSTOŚCI I ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC LUDZI Z PLANETY ZIEMIA, RADA MĘDRCÓW I WIDZĄCYCH, SKŁADAJĄCA SIĘ Z KILKUNASTU LUDZI Z PLANETY ZIEMIA, ABY NADZOROWALI PRZEBIEG ROZMONTOWYWANIA SYSTEMU DEMIURGÓW ARCHONTÓW.
NASZYM NATURALNYM PRAWEM POWINIEN BYĆ BRAK  KRZYWDY I NIEPOWODOWANIE ŻADNEJ STRATY.
MY, LUDZIE Z PLANETY ZIEMIA, DOMAGAMY SIĘ OD WSZYSTKICH OBCYCH/PONADWYMIAROWYCH SIŁ, Z PRZESZŁOŚCI, TERAŹNIEJSZOŚCI I Z PRZYSZŁOŚCI, ZE WSZYSTKICH LINII CZASOWYCH, KTÓRZY SĄ ZWIĄZANI LUB MAJĄ ‘DO CZYNIENIA’ Z DEMIURGAMI, ARCHONTAMI, SYSTEMEM KORUPCJI, ABY UJAWNILI SIĘ I ŻYLI Z NAMI  WE WZAJEMNYM SZACUNKU I POKOJU LUB OPUŚCILI NAS!
NIECHAJ NA PLANECIE ZIEMIA  PANUJE POKÓJ, MIŁOŚĆ, DOBROBYT, MĄDROŚĆ, RADOŚĆ I ŚMIECH.

   
Niewolnictwo mentalne jest najgorszą forma niewolnictwa. Daje wam złudzenie wolności, sprawia, że ufacie swojemu ciemiężcy, kochacie go i bronicie. czyniąc wrogami tych, którzy starają się otworzyć wam oczy”.  - Eli
  
Tłumaczenie: Anna Euleya

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz